Film & Kino kutter drastisk i støtte

filmkino_468

Film & Kino kutter drastisk i den økonomiske støtten til filmkulturelle tiltak, melder organisasjonen i en pressemelding.

Årsaken er kraftig reduksjon i Film & Kinos inntekter som skyldes svikt i DVD-salget. På hjemmesiden skriver de at dette vil få konsekvenser for filmfestivalene, cinematekene, arbeidet med barn og unge og støtte til import og distribusjon av film på kino og DVD.

Dette fører blant annet til at:

  • filmkulturelle tiltak for barn og unge ved de regionale filmsentrene i sin helhet faller bort i 2013
  • støtten til cinematekdrift utenfor Oslo faller bort i 2014
  • støtten til filmfestivalene halveres fra 2014
  • budsjettkuttene også vil omfatte den støtten Film & Kino gir til import og distribusjon av kvalitetsfilmer og barnefilmer på kino og DVD.
  • Bygdekinoen blir dyrere for spillestedene og reduksjonen av spillesteder fortsetter, noe som særlig rammer barn og unge i distriktene.

Kilde: Film & Kino

Film & Kino kutter drastisk i støtte

filmkino_468

Film & Kino kutter drastisk i den økonomiske støtten til filmkulturelle tiltak, melder organisasjonen i en pressemelding.

Årsaken er kraftig reduksjon i Film & Kinos inntekter som skyldes svikt i DVD-salget. På hjemmesiden skriver de at dette vil få konsekvenser for filmfestivalene, cinematekene, arbeidet med barn og unge og støtte til import og distribusjon av film på kino og DVD.

Dette fører blant annet til at:

  • filmkulturelle tiltak for barn og unge ved de regionale filmsentrene i sin helhet faller bort i 2013
  • støtten til cinematekdrift utenfor Oslo faller bort i 2014
  • støtten til filmfestivalene halveres fra 2014
  • budsjettkuttene også vil omfatte den støtten Film & Kino gir til import og distribusjon av kvalitetsfilmer og barnefilmer på kino og DVD.
  • Bygdekinoen blir dyrere for spillestedene og reduksjonen av spillesteder fortsetter, noe som særlig rammer barn og unge i distriktene.

Kilde: Film & Kino

MENY