Propaganda for AP?

Fremskrittspartiet vil frata Aslaug Holm støtten hun fikk til å lage Oljeberget fordi partiet mener filmen er propaganda for AP.

Fremskrittspartiet vil frata Aslaug Holm støtten hun fikk til å lage Oljeberget fordi partiet mener filmen er propaganda for AP.

Det er kulturpolitisk talsmann i Frp, Ulf Erik Knudsen, som fortalte dette til Dagsnytt 18 i går kveld. Årsaken er at Jens Stoltenberg framstår i et positivt lys i filmen, og at regissør Aslaug Holm derfor ikke har forholdt seg objektiv til den politikken statsministeren representerer, mener Knudsen.

– Aslaug Holm og Oljeberget fikk ca 3 millioner fra Norsk filmfond og 100 000 fra 100-årsmarkeringen. Jeg kan ikke se hvorfor offentlige midler skal benyttes til å lage et portrett av en statsminister som tilhører et bestemt parti. I dette tilfellet er det blitt sosialdemokratisk propaganda, sa Knudsen.

Aslaug Holm kan på sin side ikke helt forstå kritikken.

– Mitt utgangspunkt har vært å skildre et Norge av i dag med Jens Stoltenberg i hovedrollen. Vi møter de menneskene han møter på i en tid med lav valgdeltakelse og politikerforrakt. Jeg har forsøkt med filmen å menneskeliggjøre makten gjennom portrettet og skape interesse for de politiske prosessene. Men det ligger en motstand i filmen med hensyn til politikken som ikke gjør det til noe partsinnlegg. Det er en uavhengig politisk film.

Nå hører det med til historien at Knudsen ikke har sett filmen, men baserer seg på anmeldelsene i avisene. Han mener likevel at saken er av en så prinsipiell natur at han kan uttale seg uten å ha sett filmen. Han viser dessuten til beskrivelsen av filmen på Filmfondets hjemmeside, hvor det står at ”Oljeberget er en dokumentarfilm om politikeren Jens Stoltenberg”.

– Da er det ikke lenger en dokumentar om politikk, men om en politiker fra et politisk parti. Det er selvsagt helt i orden å lage en sånn film. Men mitt poeng er at det ikke skal være det offentliges oppgave å sponse det. Moralsk sett burde Arbeiderpartiet eller LO ha betalt for denne filmen.

Propaganda for AP?

Fremskrittspartiet vil frata Aslaug Holm støtten hun fikk til å lage Oljeberget fordi partiet mener filmen er propaganda for AP.

Fremskrittspartiet vil frata Aslaug Holm støtten hun fikk til å lage Oljeberget fordi partiet mener filmen er propaganda for AP.

Det er kulturpolitisk talsmann i Frp, Ulf Erik Knudsen, som fortalte dette til Dagsnytt 18 i går kveld. Årsaken er at Jens Stoltenberg framstår i et positivt lys i filmen, og at regissør Aslaug Holm derfor ikke har forholdt seg objektiv til den politikken statsministeren representerer, mener Knudsen.

– Aslaug Holm og Oljeberget fikk ca 3 millioner fra Norsk filmfond og 100 000 fra 100-årsmarkeringen. Jeg kan ikke se hvorfor offentlige midler skal benyttes til å lage et portrett av en statsminister som tilhører et bestemt parti. I dette tilfellet er det blitt sosialdemokratisk propaganda, sa Knudsen.

Aslaug Holm kan på sin side ikke helt forstå kritikken.

– Mitt utgangspunkt har vært å skildre et Norge av i dag med Jens Stoltenberg i hovedrollen. Vi møter de menneskene han møter på i en tid med lav valgdeltakelse og politikerforrakt. Jeg har forsøkt med filmen å menneskeliggjøre makten gjennom portrettet og skape interesse for de politiske prosessene. Men det ligger en motstand i filmen med hensyn til politikken som ikke gjør det til noe partsinnlegg. Det er en uavhengig politisk film.

Nå hører det med til historien at Knudsen ikke har sett filmen, men baserer seg på anmeldelsene i avisene. Han mener likevel at saken er av en så prinsipiell natur at han kan uttale seg uten å ha sett filmen. Han viser dessuten til beskrivelsen av filmen på Filmfondets hjemmeside, hvor det står at ”Oljeberget er en dokumentarfilm om politikeren Jens Stoltenberg”.

– Da er det ikke lenger en dokumentar om politikk, men om en politiker fra et politisk parti. Det er selvsagt helt i orden å lage en sånn film. Men mitt poeng er at det ikke skal være det offentliges oppgave å sponse det. Moralsk sett burde Arbeiderpartiet eller LO ha betalt for denne filmen.

MENY