Norges største flyulykke granskes på nytt i ny serie

Norges største flyulykke granskes på nytt i ny serie

I «Partnair – Den glemte tragedien» granskes havarikommisjonens konklusjon etter Norges største flyulykke . – Det er første gang de etterlatte forteller sine historier, forteller regissør Alexander Wisting.

8. september 1989 gikk et fly ned utenfor Hirtshals i Danmark og 55 nordmenn styrtet rett i døden. Partnair-ulykken forblir Norges største flyulykke, og nå 34 år senere har en gruppe journalister gått inn for å undersøke den nærmere med mål om en gjenopptakelse av saken. Partnair– Den glemte tragedien har premiere på Viaplay 19. oktober. Regissør er Alexander Wisting. Produsent er Morten Ottesen i Tellus.

«Havarikommisjonen konkluderte med at det var falske bolter i halefinnen som var ulykkesårsaken, men det har siden blitt sådd tvil om det faktisk var så enkelt som det. I Partnair – Den glemte tragedien går journalistene kommisjonens konklusjon i sømmene og ser nærmere på andre mulige årsaker til den tragiske ulykken. Av de 55 omkommende var det 50 personer som hadde vunnet billett fra sin arbeidsplass Wilhelmsen rederiet. Planen var at de utvalgte skulle få reise til Hamburg å være med på en skipsdåp av selskapets nyeste båt», heter det i omtalen av serien.

– Seerne kan forvente seg en spennende, viktig og overraskende dokumentar om Norges glemte flyulykke. Nye undersøkelser og vitner går hardt ut mot den offisielle forklaringen. Det er også første gang de etterlatte forteller sine historier og minnes de døde, sier regissør Wisting.

Gjennom serien snur nye fagmiljøer alle steiner og funnene stiller store spørsmål omkring troverdigheten til Forsvaret og norske havarimyndigheter.

– Arbeidet har vært krevende fordi institusjoner som Forsvaret og Havarikommisjonen svikter sitt ansvar og legger lokk på informasjon som bør komme offentligheten til del. Motarbeidelse av innsyn og mangel på åpenhet er en trussel mot rettssikkerheten. Og trist for de etterlatte som ønsker svar. Samtidig har arbeidet vært tilfredsstillende fordi man gjør såpass mange funn som gjør at vi kan bidra til å endre historien.

Han håper serien kan være et bidrag i kampen for gjenopptakelse av saken, og mener at deres funn bør bidra til at ulykken kan granskes på nytt, og at de etterlatte endelig kan få et svar om hva som skjedde med deres kjære.

Ansvarlig produsent i Viaplay er Une Søreide. Dokumentarserien har premiere på Viaplay 19. oktober.

Norges største flyulykke granskes på nytt i ny serie

Norges største flyulykke granskes på nytt i ny serie

I «Partnair – Den glemte tragedien» granskes havarikommisjonens konklusjon etter Norges største flyulykke . – Det er første gang de etterlatte forteller sine historier, forteller regissør Alexander Wisting.

8. september 1989 gikk et fly ned utenfor Hirtshals i Danmark og 55 nordmenn styrtet rett i døden. Partnair-ulykken forblir Norges største flyulykke, og nå 34 år senere har en gruppe journalister gått inn for å undersøke den nærmere med mål om en gjenopptakelse av saken. Partnair– Den glemte tragedien har premiere på Viaplay 19. oktober. Regissør er Alexander Wisting. Produsent er Morten Ottesen i Tellus.

«Havarikommisjonen konkluderte med at det var falske bolter i halefinnen som var ulykkesårsaken, men det har siden blitt sådd tvil om det faktisk var så enkelt som det. I Partnair – Den glemte tragedien går journalistene kommisjonens konklusjon i sømmene og ser nærmere på andre mulige årsaker til den tragiske ulykken. Av de 55 omkommende var det 50 personer som hadde vunnet billett fra sin arbeidsplass Wilhelmsen rederiet. Planen var at de utvalgte skulle få reise til Hamburg å være med på en skipsdåp av selskapets nyeste båt», heter det i omtalen av serien.

– Seerne kan forvente seg en spennende, viktig og overraskende dokumentar om Norges glemte flyulykke. Nye undersøkelser og vitner går hardt ut mot den offisielle forklaringen. Det er også første gang de etterlatte forteller sine historier og minnes de døde, sier regissør Wisting.

Gjennom serien snur nye fagmiljøer alle steiner og funnene stiller store spørsmål omkring troverdigheten til Forsvaret og norske havarimyndigheter.

– Arbeidet har vært krevende fordi institusjoner som Forsvaret og Havarikommisjonen svikter sitt ansvar og legger lokk på informasjon som bør komme offentligheten til del. Motarbeidelse av innsyn og mangel på åpenhet er en trussel mot rettssikkerheten. Og trist for de etterlatte som ønsker svar. Samtidig har arbeidet vært tilfredsstillende fordi man gjør såpass mange funn som gjør at vi kan bidra til å endre historien.

Han håper serien kan være et bidrag i kampen for gjenopptakelse av saken, og mener at deres funn bør bidra til at ulykken kan granskes på nytt, og at de etterlatte endelig kan få et svar om hva som skjedde med deres kjære.

Ansvarlig produsent i Viaplay er Une Søreide. Dokumentarserien har premiere på Viaplay 19. oktober.

MENY