Advarer Widvey mot å droppe filmkommisjonen

Advarer Widvey mot å droppe filmkommisjonen

Foto: Kulturminister Thorhild Widvey og Kulturdepartementet viser til at filmmeldingen nå er til behandling i Stortinget. 

I går fikk NRK på pukkelen fra nordiske dramatikere om behandlingen av Norsk Dramatikerforbund i spørsmålet om tv-rettigheter, og kulturminister Thorhild Widvey ble utfordret til å gripe inn i saken. I dag får statsråden påpakning fra det europeiske filmmiljøet for forslaget om å legge ned Norsk Filmkommisjon. Dagsavisen melder at European Film Commissions og Svenska Filmkommissionärer advarer mot forslaget, i hvert sitt brev til kulturkomiteen på Stortinget.

Kommisjonen har det nasjonale ansvaret for å trekke utenlandske innspillinger til Norge, og for å legge til rette for at norske og internasjonale produsenter samarbeider om produksjoner. European Film Commisions reagerer særlig på at kommisjonen legges ned når regjeringen nå ønsker å satse på å promotere Norge som innspillingsland.

– Jeg rister litt på hodet av at når vi endelig får på plass en insentivordning så legger vi ned den nasjonale enheten for å trekke internasjonale filmproduksjoner. Dette er delte signaler fra Widvey, sier Truls Kontny, leder for Norsk Filmkommisjon og selv president i European Film Commisions, til Dagsavisen.

 

Han viser til at regjeringen i Stortingsmeldingen om film som ble lagt fram i vår, foreslår en egen insentivordning for å hente flere utenlandske produksjoner til Norge. Samtidig varslet altså meldingen at Norsk Filmkommisjon skulle legges ned, og at arbeidet med å promotore Norge som produksjonsland skulle i stedet tas vare på av de regionale kommisjonene i Stavanger, Bergen og Trondheim.

Det har skapt sterke reaksjoner i norsk filmbransje. Sigmund Elias Holm og Vestnorsk filmkommisjon har selv bidratt til at innspillingen av kinofilmer som Sunshine Superman og Ex Machina ble lagt til Vestlandet, men stilte store spørsmålstegn ved regjeringens nye prioriteringer i et innlegg på Rushprint.no:

«Har virkelig fylkeskommunene økonomi til en vesentlig styrking og langsiktig drift av de regionale filmkommisjonene? Har lokale myndigheter kapasitet til å utvikle sterke kunderelasjoner til ledende filmprodusenter i Beijing, Los Angeles og Mumbai? Bør ikke markedsføringen av Norge som innspillingsland sees i sammenheng med øvrig nasjonalt arbeid for nærings- og norgesfremme?» spurte Holm retorisk, og konkluderte selv:

«Arbeidet med å representere Norge som innspillingsland må anerkjennes som en nasjonal oppgave. En filmkommisjon, med en insentivordning som følgesvenn, kan bli den absolutt viktigste aktøren for Norges synlighet i verden. Intet mindre.»

Også Svenske Filmkommissionärer, som nå arbeider med å få på plass en svensk nasjonal filmkommisjon, advarer mot å gi regionene ansvar for alt filmkommisjonsarbeidet, melder Dagsavisen. Det vises til innspillingen av Hollywood-produksjonen Girl With The Dragon Tattoo i 2010-11, som medførte en voldsom arbeidsmengde for filmkommisjonen i Stockholm. Nettopp på den tiden var en svensk nasjonal filmkommisjon etterlengtet.

«Vi nærmer oss nå alle egne nasjonale filmkommisjoner og ser det som veldig merkelig at Norge da legger ned sin», skriver svenskene.

Siden 2009 har kommisjonen ligget under Norsk filminstitutt, men stemmer i filmbransjen har lenge advart mot manglende prioritering og avklaring av kommisjonens oppgaver. Leder Truls Kontny, som for tiden er kommisjonens eneste ansatte, har påpekt at NFI ikke ser på næringsutvikling som sitt ansvar. En aktør som Storyline Studios har tidligere tatt til orde for at kommisjonen skulle organiseres under Innovasjon Norge.

Kontny sier til Dagsavisen at han har fått reaksjoner fra mange kolleger etter at nyheten om nedleggelsen ble kjent utenfor Norge.

– For de store internasjonale produsentene er det viktig å ha ett sted å henvende seg når de vil filme i et land. De vet knapt hvor Norge er, og ønsker ikke å ringe rundt til ulike regioner, sier Kontny.

