Frykter digital kino

vals-blogg

NFK (Norsk filmklubbforbund), organisasjon for filmklubber og filmkultur, har i dag sendt ut en svært aktuell pressemelding. De mener at bredden i kinorepertoaret kan stå i fare når kinoene digitaliseres. Forbundet mener at digitalisering vil gjøre det mulig for alle kinoer å vise de mest populære filmene samtidig, og at det kan føre til lite visningsplass for de smalere filmene på kino. Etter planen skal digitaliseringen av norske kinoer starte om kort tid.

Pressemeldingen kommer ikke lenge etter at jeg skrev en lengre sak om behovet for arthousefilmer.  Det er tegn som tyder på at filmtilbudet på norske kinoer i framtiden kan bli enda mer dominert av de mest kommersielle filmene. I hvert fall om scenariet NFK frykter blir en realitet.

Det skal legges til at jeg er styremedlem i NFK.

I pressemeldinger skriver NFK blant annet:

* Filmklubbforbundet mener at det i noen år fremover må kjøres dobbelt med 35mm visning og digital visning. Det vil være katastrofalt for repertoaret om kinoene går helt over til digital visning uten noen overgangsperiode der det også er mulig å vise filmer på 35mm.

* Filmklubbforbundet frykter en dominans av de mest kommersielle filmene i repertoaret på norske kinoer. Til nå har antall fysiske kopier naturlig gitt en variasjon i kinorepertoaret. Digitale filmkopier har ingen slik begrensning og det blir i større grad kinosjefenes ansvar å vise bredden av samtidens filmer. Her er det viktig at både kinosjefene og ikke minst eierne av kinoene tar sitt ansvar som formidlere av alle typer film alvorlig.

* For landets filmklubber er det spesielt vanskelig å tenke seg en situasjon uten mulighet til å vise filmer på 35mm. De fleste filmklassikerne klubbene har tilgang til finnes bare i 35mm-format og det vil ta tid og være svært kostbart å bygge opp et tilsvarende filmarkiv i digitalt kinoformat.

Frykter digital kino

vals-blogg

NFK (Norsk filmklubbforbund), organisasjon for filmklubber og filmkultur, har i dag sendt ut en svært aktuell pressemelding. De mener at bredden i kinorepertoaret kan stå i fare når kinoene digitaliseres. Forbundet mener at digitalisering vil gjøre det mulig for alle kinoer å vise de mest populære filmene samtidig, og at det kan føre til lite visningsplass for de smalere filmene på kino. Etter planen skal digitaliseringen av norske kinoer starte om kort tid.

Pressemeldingen kommer ikke lenge etter at jeg skrev en lengre sak om behovet for arthousefilmer.  Det er tegn som tyder på at filmtilbudet på norske kinoer i framtiden kan bli enda mer dominert av de mest kommersielle filmene. I hvert fall om scenariet NFK frykter blir en realitet.

Det skal legges til at jeg er styremedlem i NFK.

I pressemeldinger skriver NFK blant annet:

* Filmklubbforbundet mener at det i noen år fremover må kjøres dobbelt med 35mm visning og digital visning. Det vil være katastrofalt for repertoaret om kinoene går helt over til digital visning uten noen overgangsperiode der det også er mulig å vise filmer på 35mm.

* Filmklubbforbundet frykter en dominans av de mest kommersielle filmene i repertoaret på norske kinoer. Til nå har antall fysiske kopier naturlig gitt en variasjon i kinorepertoaret. Digitale filmkopier har ingen slik begrensning og det blir i større grad kinosjefenes ansvar å vise bredden av samtidens filmer. Her er det viktig at både kinosjefene og ikke minst eierne av kinoene tar sitt ansvar som formidlere av alle typer film alvorlig.

* For landets filmklubber er det spesielt vanskelig å tenke seg en situasjon uten mulighet til å vise filmer på 35mm. De fleste filmklassikerne klubbene har tilgang til finnes bare i 35mm-format og det vil ta tid og være svært kostbart å bygge opp et tilsvarende filmarkiv i digitalt kinoformat.

MENY