– Vi må utfordre filmen!

Fremstår den klassiske filmfortellingen i dag som autoritær og lite troverdig? Vår lengsel etter virkelighet og sannhet gjør det nødvendig å utfordre filmmediet selv, mener Øystein Stene.

2011 – det store vannskillet?

Vil vi virkelig ha en statsoverbeskyttet filmbransje som holder nye, idealistiske stemmer på armlengdes avstand, spør Øystein Stene.

 

Filmanmelderne anmeldt

Hvorfor er filmanmelderne så engstelige for å si noe skjerpet og avklarende om skuespill? Med utgangspunkt i anmeldelsene av Inception anmelder Øystein Stene her anmelderne.
 

Filmskolens vilje til å feile

Filmskoledebatten må ses i større perspektiv, mener Øystein Stene. Hvis vi ikke kan skape rom for feiling, og heller ikke filmstudentene tilraner seg dette rommet, vil det ikke oppstå.

 

Skuespilleren som medieidiot

Hvorfor aksepterer skuespillerne at de i media må undergrave sin rolle i kunst og samfunnsliv med privat dilldall, spør Øystein Stene.

Filmskuespilleren

Hva er en filmskuespiller? Er det en annen kategori enn teaterskuespilleren? Går det an å utdanne filmskuespillere, spør Øystein Stene.

Skuespillermyten

– Kunstnermyter er utrolig seiglivede og de som kretser rundt skuespillere er kanskje de seigeste av alle, mener Øystein Stene.

Unngår samtidsdramatikken

Overraskende mange av kandidatene i opptak til Teaterhøgskolen velger tekster som er langt fra dem selv, mens få tar tak i samtidsdramatikken, mener Øystein Stene etter første juryrunde.

Kunstig kjønnspolarisering

I en tid hvor kjønnsidentitet er blitt mer komplekst, blir ikke kvotering bak kamera avgjørende, men våre tillærte måter å fortelle historier på, mener Øystein Stene.
 

Å gå glipp av Kristoffer Joner

Å bedømme et skuespillertalent kan være skummelt, skriver Øystein Stene. Som medlem av opptakskomiteen til Teaterhøgskolen frykter han at han skal gå glipp av en ny Kristoffer Joner.
 

MENY