Bransjerådet går kraftig ut mot regjeringens utsettelse.

Bransjerådet går kraftig ut mot regjeringens utsettelse.

«Vi reagerer kraftig på regjeringens utsettelse av medfinansieringsplikten, og mener den mangler en god nok begrunnelse». Bransjerådet er ikke nådig i sitt høringsinnspill til regjeringens forslag om å utsette en lovfestet medfinansieringsplikt i Kringkastingsloven.

Bransjerådet består som kjent av alle bransjeorganisasjonene. Rådet har nå levert sitt høringsinnspill til regjeringens nye forslag om å utsette en lovfestet medfinansieringsplikt i Kringkastingsloven. Reaksjonen er ikke overraskende ganske kraftig. Fra før har produsent Frederick P.N. Howard gått hardt ut her på Rushprint der han omtaler forslaget som et «regulatoriske svik».

«Vi reagerer kraftig på regjeringens utsettelse av medfinansieringsplikten, og mener den mangler en god nok begrunnelse», heter det i innspillet.

«Den norske audiovisuelle bransjen har et prekært behov for å sikre finansieringskilder for å kunne overleve i dagens marked, og lider allerede av at Norge ligger etter andre land når det gjelder innføring av medfinansiering. Dermed står vår nasjonale bransje i en mer utfordrende situasjon overfor de internasjonale aktørene som vi samarbeider med, men som økonomisk sett i dag også er våre største konkurrenter. Norges sendrektighet i innføringen av en medfinansieringsplikt har medført mange titalls millioner kroner i tapt bidrag hvert år over en periode på mer enn 10 år. Medfinansieringsplikten er ikke bare økonomisk motivert fordi det sikrer millioner av kroner til produksjon av norske verk, men også prinsipiell fordi det sikrer våre kulturpolitiske målsettinger, og i tillegg bidrar til å gi den norske produserende bransjen like konkurransevilkår som andre land i Europa».

Rådet oppfordrer derfor Familie- og kulturkomiteen om å innstille på å vedta forslaget slik det opprinnelig ble foreslått innført av Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) i høringsnotatet med frist 16. desember 2022.

KUD foreslo to alternativer til en slik medfinansieringsplikt:

Alternativ 1: en dynamisk investerings- og bidragsplikt hvor tilbydere betaler inn 5% av årlig omsetning i Norge til Filmfondet, men at gradvis høyere direkte investeringer reduserer bidragsplikten. For hver 20 MNOK i direkte investeringer, reduseres bidragsplikten med ett prosentpoeng, slik at den bortfaller helt ved 100 MNOK i investeringer.

Alternativ 2: en investeringsplikt for 5% av årlig omsetning i Norge, direkte i norskspråklige audiovisuelle produksjoner.

Rådet ber komiteen om å innstille på at KUDs Alternativ 1 som skissert nedenfor innføres. Subsidiært mener Bransjerådet for film at Alternativ 2 må innføres, som er en plikt til å investere midler direkte inn i norske audiovisuelle produksjoner.

Rådet advarer om mulige konsekvenser av en utsettelse:

«Uten et minimum av investeringsforpliktelser i en økonomisk krevende tid, har noen av aktørene trukket seg ut av påbegynte prosjekter de allerede har bestilt, selv om de opprettholder strømmetjenestens tilstedeværelse i markedet. Fraværet av forpliktelser skaper også en ubalanse i maktforholdet mellom disse aktørene og den uavhengige bransjen når produksjonsbetingelser skal forhandles. De kan jo velge å heller investere i prosjekter fra andre land – særlig der de har krav å oppfylle. Et nei til medfinansiering er et nei til styrket satsing på norsk innhold og norsk bransjebygging».

«Vi stiller oss uforstående til hvorfor den norske regjering og Stortinget skal holde tilbake på en medfinansieringsplikt for tilbydere av strømmetjenester, noe ingen andre enn de store internasjonale strømmeaktørene er tjent med. Disse opererer i det samme markedet som den norske audiovisuelle produksjonsbransjen avhenger av, og det er ingen gode rasjonelle grunner til at utenlandske aktører skal beskyttes på bekostning av de norske.»

Høringsinnspillet er signert av hele bransjerådet:  Dramatikerforbundet v/ Øyvind Rune Stålen. Norske filmregissører v/ Igor Devold. Norsk skuespillerforbund v/ Per Emil Grimstad. Norsk filmforbund v/ Elisabeth O. Sjaastad. Virke Produsentforeningen v/ Åse Kringstad. Norske Filmdistributørers forening v/ Morten Christoffersen. Film & Kino v/ Espen L. Pedersen.

Dette er et utdrag av høringsinnspillet. Du kan lese det i sin helhet her: Høringsinnspill fra Bransjerådet

Bransjerådet går kraftig ut mot regjeringens utsettelse.