Advarer Widvey mot å droppe filmkommisjonen

Advarer Widvey mot å droppe filmkommisjonen

Foto: Kulturminister Thorhild Widvey og Kulturdepartementet viser til at filmmeldingen nå er til behandling i Stortinget. 

I går fikk NRK på pukkelen fra nordiske dramatikere om behandlingen av Norsk Dramatikerforbund i spørsmålet om tv-rettigheter, og kulturminister Thorhild Widvey ble utfordret til å gripe inn i saken. I dag får statsråden påpakning fra det europeiske filmmiljøet for forslaget om å legge ned Norsk Filmkommisjon. Dagsavisen melder at European Film Commissions og Svenska Filmkommissionärer advarer mot forslaget, i hvert sitt brev til kulturkomiteen på Stortinget.

Kommisjonen har det nasjonale ansvaret for å trekke utenlandske innspillinger til Norge, og for å legge til rette for at norske og internasjonale produsenter samarbeider om produksjoner. European Film Commisions reagerer særlig på at kommisjonen legges ned når regjeringen nå ønsker å satse på å promotere Norge som innspillingsland.

– Jeg rister litt på hodet av at når vi endelig får på plass en insentivordning så legger vi ned den nasjonale enheten for å trekke internasjonale filmproduksjoner. Dette er delte signaler fra Widvey, sier Truls Kontny, leder for Norsk Filmkommisjon og selv president i European Film Commisions, til Dagsavisen.

 

Han viser til at regjeringen i Stortingsmeldingen om film som ble lagt fram i vår, foreslår en egen insentivordning for å hente flere utenlandske produksjoner til Norge. Samtidig varslet altså meldingen at Norsk Filmkommisjon skulle legges ned, og at arbeidet med å promotore Norge som produksjonsland skulle i stedet tas vare på av de regionale kommisjonene i Stavanger, Bergen og Trondheim.

Det har skapt sterke reaksjoner i norsk filmbransje. Sigmund Elias Holm og Vestnorsk filmkommisjon har selv bidratt til at innspillingen av kinofilmer som Sunshine Superman og Ex Machina ble lagt til Vestlandet, men stilte store spørsmålstegn ved regjeringens nye prioriteringer i et innlegg på Rushprint.no:

«Har virkelig fylkeskommunene økonomi til en vesentlig styrking og langsiktig drift av de regionale filmkommisjonene? Har lokale myndigheter kapasitet til å utvikle sterke kunderelasjoner til ledende filmprodusenter i Beijing, Los Angeles og Mumbai? Bør ikke markedsføringen av Norge som innspillingsland sees i sammenheng med øvrig nasjonalt arbeid for nærings- og norgesfremme?» spurte Holm retorisk, og konkluderte selv:

«Arbeidet med å representere Norge som innspillingsland må anerkjennes som en nasjonal oppgave. En filmkommisjon, med en insentivordning som følgesvenn, kan bli den absolutt viktigste aktøren for Norges synlighet i verden. Intet mindre.»

Også Svenske Filmkommissionärer, som nå arbeider med å få på plass en svensk nasjonal filmkommisjon, advarer mot å gi regionene ansvar for alt filmkommisjonsarbeidet, melder Dagsavisen. Det vises til innspillingen av Hollywood-produksjonen Girl With The Dragon Tattoo i 2010-11, som medførte en voldsom arbeidsmengde for filmkommisjonen i Stockholm. Nettopp på den tiden var en svensk nasjonal filmkommisjon etterlengtet.

«Vi nærmer oss nå alle egne nasjonale filmkommisjoner og ser det som veldig merkelig at Norge da legger ned sin», skriver svenskene.

Siden 2009 har kommisjonen ligget under Norsk filminstitutt, men stemmer i filmbransjen har lenge advart mot manglende prioritering og avklaring av kommisjonens oppgaver. Leder Truls Kontny, som for tiden er kommisjonens eneste ansatte, har påpekt at NFI ikke ser på næringsutvikling som sitt ansvar. En aktør som Storyline Studios har tidligere tatt til orde for at kommisjonen skulle organiseres under Innovasjon Norge.

Kontny sier til Dagsavisen at han har fått reaksjoner fra mange kolleger etter at nyheten om nedleggelsen ble kjent utenfor Norge.

– For de store internasjonale produsentene er det viktig å ha ett sted å henvende seg når de vil filme i et land. De vet knapt hvor Norge er, og ønsker ikke å ringe rundt til ulike regioner, sier Kontny.

MENY