Ni norske produsenter får Sørfond-tilskudd.

Ni norske produsenter får Sørfond-tilskudd.

Ni norske filmprodusenter har fått tilskudd til samproduksjon med produsentar i andre land gjennom Sørfond-ordningen for 2023. Som vanlig er det ingen store produksjonsselskaper blant mottakerne av tilskudd.

Foto fra «The Camera Never Cries», et av prosjektene som har fått tilskudd.

Ni norske filmprodusenter har fått til sammen 4.975.000 kroner i tilskudd til samproduksjon med produsenter i andre land gjennom Sørfond-ordningen for 2023. Det melder Sørfond. Årets tilskudd går til produksjoner fra Sudan, Egypt, Georgia, Filippinane, Bangladesh, Guatemala, Nepal, Tyrkia og Jemen.

Formålet til Sørfond er «å styrke ytringsfriheten og menneskerettighetene i DAC-land der disse rettighetene er begrenset av politiske, sosiale eller økonomiske årsaker. Sørfond skal også bidra til økt samarbeid mellom norske filmskapere og filmskapere i DAC-land, og bidra til økt tilgang til internasjonale nettverk for finansiering og formidling av produksjonene».

Blant de norske produsentene finner vi ingen store og godt etablerte norske filmprodusenter. Det har vært utfordringen for ordningen siden starten – å få den etablerte bransjen interessert. Det har ikke manglet på oppfordringer, blant annet her på rushprint.no. Hovedårsaken til laber interesse er at det er relativt lav økonomisk gevinst ved å medvirke på Sørfond-prosjektene og inntil nylig svært høy produksjonsaktivitet i den norske bransjen.

Isteden har et knippe mer internasjonalt orienterte mindre produsenter gått inn i mange av prosjektene og fått verdifull erfaring og bygd internasjonale nettverk. På tilskuddslisten finner vi flere gjengangere: Ingrid Lill Høgtun er for eksempel involvert i tre av prosjektene. Dag Hoel er også denne gangen inne i et av prosjektene, det er også Elisa Fernanda Pirir og KriStine Ann Skaret. De andre produsentene som har fått tilskudd er Alan Milligan, Arne Dahr & Finn McAlinden.

Årets Sørfond-jury har bestått av Wanuri Kahiu (Kenya) filmskaper, Sophie Bourdon (Frankrike), filmkonsulent, Leiv Igor Devold, regissør, førsteamanuensis ved NTNU og forbundsleder i Norske Filmregissører, og Per Eirik Gilsvik, tidligare ansvarlig for Sørfond.

Juryen hadde følgende å si om utvelgelsen:

«Vi hadde den spennande og ærefulle oppgåva med å lese og evaluere prosjekta for årets søknadsrunde til Sørfond. Prosjekta har tatt oss med på ei reise til alle hjørne av verda, og introdusert oss for både samtidshistorier og ferske perspektiv på historiske hendingar. Kvaliteten på desse overtydande og sosialt relevante prosjekta, frå både talentfulle debutantar og meir etablerte namn frå den globale filmarenaen, imponerte verkeleg juryen, og oppgåva med å gjere eit utval av prosjekt var utfordrande. Det endelege utvalet vårt inkluderer to dokumentarfilmar og sju fiksjonsfilmar. Fire av prosjekta som får støtte er spelefilmdebuten frå dei respektive filmskaparane. Vi er glade for å kunne bidra til at ambisiøse filmskaparar kan setje visjonane sine ut i livet, og vi håper at tilskotet frå Sørfond kan hjelpe desse historiene til å nå eit breitt publikum. Budsjettet til Sørfond er i år auka frå 3 til 5 millionar kroner. Det er eit stort privilegium og ei glede for oss som jury å kunne auke talet på prosjekt som får støtte frå fondet».

Siden oppstarten i 2011 har Sørfond gitt tilskudd til 87 produksjoner. Sørfond kan gi tilskudd til spillefilm eller dokumentarfilm produsert av hovudprodusent i DAC-land og norsk minoritetsprodusent. Regissøren må være statsborger av, eller være bosatt i et land på DAC-lista. Filmen må i hovedsak spilles inn i land som står oppført på denne lista. Sørfond er finansiert over bistandsbudsjettet i Utenriksdepartementet, og blir forvalta av Norsk filminstitutt, i samarbeid med Stiftelsen Festivalkontoret.

Les mer om alle prosjektene som har fått tilskudd fra Sørfond 2023.

