Kvinnepanel går løs på «machokultur» i bransjen

Kvinnepanel går løs på «machokultur» i bransjen

Foto: Kvinner i for store herreskjorter

Kvinneandelen i norske filmprosjekt minker. Skyldes dette en ukultur, naturlige kjønnsforskjeller eller mangel på statlig strategi? Hva kan man gjøre for å endre machokulturen i filmbransjen?

Dette er spørsmål et kvinnesterkt panel skal drøfte som en oppvarming 7.mars, dagen før kvinnedagen, på Deichmanske bibliotek.

Hvorfor ingen menn er med, vites ikke, men kanskje mistenker panelet at mennene ikke bryr seg, eller at de selv kan få føle hvordan det er å bli plassert på sidelinjen? Alle kan ha godt av å sette seg ned og lytte, og i så måte er dette en unik sjanse for alle de menn der ute som er vant til å sette premisser. Forhåpentligvis er det også noe nytt som bringes til torgs, for eksempel i form av nyere forskning på feltet.

Deltakerne i panelet er manusforfatter Monica Boracco (leder Dramatikerforbundet), regissør Katarina Launing (Kule kidz gråter ikke), skuespiller Alexandra Gjerpen (Unge lovende) og NFI ved langfilm- og TV-dramakonsulent Silje Riise Næss.

Samtalen ledes av forfatter og journalist Kristin Valla (tidligere redaktør av magasinetK)

Vi vil anbefale utvekslingen mellom  Boracco og Sveinung Golimo her på rushprint.no på sensommeren i fjor som en gjenoppfrisking av noen av frontene i denne debatten – og en påminner om at kvinneandelen telles litt forskjellig (selv om det ikke endrer hovedtendensen om for lav kvinneandel).

Boracco benyttet sitt innlegg til å oppfordre kulturministeren om å revurdere sitt standpunkt om å gå vekk fra forrige regjeringens mål om 40 prosent kvinneandel i nøkkelroller. Sveinung Golimo, avdelingsdirektør for utvikling og produksjon ved Norsk Filminstitutt, mente på sin side at Boracco brukte tallene noe tendensiøst. Samtidig kunne Sindre Guldvog, direktør i NFI, konstatere at kvinneandelen i filmene som ikke hadde mottatt NFI-støtte var gått ned fra 20 prosent i 2011 til 11 prosent blant fjorårets premierefilmer.

Manusforfatter Brita Rojahn innleder samtalen med et foredrag om Fredrikke Nielsen, Henrik Ibsens ”ukjente muse”.

Sted: Deichmanske bibliotek, Arne Garborgsplass 4

Tid: 7.mars kl 19.

Facebookpost for arrangement: Den brysomme kvinnen

Kvinnepanel går løs på «machokultur» i bransjen

Kvinnepanel går løs på «machokultur» i bransjen

Foto: Kvinner i for store herreskjorter

Kvinneandelen i norske filmprosjekt minker. Skyldes dette en ukultur, naturlige kjønnsforskjeller eller mangel på statlig strategi? Hva kan man gjøre for å endre machokulturen i filmbransjen?

Dette er spørsmål et kvinnesterkt panel skal drøfte som en oppvarming 7.mars, dagen før kvinnedagen, på Deichmanske bibliotek.

Hvorfor ingen menn er med, vites ikke, men kanskje mistenker panelet at mennene ikke bryr seg, eller at de selv kan få føle hvordan det er å bli plassert på sidelinjen? Alle kan ha godt av å sette seg ned og lytte, og i så måte er dette en unik sjanse for alle de menn der ute som er vant til å sette premisser. Forhåpentligvis er det også noe nytt som bringes til torgs, for eksempel i form av nyere forskning på feltet.

Deltakerne i panelet er manusforfatter Monica Boracco (leder Dramatikerforbundet), regissør Katarina Launing (Kule kidz gråter ikke), skuespiller Alexandra Gjerpen (Unge lovende) og NFI ved langfilm- og TV-dramakonsulent Silje Riise Næss.

Samtalen ledes av forfatter og journalist Kristin Valla (tidligere redaktør av magasinetK)

Vi vil anbefale utvekslingen mellom  Boracco og Sveinung Golimo her på rushprint.no på sensommeren i fjor som en gjenoppfrisking av noen av frontene i denne debatten – og en påminner om at kvinneandelen telles litt forskjellig (selv om det ikke endrer hovedtendensen om for lav kvinneandel).

Boracco benyttet sitt innlegg til å oppfordre kulturministeren om å revurdere sitt standpunkt om å gå vekk fra forrige regjeringens mål om 40 prosent kvinneandel i nøkkelroller. Sveinung Golimo, avdelingsdirektør for utvikling og produksjon ved Norsk Filminstitutt, mente på sin side at Boracco brukte tallene noe tendensiøst. Samtidig kunne Sindre Guldvog, direktør i NFI, konstatere at kvinneandelen i filmene som ikke hadde mottatt NFI-støtte var gått ned fra 20 prosent i 2011 til 11 prosent blant fjorårets premierefilmer.

Manusforfatter Brita Rojahn innleder samtalen med et foredrag om Fredrikke Nielsen, Henrik Ibsens ”ukjente muse”.

Sted: Deichmanske bibliotek, Arne Garborgsplass 4

Tid: 7.mars kl 19.

Facebookpost for arrangement: Den brysomme kvinnen

MENY