Delseier for Blåfjell-formgiver

Designeren Margaret Emdal fikk gjennomslag for at Blåfjell-logoen må regnes som åndsverk i ankesaken mot NRK, men fikk ikke oppreisning. Nå er det kostymedesignerens sak mot NRK som venter på dom.

Designeren Margaret Emdal fikk gjennomslag for at Blåfjell-logoen må regnes som åndsverk i ankesaken mot NRK, men fikk ikke oppreisning. Nå er det kostymedesignerens sak mot NRK som venter på dom.

Designeren Margaret Emdal er i Borgarting lagmannsrett tilkjent 50 000 kroner i erstatning for at NRK uten samtykke benyttet logoen hun utformet til tv-serien ”Jul i Blåfjell”.

Det var i 1999 at hun designet logoen som fast ansatt designer i NRK. Den gangen fikk hun 4000 kroner av kanalen for bruken av logoen på en kalender, som hun godkjente. Da hun sluttet i 2000 begynte logoen å dukke opp på andre produkter. Emdal krevde derfor erstatning for ikke avtalt bruk og oppreisning for utrettmessig endring av logoen. Hun tapte i tingsretten for to år siden, men fikk medhold i at logoen er å anse som et åndsverk. I ankesaken har hun krevd 75 000 kroner i erstatning for at logoen er endret, men retten har kommet fram til at denne endringen ikke kan regnes som krenkende for Emdal.
Dommen slår likevel fast at NRK ikke uten videre kan selge et åndsverk uten avtale med med opphavspersonen og uten å betale for det, noe som var et viktig prinsipielt spørsmål som blant annet Norsk Filmforbund har vært opptatt av. Til RUSHPRINT uttalte NFFs leder Sverre Pedersen følgende i forkant av domsavsigelsen:

– For oss er det viktig å få kjørt denne saken gjennom rettssystemet – og helt til høyesterett om nødvendig. Jeg kan ikke forstå annet enn at for politikerne på Stortinget må det framstå som oppsiktsvekkende om ikke loven verner om opphavsrettspersonens rettigheter. Hvis den ikke gjør det, bør jo loven endres.

Lagmannsretten ga imidlertid under tvil NRK rett til å forandre på logoen, noe Emdal fortsatt oppfatter som krenkende overfor henne som opphavsperson. NRK vurderer nå å anke saken, men vil avvente utfallet av den andre rettssaken de har på nakken – den som kostymedesigner Gerd Johnsrud har anlagt mot tv-kanalen. Johnsrud krever ekstra vederlag for sitt bidrag til de kjente nisseluene som er blitt en stor salgssuksess for NRK. For den jobben ble hun avspist med et standardvederlag på 3000 kroner.

Relatert artikkel:
– NRK overkjører opphavsretten

Delseier for Blåfjell-formgiver

Designeren Margaret Emdal fikk gjennomslag for at Blåfjell-logoen må regnes som åndsverk i ankesaken mot NRK, men fikk ikke oppreisning. Nå er det kostymedesignerens sak mot NRK som venter på dom.

Designeren Margaret Emdal fikk gjennomslag for at Blåfjell-logoen må regnes som åndsverk i ankesaken mot NRK, men fikk ikke oppreisning. Nå er det kostymedesignerens sak mot NRK som venter på dom.

Designeren Margaret Emdal er i Borgarting lagmannsrett tilkjent 50 000 kroner i erstatning for at NRK uten samtykke benyttet logoen hun utformet til tv-serien ”Jul i Blåfjell”.

Det var i 1999 at hun designet logoen som fast ansatt designer i NRK. Den gangen fikk hun 4000 kroner av kanalen for bruken av logoen på en kalender, som hun godkjente. Da hun sluttet i 2000 begynte logoen å dukke opp på andre produkter. Emdal krevde derfor erstatning for ikke avtalt bruk og oppreisning for utrettmessig endring av logoen. Hun tapte i tingsretten for to år siden, men fikk medhold i at logoen er å anse som et åndsverk. I ankesaken har hun krevd 75 000 kroner i erstatning for at logoen er endret, men retten har kommet fram til at denne endringen ikke kan regnes som krenkende for Emdal.
Dommen slår likevel fast at NRK ikke uten videre kan selge et åndsverk uten avtale med med opphavspersonen og uten å betale for det, noe som var et viktig prinsipielt spørsmål som blant annet Norsk Filmforbund har vært opptatt av. Til RUSHPRINT uttalte NFFs leder Sverre Pedersen følgende i forkant av domsavsigelsen:

– For oss er det viktig å få kjørt denne saken gjennom rettssystemet – og helt til høyesterett om nødvendig. Jeg kan ikke forstå annet enn at for politikerne på Stortinget må det framstå som oppsiktsvekkende om ikke loven verner om opphavsrettspersonens rettigheter. Hvis den ikke gjør det, bør jo loven endres.

Lagmannsretten ga imidlertid under tvil NRK rett til å forandre på logoen, noe Emdal fortsatt oppfatter som krenkende overfor henne som opphavsperson. NRK vurderer nå å anke saken, men vil avvente utfallet av den andre rettssaken de har på nakken – den som kostymedesigner Gerd Johnsrud har anlagt mot tv-kanalen. Johnsrud krever ekstra vederlag for sitt bidrag til de kjente nisseluene som er blitt en stor salgssuksess for NRK. For den jobben ble hun avspist med et standardvederlag på 3000 kroner.

Relatert artikkel:
– NRK overkjører opphavsretten

MENY