Filmkraft satser på psykodrama.

Filmkraft satser på psykodrama.

Tv-serien «Psykodrama» og langfilmen «Nr 11» er blant de prioriterte prosjektene hos Filmkraft denne måneden. Les mer om de siste tilskuddene.

Foto fra «Psykodrama».

Totalt ble det tildelt kr 4 537 000 i årets andre runde, melder Filmkraft. «Langfilmene Grevlingene har vært i opptak noen uker, mens Nr 11 (Alt skal bort) lot kamera rulle mandag denne uken. Og til høsten starter innspillingen av TV-serien Psykodrama. I tillegg er det høy aktivitet i utvikling og produksjon av både kortfilmer og dokumentarer. Filmåret 2024 er godt i gang…»

Styret vedtok tilskudd til 9 prosjekter, i tillegg til at det var vedtatt administrative tilskudd i 2 søknader. Av disse 11 prosjektene var 3 utviklingsstøtte og 8 prosjekter produksjonsstøtte. Tilskuddene er fordelt over flere formater – kortfilm, dokumentar og lange formater (spillefilm og tv serier).

– Faktisk er aktiviteten så høy denne sommeren at regionens fagfolk løper mellom innspillingene av både lang- og kortfilm og dokumentar, for å rekke alt. Nå høster vi fruktene etter en lang periode med filmpolitisk arbeid for selvråderett og et ønske om å satse på det vi mener bygger en levedyktig bransje i vår region, sier Anne Lærdal, daglig leder i Filmkraft. Ekstra gledelig er det også at kjønnsfordelingen for produsenter og manusforfattere nå er omtrent i balanse, påpeker hun.

750 000 kroner gikk til Psykodrama – en humoristisk og virkelighetsbasert komiserie hvor vi følger skuespillerne Olec Ertvaag og Per Kjerstad i deres personlige kamp mot sine psykiske utfordringer. «Olec har hatt tvangstanker siden han var liten og Per lider av helseangst og sinneproblemer. Gjennom serien følger vi disse to feilbarlige mennene i en hverdag der alle disse mentale omstendighetene blir satt på prøve. Vi får være med når deres høyst reelle psykiske lidelser skaper problemer og komiske situasjoner». Produsent er Einar Film ved Pål Kruke Kristansen og Chezville ved Julia Joner. Manus er av Birgitte Wegener, Ertvaag og Kjerstad. Regien er ved Arild Fröhlich.

1 376 000 kroner ble tildelt Nr. 11 (Alt skal bort). Prosjektet var årets vinner under Filmkraft Rogaland sitt «Krafttak for Rogaland» i form av en pitch for langfilmformatet. Nr. 11 tar utgangspunkt i «tre søsken som skal tømme barndomshjemmet etter farens død. Da konfronteres de med felles oppvekst og tvinges til å ta et oppgjør meg egne livsvalg». Manus og regi er ved Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen. Produsent er Julia Joner og Chezville.

Les mer om de øvrige tildelingene.

Filmkraft satser på psykodrama.

Filmkraft satser på psykodrama.

Tv-serien «Psykodrama» og langfilmen «Nr 11» er blant de prioriterte prosjektene hos Filmkraft denne måneden. Les mer om de siste tilskuddene.

Foto fra «Psykodrama».

Totalt ble det tildelt kr 4 537 000 i årets andre runde, melder Filmkraft. «Langfilmene Grevlingene har vært i opptak noen uker, mens Nr 11 (Alt skal bort) lot kamera rulle mandag denne uken. Og til høsten starter innspillingen av TV-serien Psykodrama. I tillegg er det høy aktivitet i utvikling og produksjon av både kortfilmer og dokumentarer. Filmåret 2024 er godt i gang…»

Styret vedtok tilskudd til 9 prosjekter, i tillegg til at det var vedtatt administrative tilskudd i 2 søknader. Av disse 11 prosjektene var 3 utviklingsstøtte og 8 prosjekter produksjonsstøtte. Tilskuddene er fordelt over flere formater – kortfilm, dokumentar og lange formater (spillefilm og tv serier).

– Faktisk er aktiviteten så høy denne sommeren at regionens fagfolk løper mellom innspillingene av både lang- og kortfilm og dokumentar, for å rekke alt. Nå høster vi fruktene etter en lang periode med filmpolitisk arbeid for selvråderett og et ønske om å satse på det vi mener bygger en levedyktig bransje i vår region, sier Anne Lærdal, daglig leder i Filmkraft. Ekstra gledelig er det også at kjønnsfordelingen for produsenter og manusforfattere nå er omtrent i balanse, påpeker hun.

750 000 kroner gikk til Psykodrama – en humoristisk og virkelighetsbasert komiserie hvor vi følger skuespillerne Olec Ertvaag og Per Kjerstad i deres personlige kamp mot sine psykiske utfordringer. «Olec har hatt tvangstanker siden han var liten og Per lider av helseangst og sinneproblemer. Gjennom serien følger vi disse to feilbarlige mennene i en hverdag der alle disse mentale omstendighetene blir satt på prøve. Vi får være med når deres høyst reelle psykiske lidelser skaper problemer og komiske situasjoner». Produsent er Einar Film ved Pål Kruke Kristansen og Chezville ved Julia Joner. Manus er av Birgitte Wegener, Ertvaag og Kjerstad. Regien er ved Arild Fröhlich.

1 376 000 kroner ble tildelt Nr. 11 (Alt skal bort). Prosjektet var årets vinner under Filmkraft Rogaland sitt «Krafttak for Rogaland» i form av en pitch for langfilmformatet. Nr. 11 tar utgangspunkt i «tre søsken som skal tømme barndomshjemmet etter farens død. Da konfronteres de med felles oppvekst og tvinges til å ta et oppgjør meg egne livsvalg». Manus og regi er ved Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen. Produsent er Julia Joner og Chezville.

Les mer om de øvrige tildelingene.

MENY