Nordisk etterlyser produksjonsledere

Nordisk Film etterlyser kvalifiserte produksjonsledere. Til høsten samarbeider de med BI om Norges første utdanning innen fagfunksjonen. – Det er selve nøkkelrollen i en filmproduksjon, mener Stein Roger Bull.
 

Til høsten, nærmere bestemt i november, vil BI starte opp et eget studieprogram som skal utdanne egne produksjonsledere til spillefilm. Studiet går over to semestre, og dekker også produksjonsledelse for TV-produksjon og teater.

Nordisk Film er en av samarbeidspartnerne til studiet, og står selv bak initiativet.

– Nordisk Film henvendte seg til oss for en tid tilbake. De mente utdanningstilbudet for de som vil bli produksjonsledere ikke var tilstrekkelig. Derfor lurte de på om vi kunne tilby et studieprogram, sier førstelektor ved BI, Terje Gaustad.

Terje Gaustad er førstelektor i kulturledelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo. I avdelingen Gaustad underviser i, er han ansvarlig for delene av studiene og forskningen som dreier seg om film. Som fagansvarlig for produksjonsledelsesprogrammet har han satt sammen en gruppe med forelesere fra BI-systemet, men også samlet ulike fagkrefter fra film-, teater-, og TV-bransjen.

– Vi har satt sammen en sterk gruppe med bransjefolk. Det er blitt en veldig bra og spennende gruppe, sier Gaustad.

Studentene vil få innføring i praktisk relatert teori gjennom såkalt case arbeid, der de får følge tett på en teaterproduksjon, en spillefilm produksjon, og en TV-produksjon.

– De som har planer om å jobbe med film, har stor læring av å jobbe med teater, og omvendt. Men i tillegg vil de i grupper få muligheten til å spesialisere seg i det området de vil arbeide i gjennom arbeid med prosjektoppgave.

Studiet starter sent i høst fordi BI vil sende studentene ut i praktisk arbeid. Slik vil de få god trening i et av produksjonslederens aller viktigste oppgaver, nemlig å løse problemer, forteller Gaustad.

 

– En av grunnene til at vi starter opp i november og avslutter før påske, er at vi ville tilpasse oss til produksjonsaktiviteten i bransjen. Vårt primærmål er ikke at studentene bare skal tilegne seg kunnskap gjennom forelesninger, men få trening i å løse problemer.

TRENES I KONFLIKTHÅNDTERING

 

På spillefilmsiden skal studentene gjennomgå en produksjon sammen med line producer Kaare Storemyr. Storemyr har vært line producer på blant andre Jeg er Dina, Det største i verden og Elling-filmen Elsk meg i morgen.

– De jobber seg gjennom hele prosessen, får utlevert manus, og får presentert problemstillinger de skal øve seg på å løse. De vil få en solid innføring i hva ledelse, økonomistyring og forhandlinger er i praksis, forklarer Gaustad.

Et behov for kvalifiserte produksjonsledere var en av hovedgrunnene til at programmet ble dannet. Men hva er så en kvalifisert produksjonsleder?

– Ja, det er et godt spørsmål. I en perfekt verden er det en person med både tung faglig bakgrunn og masse erfaring. Det vi har valgt å fokusere på, og som vi kan tilføre, er faglig kompetanse, særlig på organisasjon og ledelse, økonomistyring, kommunikasjon og konflikthåndtering. Men det må jo tilpasses den virkeligheten de skal ut i, og det gjør vi gjennom case-arbeidet.

– Hvem retter studiet seg mot?

– Ideelt sett folk som har litt erfaring fra bransjen. De vet litt om hva som skjer på en produksjon. Folk som har jobbet som produksjonsassistent og koordinator er eksempler på folk med slik erfaring. Men det er ikke noe formelt krav, og flinke folk uten den type erfaring, som er villige til å jobbe ekstra hardt, kan nok greie å henge med.

Gaustad er spent, og tror studietiden blir krevende for både studentene og de faglig ansvarlige:

– Det blir krevende i forhold til arbeidsmåten, som er en veldig aktiv måte å jobbe på. Denne type casearbeid er mest kjent fra Harvard Business School. Det var de som begynte med det.

Studiemodellen vil også være geografisk uavhengig. Gaustad mener det er særlig viktig i forhold til utviklingen av de regionale filmsentere.

– I stedet for én forelesning hver uke, vil det være fem intense samlinger på tre-fem fulle dager hver. Du trenger ikke bo i Oslo for å delta, bare reise dit i forbindelse med samlingene. Det er en fordel, og viktig i forhold til satsingen på kompetanse knyttet til de regionale sentrene.

