Amandakomiteen endrer priskriterier og kjønnsbalansen

Amandakomiteen endrer priskriterier og kjønnsbalansen

Etter kritikk mot skjev kjønnsbalanse i juryene og uklare priskriterier, har Amandakomiteen valgt å foreta endringer, melder komiteen i en pressemelding.

Både i forkant og i kjølvannet av årets utdeling har kritikken vært til tider sterk fra ulike deler av bransjen. Det toppet seg da ni produsenter gikk ut med et innlegg her på Rushprint mot de uklare priskriteriene for beste kinofilm, og hele teamet bak Thelma gikk til det uvanlige skritt å boikotte neste års Amandapris. I et innlegg her på rushprint.no i går gikk produsent Nina Maria Barbosa Blad og forfatter Hans Petter Blad blant annet ut mot den skjeve kjønnsbalansen i juryene.

Komiteen har åpenbart tatt kritikken på alvor og erkjenner at reglementet for årets prisutdeling har vært for uklart (eller ”har blitt tolket ulikt”, som det heter i pressemeldingen). Den manglende kjønnsbalansen er også noe medlemmene har diskutert. Komiteen har derfor vedtatt å endre reglementet på begge disse punktene.

”Det opprettes en representativ og kjønnsbalansert storjury på totalt 15 personer som erstatter fire av dagens juryer. Denne juryen vil bedømme alle kinofilmkategoriene, samt Beste dokumentar og kortfilm. Det vil ikke utnevnes en juryleder, juryens arbeid koordineres av Amandakomiteens sekretær. Jurymedlemmer vil som tidligere bli oppnevnt etter forslag fra de ulike organisasjonene. Amandakomiteen har ansvar for å tildele Ærespris og Gullklapper, Beste utenlandske kinofilm vil fortsatt ha sin egen jury, og Folkets Amanda avgjøres via publikumsavstemning”.

”Kriteriene for de ulike priskategoriene fjernes fra reglementet, da komiteen setter sin lit til at en representativ storjury vil kunne vurdere på best mulig måte årets filmer opp mot hverandre innen de ulike kategoriene”.

Amandaprisen er Norges nasjonale filmpris og ble etablert i 1985 for å fremme interessen for norsk film. Amandaprisen eies og driftes av Den norske filmfestivalen, mens Amandakomiteen, som består av representanter fra alle bransjeorganisasjoner, vedtar reglementet og oppnevner medlemmer til juryen.

Amandakomiteen består av: Tonje Hardersen (leder, Den norske filmfestivalen), Inger Warendorph (Norske filmdistributørers forening), Torbjørn Urfjell (Virke Produsentforeningen), Marianne Kleven (Norske filmregissører), Sverre Pedersen (Norsk filmforbund), Arild Kalkvik (Norske Kinosjefers Forbund), Monica Boracco (Dramatikerforbundet)

Sindre Guldvog (Norsk filminstitutt) og Knut Alfsen (Norsk Skuespillerforbund) var forhindret fra å delta på gårsdagens møte.

Amandakomiteen endrer priskriterier og kjønnsbalansen

Amandakomiteen endrer priskriterier og kjønnsbalansen

Etter kritikk mot skjev kjønnsbalanse i juryene og uklare priskriterier, har Amandakomiteen valgt å foreta endringer, melder komiteen i en pressemelding.

Både i forkant og i kjølvannet av årets utdeling har kritikken vært til tider sterk fra ulike deler av bransjen. Det toppet seg da ni produsenter gikk ut med et innlegg her på Rushprint mot de uklare priskriteriene for beste kinofilm, og hele teamet bak Thelma gikk til det uvanlige skritt å boikotte neste års Amandapris. I et innlegg her på rushprint.no i går gikk produsent Nina Maria Barbosa Blad og forfatter Hans Petter Blad blant annet ut mot den skjeve kjønnsbalansen i juryene.

Komiteen har åpenbart tatt kritikken på alvor og erkjenner at reglementet for årets prisutdeling har vært for uklart (eller ”har blitt tolket ulikt”, som det heter i pressemeldingen). Den manglende kjønnsbalansen er også noe medlemmene har diskutert. Komiteen har derfor vedtatt å endre reglementet på begge disse punktene.

”Det opprettes en representativ og kjønnsbalansert storjury på totalt 15 personer som erstatter fire av dagens juryer. Denne juryen vil bedømme alle kinofilmkategoriene, samt Beste dokumentar og kortfilm. Det vil ikke utnevnes en juryleder, juryens arbeid koordineres av Amandakomiteens sekretær. Jurymedlemmer vil som tidligere bli oppnevnt etter forslag fra de ulike organisasjonene. Amandakomiteen har ansvar for å tildele Ærespris og Gullklapper, Beste utenlandske kinofilm vil fortsatt ha sin egen jury, og Folkets Amanda avgjøres via publikumsavstemning”.

”Kriteriene for de ulike priskategoriene fjernes fra reglementet, da komiteen setter sin lit til at en representativ storjury vil kunne vurdere på best mulig måte årets filmer opp mot hverandre innen de ulike kategoriene”.

Amandaprisen er Norges nasjonale filmpris og ble etablert i 1985 for å fremme interessen for norsk film. Amandaprisen eies og driftes av Den norske filmfestivalen, mens Amandakomiteen, som består av representanter fra alle bransjeorganisasjoner, vedtar reglementet og oppnevner medlemmer til juryen.

Amandakomiteen består av: Tonje Hardersen (leder, Den norske filmfestivalen), Inger Warendorph (Norske filmdistributørers forening), Torbjørn Urfjell (Virke Produsentforeningen), Marianne Kleven (Norske filmregissører), Sverre Pedersen (Norsk filmforbund), Arild Kalkvik (Norske Kinosjefers Forbund), Monica Boracco (Dramatikerforbundet)

Sindre Guldvog (Norsk filminstitutt) og Knut Alfsen (Norsk Skuespillerforbund) var forhindret fra å delta på gårsdagens møte.

MENY