Tillitsvalgt og verneombud slo alarm om filmskolen i 2013

Tillitsvalgt og verneombud slo alarm om filmskolen i 2013

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Rolf Borgos og hovedverneombud ved Høgskolen i Lillehammer, Turid Thomassen, slo alarm om arbeidsforholdene ved Filmskolen i 2013, melder Gubrandsdølen Dagningen (krever abonnement).

De ga den gangen uttrykk for «bekymring for det psykososiale arbeidsmiljøet ved Den norske filmskolen (DNF)». I bekymringsmeldingen beskrives en situasjon der «det er meldt inn situasjoner til adm. leder på DNF uten at det har blitt iverksatt tiltak» og ansatte ved Filmskolen «er redde for represalier» dersom de står fram.

GD har lenge forsøkt å få innsyn i bekymringsmeldingen, men HiL har nektet å frigi dokumentet. Men denne uken ble HiLs avgjørelse om å nekte innsyn i saken overprøvd av Felles klagenemnd.

I åtte punkter lister Thomassen og Borgos opp konkrete utfordringer knyttet til dekan Thomas Stenderups lederstil ved Filmskolen:

 • «Et negativt arbeidsmiljø slik det eksemplifiseres fra ansatte, ved å vise til dekanen sin lederstil/tone, og lederfilosofi»
 • «Arbeidsmiljøet er preget av mistenkeliggjøring mellom dekan og ansatte»
 • «Dekan viser ulike former for hersketeknikker»
 • «Ansatte er reservert med å ta opp saker som angår arbeidsmiljø i frykt for å bli utestengt»
 • «Detaljstyrt ledelse fra dekan»
 • «Ansatte blir usikre i utføring av sine oppgaver, tviler på sin kunnskap, da de vegrer seg for å drøfte saker, som kan medføre uenighet med dekan sitt syn»
 • «Dekan formidler aldri ros eller positive tilbakemeldinger»
 • «Dekan er kontrollerende i sin lederfunksjon»

GD melder at det i etterkant av bekymringsmeldingen ble gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse, men metoden som ble brukt var ikke gunstig.

– Det virker som at deltakerne i arbeidsmiljøundersøkelsen ikke fikk sin anonymitet helt ivaretatt, mener hovedverneombud Thomassen, som ikke kjenner til at høgskolen har satt i gang andre lokale, målrettede tiltak ved Filmskolen etter bekymringsmeldingen i 2013.

– Det at de ansatte ikke vil stå fram med navn når de melder om kritikkverdige forhold vanskeliggjør arbeidet, sier hun. I likhet med Borgos har hun den siste tiden mottatt varsler fra Filmskolens ansatte som opplever situasjonen som problematisk.

HiL-rektor Kathrine Skretting påpeker over GD at hun er orientert om forholdene og at generelle forhold rundt arbeidsmiljøet ved Filmskolen også har blitt adressert i en stor arbeidsmiljøundersøkelse ved hele høgskolen nå i høst.

– Årets arbeidsmiljøundersøkelse gir alle som besvarer den full anonymitet. Om det kan ha vært sprekker i den fra 2014, kjenner jeg ikke noe til, sier Skretting.

Les hele saken (med abonnement)

Les noen av våre tidligere saker om temaet:

– Et problematisk lederskap på filmskolen

– Den norske filmskolen trenger en ny dekan

– Vi føler oss godt ivaretatt på filmskolen

 

Tillitsvalgt og verneombud slo alarm om filmskolen i 2013

Tillitsvalgt og verneombud slo alarm om filmskolen i 2013

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Rolf Borgos og hovedverneombud ved Høgskolen i Lillehammer, Turid Thomassen, slo alarm om arbeidsforholdene ved Filmskolen i 2013, melder Gubrandsdølen Dagningen (krever abonnement).

De ga den gangen uttrykk for «bekymring for det psykososiale arbeidsmiljøet ved Den norske filmskolen (DNF)». I bekymringsmeldingen beskrives en situasjon der «det er meldt inn situasjoner til adm. leder på DNF uten at det har blitt iverksatt tiltak» og ansatte ved Filmskolen «er redde for represalier» dersom de står fram.

GD har lenge forsøkt å få innsyn i bekymringsmeldingen, men HiL har nektet å frigi dokumentet. Men denne uken ble HiLs avgjørelse om å nekte innsyn i saken overprøvd av Felles klagenemnd.

I åtte punkter lister Thomassen og Borgos opp konkrete utfordringer knyttet til dekan Thomas Stenderups lederstil ved Filmskolen:

 • «Et negativt arbeidsmiljø slik det eksemplifiseres fra ansatte, ved å vise til dekanen sin lederstil/tone, og lederfilosofi»
 • «Arbeidsmiljøet er preget av mistenkeliggjøring mellom dekan og ansatte»
 • «Dekan viser ulike former for hersketeknikker»
 • «Ansatte er reservert med å ta opp saker som angår arbeidsmiljø i frykt for å bli utestengt»
 • «Detaljstyrt ledelse fra dekan»
 • «Ansatte blir usikre i utføring av sine oppgaver, tviler på sin kunnskap, da de vegrer seg for å drøfte saker, som kan medføre uenighet med dekan sitt syn»
 • «Dekan formidler aldri ros eller positive tilbakemeldinger»
 • «Dekan er kontrollerende i sin lederfunksjon»

GD melder at det i etterkant av bekymringsmeldingen ble gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse, men metoden som ble brukt var ikke gunstig.

– Det virker som at deltakerne i arbeidsmiljøundersøkelsen ikke fikk sin anonymitet helt ivaretatt, mener hovedverneombud Thomassen, som ikke kjenner til at høgskolen har satt i gang andre lokale, målrettede tiltak ved Filmskolen etter bekymringsmeldingen i 2013.

– Det at de ansatte ikke vil stå fram med navn når de melder om kritikkverdige forhold vanskeliggjør arbeidet, sier hun. I likhet med Borgos har hun den siste tiden mottatt varsler fra Filmskolens ansatte som opplever situasjonen som problematisk.

HiL-rektor Kathrine Skretting påpeker over GD at hun er orientert om forholdene og at generelle forhold rundt arbeidsmiljøet ved Filmskolen også har blitt adressert i en stor arbeidsmiljøundersøkelse ved hele høgskolen nå i høst.

– Årets arbeidsmiljøundersøkelse gir alle som besvarer den full anonymitet. Om det kan ha vært sprekker i den fra 2014, kjenner jeg ikke noe til, sier Skretting.

Les hele saken (med abonnement)

Les noen av våre tidligere saker om temaet:

– Et problematisk lederskap på filmskolen

– Den norske filmskolen trenger en ny dekan

– Vi føler oss godt ivaretatt på filmskolen

 

MENY