Er vi klare for insentivordningen?

Er vi klare for insentivordningen?

 Foto: Line-Producer Per Henry Borch er en av deltakerne i panelet

En insentivordning for utenlandske og norske film- og tv- produksjoner er omsider blitt en realitet for den norske filmbransjen, fra og med 2016. Men hvor godt forberedt er bransjen? Det er utgangspunktet for Frokostseminaret på BI 15.september.

BI har en god stund vært en leverandør av ressurspersoner til bransjen gjennom sin linje ”Ledelse av film-, TV- og sceneproduksjon”, og mange av studentene vil måtte forholde seg til og forhåpentligvis nyte godt av en insentivordning.

BI har samlet et panel med erfarne bransjefolk for å diskutere ”hvordan man kan utforme en effektiv ordning innenfor gitte rammebetingelser, og ikke minst hva den enkelte produsent, filmarbeider og leverandør kan gjøre for å få mest mulig glede av den nye ordningen”.

Mini-symposium/panel:

Per Henry Borch, Line-Producer, Cinematic

Kristin Hellebust, Adm. dir. / Executive Producer, Shortcut / Storm Studios

Frederick Howard, Styremedlem, Virke Produsentforeningen

Truls Kontny, Leder, Filmkommisjonen

Lars Magnus Sæthre, Daglig leder, Filmforbundet

 Ordstyrer: Førsteamanuensis Terje Gaustad, BI

Program:

09:00     Velkommen – Professor Anne-Britt Gran og Nina Elstad, BI

09:05   Hva betyr incentivordningen for deg? Vi tar bransjeaktørens perspektiv med en strategisk SWOT-analyse som ramme. – Førsteamanuensis Terje Gaustad, BI

09:15    Prosess og føringer for utforming av incentivordningen – Stine Helgeland, Avdelingsdirektør, NFI

Panelsamtale

09:30     Incentivordningen og dens utforming – dine muligheter og utfordringer

  1. For norske filmer og serier: Hvordan kan ordningen passe inn som en brikke i det puslespillet prosjektfinansiering av en film eller serie ofte er? Hvilke type prosjekter kan den hjelpe? Hvordan kan den utformes for å bli et effektivt kulturpolitisk virkemiddel, og ikke bare et næringspolitisk virkemiddel?
  2. For utenlandske filmer og serier: Vil budsjettbegrensningen skremme utenlandske produsenter som risikerer å få sin søknad avslått? Hvordan kan denne risikoen reduseres og håndteres? Hvordan bør NFI eventuelt prioritere søkere?

10: 15    Pause

10:30     Å jobbe under en incentivordning – dine styrker og svakheter

  1. Kulturkræsj? Vil utenlandske aktører tilpasse seg den norske produksjonskulturen eller må vi tilpasse oss dem? Hvordan er forskjellene og hvor kompatible er vi?
  2. Kompetanse og kapasitet: Kan vi møte utenlandske produsenters forventninger? Hvilke kvalifikasjoner og kompetanse blir viktigere? Hva kan gjøre en norsk aktør mer attraktiv i en utenlandsk produsents øyne?

11:00     Slutt

Er vi klare for insentivordningen?

Er vi klare for insentivordningen?

 Foto: Line-Producer Per Henry Borch er en av deltakerne i panelet

En insentivordning for utenlandske og norske film- og tv- produksjoner er omsider blitt en realitet for den norske filmbransjen, fra og med 2016. Men hvor godt forberedt er bransjen? Det er utgangspunktet for Frokostseminaret på BI 15.september.

BI har en god stund vært en leverandør av ressurspersoner til bransjen gjennom sin linje ”Ledelse av film-, TV- og sceneproduksjon”, og mange av studentene vil måtte forholde seg til og forhåpentligvis nyte godt av en insentivordning.

BI har samlet et panel med erfarne bransjefolk for å diskutere ”hvordan man kan utforme en effektiv ordning innenfor gitte rammebetingelser, og ikke minst hva den enkelte produsent, filmarbeider og leverandør kan gjøre for å få mest mulig glede av den nye ordningen”.

Mini-symposium/panel:

Per Henry Borch, Line-Producer, Cinematic

Kristin Hellebust, Adm. dir. / Executive Producer, Shortcut / Storm Studios

Frederick Howard, Styremedlem, Virke Produsentforeningen

Truls Kontny, Leder, Filmkommisjonen

Lars Magnus Sæthre, Daglig leder, Filmforbundet

 Ordstyrer: Førsteamanuensis Terje Gaustad, BI

Program:

09:00     Velkommen – Professor Anne-Britt Gran og Nina Elstad, BI

09:05   Hva betyr incentivordningen for deg? Vi tar bransjeaktørens perspektiv med en strategisk SWOT-analyse som ramme. – Førsteamanuensis Terje Gaustad, BI

09:15    Prosess og føringer for utforming av incentivordningen – Stine Helgeland, Avdelingsdirektør, NFI

Panelsamtale

09:30     Incentivordningen og dens utforming – dine muligheter og utfordringer

  1. For norske filmer og serier: Hvordan kan ordningen passe inn som en brikke i det puslespillet prosjektfinansiering av en film eller serie ofte er? Hvilke type prosjekter kan den hjelpe? Hvordan kan den utformes for å bli et effektivt kulturpolitisk virkemiddel, og ikke bare et næringspolitisk virkemiddel?
  2. For utenlandske filmer og serier: Vil budsjettbegrensningen skremme utenlandske produsenter som risikerer å få sin søknad avslått? Hvordan kan denne risikoen reduseres og håndteres? Hvordan bør NFI eventuelt prioritere søkere?

10: 15    Pause

10:30     Å jobbe under en incentivordning – dine styrker og svakheter

  1. Kulturkræsj? Vil utenlandske aktører tilpasse seg den norske produksjonskulturen eller må vi tilpasse oss dem? Hvordan er forskjellene og hvor kompatible er vi?
  2. Kompetanse og kapasitet: Kan vi møte utenlandske produsenters forventninger? Hvilke kvalifikasjoner og kompetanse blir viktigere? Hva kan gjøre en norsk aktør mer attraktiv i en utenlandsk produsents øyne?

11:00     Slutt

MENY