Bransjerådet går kraftig ut mot regjeringens utsettelse.

«Vi reagerer kraftig på regjeringens utsettelse av medfinansieringsplikten, og mener den mangler en god nok begrunnelse». Bransjerådet er ikke nådig i sitt høringsinnspill til regjeringens forslag om å utsette en lovfestet medfinansieringsplikt i Kringkastingsloven.

Bransjerådet består som kjent av alle bransjeorganisasjonene. Rådet har nå levert sitt høringsinnspill til regjeringens nye forslag om å utsette en lovfestet medfinansieringsplikt i Kringkastingsloven. Reaksjonen er ikke overraskende ganske kraftig. Fra før har produsent Frederick P.N. Howard gått hardt ut her på Rushprint der han omtaler forslaget som et «regulatoriske svik».

«Vi reagerer kraftig på regjeringens utsettelse av medfinansieringsplikten, og mener den mangler en god nok begrunnelse», heter det i innspillet.

«Den norske audiovisuelle bransjen har et prekært behov for å sikre finansieringskilder for å kunne overleve i dagens marked, og lider allerede av at Norge ligger etter andre land når det gjelder innføring av medfinansiering. Dermed står vår nasjonale bransje i en mer utfordrende situasjon overfor de internasjonale aktørene som vi samarbeider med, men som økonomisk sett i dag også er våre største konkurrenter. Norges sendrektighet i innføringen av en medfinansieringsplikt har medført mange titalls millioner kroner i tapt bidrag hvert år over en periode på mer enn 10 år. Medfinansieringsplikten er ikke bare økonomisk motivert fordi det sikrer millioner av kroner til produksjon av norske verk, men også prinsipiell fordi det sikrer våre kulturpolitiske målsettinger, og i tillegg bidrar til å gi den norske produserende bransjen like konkurransevilkår som andre land i Europa».

Rådet oppfordrer derfor Familie- og kulturkomiteen om å innstille på å vedta forslaget slik det opprinnelig ble foreslått innført av Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) i høringsnotatet med frist 16. desember 2022.

KUD foreslo to alternativer til en slik medfinansieringsplikt:

Alternativ 1: en dynamisk investerings- og bidragsplikt hvor tilbydere betaler inn 5% av årlig omsetning i Norge til Filmfondet, men at gradvis høyere direkte investeringer reduserer bidragsplikten. For hver 20 MNOK i direkte investeringer, reduseres bidragsplikten med ett prosentpoeng, slik at den bortfaller helt ved 100 MNOK i investeringer.

Alternativ 2: en investeringsplikt for 5% av årlig omsetning i Norge, direkte i norskspråklige audiovisuelle produksjoner.

Rådet ber komiteen om å innstille på at KUDs Alternativ 1 som skissert nedenfor innføres. Subsidiært mener Bransjerådet for film at Alternativ 2 må innføres, som er en plikt til å investere midler direkte inn i norske audiovisuelle produksjoner.

Rådet advarer om mulige konsekvenser av en utsettelse:

«Uten et minimum av investeringsforpliktelser i en økonomisk krevende tid, har noen av aktørene trukket seg ut av påbegynte prosjekter de allerede har bestilt, selv om de opprettholder strømmetjenestens tilstedeværelse i markedet. Fraværet av forpliktelser skaper også en ubalanse i maktforholdet mellom disse aktørene og den uavhengige bransjen når produksjonsbetingelser skal forhandles. De kan jo velge å heller investere i prosjekter fra andre land – særlig der de har krav å oppfylle. Et nei til medfinansiering er et nei til styrket satsing på norsk innhold og norsk bransjebygging».

«Vi stiller oss uforstående til hvorfor den norske regjering og Stortinget skal holde tilbake på en medfinansieringsplikt for tilbydere av strømmetjenester, noe ingen andre enn de store internasjonale strømmeaktørene er tjent med. Disse opererer i det samme markedet som den norske audiovisuelle produksjonsbransjen avhenger av, og det er ingen gode rasjonelle grunner til at utenlandske aktører skal beskyttes på bekostning av de norske.»

Høringsinnspillet er signert av hele bransjerådet:  Dramatikerforbundet v/ Øyvind Rune Stålen. Norske filmregissører v/ Igor Devold. Norsk skuespillerforbund v/ Per Emil Grimstad. Norsk filmforbund v/ Elisabeth O. Sjaastad. Virke Produsentforeningen v/ Åse Kringstad. Norske Filmdistributørers forening v/ Morten Christoffersen. Film & Kino v/ Espen L. Pedersen.

Dette er et utdrag av høringsinnspillet. Du kan lese det i sin helhet her: Høringsinnspill fra Bransjerådet

MENY