TAS IKKE PÅ ALVOR

 

Stein Roger Bull er administrerende direktør i Nordisk Film, samarbeidspartner på BIs nye program. Han er skuffet over at ingen tidligere har tatt produksjonsleder-utdanningen på alvor.

– Dette har jeg sett gjennom flere år. På Lillehammer blir alle regissører og produsenter, mens det er produksjonsslederen som er selve nøkkelrollen på en filmproduksjon, sier Bull til Rushprint.

Han mener det er viktig å vektlegge økonomisiden ved jobben, som han beskriver som en ansvarsfylt jobb.

– Alle kan greie å organisere og lage lister, mens færre skjønner økonomisiden. Det handler om å være kreativ innenfor de økonomiske rammene som er gitt, forteller Bull.

BI i Oslo ble kontaktet av Nordisk Film

 

Med et ben på produksjonssiden, og et innefor utdanningsinstitusjonen BI, har Nordisk Film nærmest fått en dobbeltrolle.

 

Bull mener BI-samarbeidet faller seg helt naturlig, og ser på det som en del av det å drive produksjonsselskap.

– Det er et ledd i Nordisk Films virksomhet, som Norges største produksjonsselskap, å ta på seg forpliktelser. Vi vil ikke bare utdanne våre egne folk, men styrke nivået på ulike felt. I dette tilfellet produksjonsledere, sier Bull.

Han har selv arbeidet som produksjonsleder, og vet om de mange ansvarsoppgavene en ”prod.leder” har gjennom en produksjon.

 

En god produksjonsleder er først og fremst en som har god styring på økonomien, mener Bull selv:

– Det er en som har interessen, og evnen til å organisere, med et fokus på hvordan man håndterer økonomi. Det er egentlig produksjonslederen som gjør alt arbeidet. I mange tilfeller er det et utakknemlig yrke, da vedkommende ofte kommer til syne først når noe går galt.

 

3 kommentarer til Nordisk etterlyser produksjonsledere

  1. Høgskolen på Lillehammer har en bachelorgrad i kulturprosjektledelse hvor man kan spesialisere seg innen film og tv og ha praksis som prod. leder på eksamensfilmene ved Filmskolen. Så det finnes et (gratis) alternativ.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Nordisk etterlyser produksjonsledere

Nordisk Film etterlyser kvalifiserte produksjonsledere. Til høsten samarbeider de med BI om Norges første utdanning innen fagfunksjonen. – Det er selve nøkkelrollen i en filmproduksjon, mener Stein Roger Bull.
 

Til høsten, nærmere bestemt i november, vil BI starte opp et eget studieprogram som skal utdanne egne produksjonsledere til spillefilm. Studiet går over to semestre, og dekker også produksjonsledelse for TV-produksjon og teater.

Nordisk Film er en av samarbeidspartnerne til studiet, og står selv bak initiativet.

– Nordisk Film henvendte seg til oss for en tid tilbake. De mente utdanningstilbudet for de som vil bli produksjonsledere ikke var tilstrekkelig. Derfor lurte de på om vi kunne tilby et studieprogram, sier førstelektor ved BI, Terje Gaustad.

Terje Gaustad er førstelektor i kulturledelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo. I avdelingen Gaustad underviser i, er han ansvarlig for delene av studiene og forskningen som dreier seg om film. Som fagansvarlig for produksjonsledelsesprogrammet har han satt sammen en gruppe med forelesere fra BI-systemet, men også samlet ulike fagkrefter fra film-, teater-, og TV-bransjen.

– Vi har satt sammen en sterk gruppe med bransjefolk. Det er blitt en veldig bra og spennende gruppe, sier Gaustad.

Studentene vil få innføring i praktisk relatert teori gjennom såkalt case arbeid, der de får følge tett på en teaterproduksjon, en spillefilm produksjon, og en TV-produksjon.

– De som har planer om å jobbe med film, har stor læring av å jobbe med teater, og omvendt. Men i tillegg vil de i grupper få muligheten til å spesialisere seg i det området de vil arbeide i gjennom arbeid med prosjektoppgave.

Studiet starter sent i høst fordi BI vil sende studentene ut i praktisk arbeid. Slik vil de få god trening i et av produksjonslederens aller viktigste oppgaver, nemlig å løse problemer, forteller Gaustad.

 

– En av grunnene til at vi starter opp i november og avslutter før påske, er at vi ville tilpasse oss til produksjonsaktiviteten i bransjen. Vårt primærmål er ikke at studentene bare skal tilegne seg kunnskap gjennom forelesninger, men få trening i å løse problemer.

