– Flytt Filmskolen!

Lindvik Lite.jpgLeder for lydlinjen og professor Jan Lindvik advarer mot å gjøre Filmskolen til en avdeling under Høgskolen, og tar til orde for en frigjøring. – Flytt skolen til Oslo, der filmmiljøet er! 

Lindvik Stort.jpg

Leder for lydlinjen og professor Jan Lindvik advarer mot å gjøre Filmskolen til en avdeling under Høgskolen, og tar til orde for en frigjøring. – I 1997 ble det sagt at en flytting fra Lillehammer ikke ville være politisk mulig de første ti årene. Nå er de ti årene gått, så nå er det på tide å reise kravet. Flytt skolen til Oslo, der filmmiljøet er!

Jan Lindvik er nærmest en institusjon i norsk filmproduksjon når det gjelder lyd, med ansvaret for et utall filmer, som i variasjon spenner fra Orions belte og Veiviseren til Kaptein Sabeltann. I 2005 fikk han sin velfortjente Amanda, "Gullklapperen". Nå er han leder for lydlinjen på Filmskolen, der han også har vikariert som dekan i Malte Wadmans sykefravær. Han er også nyutnevnt professor i lyddesign, som en av veldig få i verden. For tiden sitter han i det faglige utvalget som skal behandle spørsmålet om en sammenslåing av Den norske filmskolen og fjernsynsundervisningen ved Høgskolen i Lillehammer. Det er naturlig å spørre hva han synes om en slik sammenslåing?

– De planene som nå eksisterer for å gjøre filmskolen til en del av et Institutt for Film og Fjernsyn må aldri bli realisert! Filmskolen er opprettet gjennom et stortingsvedtak hvor det heter at skolen skal ligge under Oppland Distriktshøgskole, som en vertsskole. Det er langt fra dette vedtaket til å plutselig kalle Filmskolen en avdeling under Høgskolen i Lillehammer, en avdeling man kan gjøre hva man vil med. Ting går nå i ekspressfart. Høgskolens styre har allerede besluttet at Film og Fjernsyn skal være en avdeling med en felles dekan, en stilling som allerede er utlyst! Vi som sitter i utvalget føler oss overkjørt, naturligvis. Jeg bare håper at den norske filmbransjen vil kjenne sin besøkelsestid og skrike ut før det går for lang tid og vi plutselig sitter på Lillehammer med 200 studenter! Jeg tror ikke på store enheter. Jeg tror ikke et eneste sekund at Filmskolen innenfor et slikt institutt vil få lov til å bevare sin særegne økonomi, som i dag blant annet gir studentene muligheter for filmproduksjoner av høyeste klasse, både teknisk og kunstnerisk.

Er du mot at Filmskolen skal undervise i fjernsynsfag?

– Selvfølgelig ikke. Dette handler ikke om film eller fjernsyn. Selvfølgelig skal Filmskolen kunne tilby utdannelse innenfor fjernsynsproduksjon, noe jeg har hevdet lenge. Men da må det skje på Filmskolens egne naturlige premisser for utvikling av nye undervisningstilbud. Og ikke ved at vi presses sammen med tv-fagene i en unaturlig konstellasjon, som kun gir mening for distriktspolitikere med sans for store enheter og høytidelige taler!

Vil du lese hele intervjuet? Tegn abonnement og få bladet tilsendt: ABONNEMENT

– Flytt Filmskolen!

Lindvik Lite.jpgLeder for lydlinjen og professor Jan Lindvik advarer mot å gjøre Filmskolen til en avdeling under Høgskolen, og tar til orde for en frigjøring. – Flytt skolen til Oslo, der filmmiljøet er! 

Lindvik Stort.jpg

Leder for lydlinjen og professor Jan Lindvik advarer mot å gjøre Filmskolen til en avdeling under Høgskolen, og tar til orde for en frigjøring. – I 1997 ble det sagt at en flytting fra Lillehammer ikke ville være politisk mulig de første ti årene. Nå er de ti årene gått, så nå er det på tide å reise kravet. Flytt skolen til Oslo, der filmmiljøet er!

Jan Lindvik er nærmest en institusjon i norsk filmproduksjon når det gjelder lyd, med ansvaret for et utall filmer, som i variasjon spenner fra Orions belte og Veiviseren til Kaptein Sabeltann. I 2005 fikk han sin velfortjente Amanda, "Gullklapperen". Nå er han leder for lydlinjen på Filmskolen, der han også har vikariert som dekan i Malte Wadmans sykefravær. Han er også nyutnevnt professor i lyddesign, som en av veldig få i verden. For tiden sitter han i det faglige utvalget som skal behandle spørsmålet om en sammenslåing av Den norske filmskolen og fjernsynsundervisningen ved Høgskolen i Lillehammer. Det er naturlig å spørre hva han synes om en slik sammenslåing?

– De planene som nå eksisterer for å gjøre filmskolen til en del av et Institutt for Film og Fjernsyn må aldri bli realisert! Filmskolen er opprettet gjennom et stortingsvedtak hvor det heter at skolen skal ligge under Oppland Distriktshøgskole, som en vertsskole. Det er langt fra dette vedtaket til å plutselig kalle Filmskolen en avdeling under Høgskolen i Lillehammer, en avdeling man kan gjøre hva man vil med. Ting går nå i ekspressfart. Høgskolens styre har allerede besluttet at Film og Fjernsyn skal være en avdeling med en felles dekan, en stilling som allerede er utlyst! Vi som sitter i utvalget føler oss overkjørt, naturligvis. Jeg bare håper at den norske filmbransjen vil kjenne sin besøkelsestid og skrike ut før det går for lang tid og vi plutselig sitter på Lillehammer med 200 studenter! Jeg tror ikke på store enheter. Jeg tror ikke et eneste sekund at Filmskolen innenfor et slikt institutt vil få lov til å bevare sin særegne økonomi, som i dag blant annet gir studentene muligheter for filmproduksjoner av høyeste klasse, både teknisk og kunstnerisk.

Er du mot at Filmskolen skal undervise i fjernsynsfag?

– Selvfølgelig ikke. Dette handler ikke om film eller fjernsyn. Selvfølgelig skal Filmskolen kunne tilby utdannelse innenfor fjernsynsproduksjon, noe jeg har hevdet lenge. Men da må det skje på Filmskolens egne naturlige premisser for utvikling av nye undervisningstilbud. Og ikke ved at vi presses sammen med tv-fagene i en unaturlig konstellasjon, som kun gir mening for distriktspolitikere med sans for store enheter og høytidelige taler!

Vil du lese hele intervjuet? Tegn abonnement og få bladet tilsendt: ABONNEMENT

MENY