Kvinneandelen øker – og krymper

Kvinneandelen øker – og krymper

For et par måneder siden skrev Monica Boracco, forbundsleder i Norske Dramatikeres Forbund, om den ujevne kjønnsfordelingen ved høstens kinofilmer. Av 12 kommende spillefilmer er 21 menn og 3 kvinner kreditert som manusforfatter og/eller regissør. Boracco benyttet innlegget til å oppfordre kulturministeren om å revurdere sitt standpunkt om å gå vekk fra forrige regjeringens mål om 40 prosent kvinneandel i nøkkelroller.

Sveinung Golimo, avdelingsdirektør for utvikling og produksjon ved Norsk Filminstitutt, mente på sin side at Boracco brukte tallene noe tendensiøst. Hun har bare talt et halvår, og det blir for snevert å bare se det på halvårsbasis, mente han. Om man regner med filmene fra resten av året, er ikke kjønnsfordelingen like nedslående. Han understrekte dessuten at det er to vesentlig forskjellige måter å telle seg frem til kjønnsfordeling i film.

«Den ene måten er å telle prosentandel kvinner i nøkkelposisjonene regissør, manusforfatter og produsent i filmer med premiere i et gitt et år. Den andre måten er å telle prosentandel kvinner i nøkkelposisjonene i prosjekter som er tildelt produksjonstilskudd over et år. Vi fokuserer særlig på kjønnsfordelingen ved produksjonstilskudd«.

Gjennom NFIs tellemåte har Dagsavisen nå kommet fram til at andelen er oppe i 37,6 prosent, noe som er en vesentlig oppgang fra årene før. Andelen kvinner som har fått støtte fra NFI i 2015, er ennå ikke klar, men en gjennomgang Dagsavisen har gjort av tildelingene NFI har lagt ut på sine nettsider, viser en kvinneandel på 36 prosent i nøkkelrollene.

Samtidig kan Sindre Guldvog i NFI konstatere at kvinneandelen i filmene som IKKE har mottatt NFI-støtte er gått ned fra 20 prosent i 2011 til 11 prosent blant årets premierefilmer.

Det er fordi det ikke er stilt krav om kvinneandel i disse filmene, mener Arild Grande, mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, som frykter at dette skal bli den nye normen nå som Kulturministeren har lagt vekk kravet om 40 prosent kvinneandel i nøkkelposisjoner.

– Dette er meget bekymringsfullt, og det bekrefter at det har stor betydning om man stiller forventninger eller ikke. Slik frykter jeg at det kan utvikle seg videre også med filmene som får NFI-støtte, da regjeringen har fjernet forventningene, sier Grande. Spørsmålet han har stilt til kulturministeren om dette er fortsatt til behandling i departementet.

Les også:

21-3 til gutta boys

– For snevre tall om kjønnsfordeling

Kvinneandelen øker – og krymper

Kvinneandelen øker – og krymper

For et par måneder siden skrev Monica Boracco, forbundsleder i Norske Dramatikeres Forbund, om den ujevne kjønnsfordelingen ved høstens kinofilmer. Av 12 kommende spillefilmer er 21 menn og 3 kvinner kreditert som manusforfatter og/eller regissør. Boracco benyttet innlegget til å oppfordre kulturministeren om å revurdere sitt standpunkt om å gå vekk fra forrige regjeringens mål om 40 prosent kvinneandel i nøkkelroller.

Sveinung Golimo, avdelingsdirektør for utvikling og produksjon ved Norsk Filminstitutt, mente på sin side at Boracco brukte tallene noe tendensiøst. Hun har bare talt et halvår, og det blir for snevert å bare se det på halvårsbasis, mente han. Om man regner med filmene fra resten av året, er ikke kjønnsfordelingen like nedslående. Han understrekte dessuten at det er to vesentlig forskjellige måter å telle seg frem til kjønnsfordeling i film.

«Den ene måten er å telle prosentandel kvinner i nøkkelposisjonene regissør, manusforfatter og produsent i filmer med premiere i et gitt et år. Den andre måten er å telle prosentandel kvinner i nøkkelposisjonene i prosjekter som er tildelt produksjonstilskudd over et år. Vi fokuserer særlig på kjønnsfordelingen ved produksjonstilskudd«.

Gjennom NFIs tellemåte har Dagsavisen nå kommet fram til at andelen er oppe i 37,6 prosent, noe som er en vesentlig oppgang fra årene før. Andelen kvinner som har fått støtte fra NFI i 2015, er ennå ikke klar, men en gjennomgang Dagsavisen har gjort av tildelingene NFI har lagt ut på sine nettsider, viser en kvinneandel på 36 prosent i nøkkelrollene.

Samtidig kan Sindre Guldvog i NFI konstatere at kvinneandelen i filmene som IKKE har mottatt NFI-støtte er gått ned fra 20 prosent i 2011 til 11 prosent blant årets premierefilmer.

Det er fordi det ikke er stilt krav om kvinneandel i disse filmene, mener Arild Grande, mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, som frykter at dette skal bli den nye normen nå som Kulturministeren har lagt vekk kravet om 40 prosent kvinneandel i nøkkelposisjoner.

– Dette er meget bekymringsfullt, og det bekrefter at det har stor betydning om man stiller forventninger eller ikke. Slik frykter jeg at det kan utvikle seg videre også med filmene som får NFI-støtte, da regjeringen har fjernet forventningene, sier Grande. Spørsmålet han har stilt til kulturministeren om dette er fortsatt til behandling i departementet.

Les også:

21-3 til gutta boys

– For snevre tall om kjønnsfordeling

MENY