TRENES I KONFLIKTHÅNDTERING

 

På spillefilmsiden skal studentene gjennomgå en produksjon sammen med line producer Kaare Storemyr. Storemyr har vært line producer på blant andre Jeg er Dina, Det største i verden og Elling-filmen Elsk meg i morgen.

– De jobber seg gjennom hele prosessen, får utlevert manus, og får presentert problemstillinger de skal øve seg på å løse. De vil få en solid innføring i hva ledelse, økonomistyring og forhandlinger er i praksis, forklarer Gaustad.

Et behov for kvalifiserte produksjonsledere var en av hovedgrunnene til at programmet ble dannet. Men hva er så en kvalifisert produksjonsleder?

– Ja, det er et godt spørsmål. I en perfekt verden er det en person med både tung faglig bakgrunn og masse erfaring. Det vi har valgt å fokusere på, og som vi kan tilføre, er faglig kompetanse, særlig på organisasjon og ledelse, økonomistyring, kommunikasjon og konflikthåndtering. Men det må jo tilpasses den virkeligheten de skal ut i, og det gjør vi gjennom case-arbeidet.

– Hvem retter studiet seg mot?

– Ideelt sett folk som har litt erfaring fra bransjen. De vet litt om hva som skjer på en produksjon. Folk som har jobbet som produksjonsassistent og koordinator er eksempler på folk med slik erfaring. Men det er ikke noe formelt krav, og flinke folk uten den type erfaring, som er villige til å jobbe ekstra hardt, kan nok greie å henge med.

Gaustad er spent, og tror studietiden blir krevende for både studentene og de faglig ansvarlige:

– Det blir krevende i forhold til arbeidsmåten, som er en veldig aktiv måte å jobbe på. Denne type casearbeid er mest kjent fra Harvard Business School. Det var de som begynte med det.

Studiemodellen vil også være geografisk uavhengig. Gaustad mener det er særlig viktig i forhold til utviklingen av de regionale filmsentere.

– I stedet for én forelesning hver uke, vil det være fem intense samlinger på tre-fem fulle dager hver. Du trenger ikke bo i Oslo for å delta, bare reise dit i forbindelse med samlingene. Det er en fordel, og viktig i forhold til satsingen på kompetanse knyttet til de regionale sentrene.

TAS IKKE PÅ ALVOR

 

Stein Roger Bull er administrerende direktør i Nordisk Film, samarbeidspartner på BIs nye program. Han er skuffet over at ingen tidligere har tatt produksjonsleder-utdanningen på alvor.

– Dette har jeg sett gjennom flere år. På Lillehammer blir alle regissører og produsenter, mens det er produksjonsslederen som er selve nøkkelrollen på en filmproduksjon, sier Bull til Rushprint.

Han mener det er viktig å vektlegge økonomisiden ved jobben, som han beskriver som en ansvarsfylt jobb.

– Alle kan greie å organisere og lage lister, mens færre skjønner økonomisiden. Det handler om å være kreativ innenfor de økonomiske rammene som er gitt, forteller Bull.

BI i Oslo ble kontaktet av Nordisk Film

 

Med et ben på produksjonssiden, og et innefor utdanningsinstitusjonen BI, har Nordisk Film nærmest fått en dobbeltrolle.

 

Bull mener BI-samarbeidet faller seg helt naturlig, og ser på det som en del av det å drive produksjonsselskap.

– Det er et ledd i Nordisk Films virksomhet, som Norges største produksjonsselskap, å ta på seg forpliktelser. Vi vil ikke bare utdanne våre egne folk, men styrke nivået på ulike felt. I dette tilfellet produksjonsledere, sier Bull.

Han har selv arbeidet som produksjonsleder, og vet om de mange ansvarsoppgavene en ”prod.leder” har gjennom en produksjon.

 

En god produksjonsleder er først og fremst en som har god styring på økonomien, mener Bull selv:

– Det er en som har interessen, og evnen til å organisere, med et fokus på hvordan man håndterer økonomi. Det er egentlig produksjonslederen som gjør alt arbeidet. I mange tilfeller er det et utakknemlig yrke, da vedkommende ofte kommer til syne først når noe går galt.

 

3 Responses to Nordisk etterlyser produksjonsledere

  1. Høgskolen på Lillehammer har en bachelorgrad i kulturprosjektledelse hvor man kan spesialisere seg innen film og tv og ha praksis som prod. leder på eksamensfilmene ved Filmskolen. Så det finnes et (gratis) alternativ.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY