NFI skal forvalte solidaritetsfond for Ukraina.

NFI skal forvalte solidaritetsfond for Ukraina.

Kulturdepartementet har i revidert nasjonalbudsjett bevilget 500.000 kroner til et europeisk solidaritetsfond for ukrainsk film.

Foto fra den prisbelønte ukrainske filmen «A House Made of Splinters»

Det er Norsk filminstitutt som selv melder om dette.

Under filmfestivalen i Berlin i februar annonserte en rekke europeiske filmfond og ministerier et nytt filmfond til støtte for ukrainsk film, kalt European Solidarity Fund for Ukrainian Films.(ESFUF).

Fondet er åpent for at nye land kan slutte seg til, og med Kulturdepartementets bevilgning i revidert nasjonalbudsjett kan Norsk filminstitutt annonsere at fondet nå åpnes for prosjekter der norske filmprodusenter er partnere.

– Regjeringen har satt av betydelige summer til støtte for Ukraina. Vi er derfor glade for også å kunne støtte Ukraina på kulturfeltet, som har blitt sterkt rammet av krigen, sier nytilsatt kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

– Vi har fått en rekke forespørsler om solidaritet med ukrainsk filmbransje, sier Dag Asbjørnsen, seksjonsleder for internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.

– Det er derfor gledelig at Kulturdepartementet har funnet rom for denne bevilgningen. Sammen med de andre landene i Europa kan vi nå tilby et samlet fond som vil være til stor hjelp for ukrainske produsenter, sier Asbjørnsen.

Solidaritetsfondet administreres av det franske filmfondet CNC, og gir tilskudd til utvikling og ferdigstillelse av filmprosjekter. Det må være minst en partner fra de landene som deltar i tillegg til den ukrainske partneren.

I første tildelingsrunde i vår fikk elleve ukrainske filmprosjekt støtte til utvikling og ferdigstillelse gjennom europeiske medprodusenter som søkte solidaritetsfondet. Tilsammen fordelte fondet over 520.000 € i første tildelingsrunde.

– Dette solidaritetsfondet kommer i tillegg til Sørfond, som også er åpent for ukrainske prosjekter. Vi håper derfor at norske produsenter holder øynene åpne for ukrainske prosjekter som kan søke tilskudd fra ett av disse fondene, sier Asbjørnsen.

De fullstendige reglene for solidaritetsfondet og søknadsfrister finnes kan du lese mer om her: ESFUF – European Solidarity Fund for Ukrainian Films.

NFI skal forvalte solidaritetsfond for Ukraina.

NFI skal forvalte solidaritetsfond for Ukraina.

Kulturdepartementet har i revidert nasjonalbudsjett bevilget 500.000 kroner til et europeisk solidaritetsfond for ukrainsk film.

Foto fra den prisbelønte ukrainske filmen «A House Made of Splinters»

Det er Norsk filminstitutt som selv melder om dette.

Under filmfestivalen i Berlin i februar annonserte en rekke europeiske filmfond og ministerier et nytt filmfond til støtte for ukrainsk film, kalt European Solidarity Fund for Ukrainian Films.(ESFUF).

Fondet er åpent for at nye land kan slutte seg til, og med Kulturdepartementets bevilgning i revidert nasjonalbudsjett kan Norsk filminstitutt annonsere at fondet nå åpnes for prosjekter der norske filmprodusenter er partnere.

– Regjeringen har satt av betydelige summer til støtte for Ukraina. Vi er derfor glade for også å kunne støtte Ukraina på kulturfeltet, som har blitt sterkt rammet av krigen, sier nytilsatt kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

– Vi har fått en rekke forespørsler om solidaritet med ukrainsk filmbransje, sier Dag Asbjørnsen, seksjonsleder for internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.

– Det er derfor gledelig at Kulturdepartementet har funnet rom for denne bevilgningen. Sammen med de andre landene i Europa kan vi nå tilby et samlet fond som vil være til stor hjelp for ukrainske produsenter, sier Asbjørnsen.

Solidaritetsfondet administreres av det franske filmfondet CNC, og gir tilskudd til utvikling og ferdigstillelse av filmprosjekter. Det må være minst en partner fra de landene som deltar i tillegg til den ukrainske partneren.

I første tildelingsrunde i vår fikk elleve ukrainske filmprosjekt støtte til utvikling og ferdigstillelse gjennom europeiske medprodusenter som søkte solidaritetsfondet. Tilsammen fordelte fondet over 520.000 € i første tildelingsrunde.

– Dette solidaritetsfondet kommer i tillegg til Sørfond, som også er åpent for ukrainske prosjekter. Vi håper derfor at norske produsenter holder øynene åpne for ukrainske prosjekter som kan søke tilskudd fra ett av disse fondene, sier Asbjørnsen.

De fullstendige reglene for solidaritetsfondet og søknadsfrister finnes kan du lese mer om her: ESFUF – European Solidarity Fund for Ukrainian Films.

MENY