Ni norske produsenter får Sørfond-tilskudd.

Ni norske produsenter får Sørfond-tilskudd.

Ni norske filmprodusenter har fått tilskudd til samproduksjon med produsentar i andre land gjennom Sørfond-ordningen for 2023. Som vanlig er det ingen store produksjonsselskaper blant mottakerne av tilskudd.

Foto fra «The Camera Never Cries», et av prosjektene som har fått tilskudd.

Ni norske filmprodusenter har fått til sammen 4.975.000 kroner i tilskudd til samproduksjon med produsenter i andre land gjennom Sørfond-ordningen for 2023. Det melder Sørfond. Årets tilskudd går til produksjoner fra Sudan, Egypt, Georgia, Filippinane, Bangladesh, Guatemala, Nepal, Tyrkia og Jemen.

Formålet til Sørfond er «å styrke ytringsfriheten og menneskerettighetene i DAC-land der disse rettighetene er begrenset av politiske, sosiale eller økonomiske årsaker. Sørfond skal også bidra til økt samarbeid mellom norske filmskapere og filmskapere i DAC-land, og bidra til økt tilgang til internasjonale nettverk for finansiering og formidling av produksjonene».

Blant de norske produsentene finner vi ingen store og godt etablerte norske filmprodusenter. Det har vært utfordringen for ordningen siden starten – å få den etablerte bransjen interessert. Det har ikke manglet på oppfordringer, blant annet her på rushprint.no. Hovedårsaken til laber interesse er at det er relativt lav økonomisk gevinst ved å medvirke på Sørfond-prosjektene og inntil nylig svært høy produksjonsaktivitet i den norske bransjen.

Isteden har et knippe mer internasjonalt orienterte mindre produsenter gått inn i mange av prosjektene og fått verdifull erfaring og bygd internasjonale nettverk. På tilskuddslisten finner vi flere gjengangere: Ingrid Lill Høgtun er for eksempel involvert i tre av prosjektene. Dag Hoel er også denne gangen inne i et av prosjektene, det er også Elisa Fernanda Pirir og KriStine Ann Skaret. De andre produsentene som har fått tilskudd er Alan Milligan, Arne Dahr & Finn McAlinden.

Årets Sørfond-jury har bestått av Wanuri Kahiu (Kenya) filmskaper, Sophie Bourdon (Frankrike), filmkonsulent, Leiv Igor Devold, regissør, førsteamanuensis ved NTNU og forbundsleder i Norske Filmregissører, og Per Eirik Gilsvik, tidligare ansvarlig for Sørfond.

Juryen hadde følgende å si om utvelgelsen:

«Vi hadde den spennande og ærefulle oppgåva med å lese og evaluere prosjekta for årets søknadsrunde til Sørfond. Prosjekta har tatt oss med på ei reise til alle hjørne av verda, og introdusert oss for både samtidshistorier og ferske perspektiv på historiske hendingar. Kvaliteten på desse overtydande og sosialt relevante prosjekta, frå både talentfulle debutantar og meir etablerte namn frå den globale filmarenaen, imponerte verkeleg juryen, og oppgåva med å gjere eit utval av prosjekt var utfordrande. Det endelege utvalet vårt inkluderer to dokumentarfilmar og sju fiksjonsfilmar. Fire av prosjekta som får støtte er spelefilmdebuten frå dei respektive filmskaparane. Vi er glade for å kunne bidra til at ambisiøse filmskaparar kan setje visjonane sine ut i livet, og vi håper at tilskotet frå Sørfond kan hjelpe desse historiene til å nå eit breitt publikum. Budsjettet til Sørfond er i år auka frå 3 til 5 millionar kroner. Det er eit stort privilegium og ei glede for oss som jury å kunne auke talet på prosjekt som får støtte frå fondet».

Siden oppstarten i 2011 har Sørfond gitt tilskudd til 87 produksjoner. Sørfond kan gi tilskudd til spillefilm eller dokumentarfilm produsert av hovudprodusent i DAC-land og norsk minoritetsprodusent. Regissøren må være statsborger av, eller være bosatt i et land på DAC-lista. Filmen må i hovedsak spilles inn i land som står oppført på denne lista. Sørfond er finansiert over bistandsbudsjettet i Utenriksdepartementet, og blir forvalta av Norsk filminstitutt, i samarbeid med Stiftelsen Festivalkontoret.

Les mer om alle prosjektene som har fått tilskudd fra Sørfond 2023.

MENY