Vikingjenter, havmonster og kvinnekupp skal vinne publikum.

Vikingjenter, havmonster og kvinnekupp skal vinne publikum.

Tre såkalte markedsfilmer har fått tilskudd fra Norsk filminstitutt – om fjordmonstre, vikingjenter og et kvinnekupp rettet mot oljefondet.

Foto: Illustrasjon fra monsterfilmen «Kraken».

Tre nye spillefilmer får produksjonstilskudd etter markedsvurdering på tilsammen 28 millioner kroner, melder NFI. Det er filmer som er ment å ha stort publikumspotensiale og kvalifiserer til etterhåndstilskudd.

Harald Zwart og Zwart arbeid får den største summen på 12 000 000 kroner for å realisere animasjonsfilmen Vikingjentene; Pål Øie og Nordisk Film Production får 8 000 000 for å lage Kraken; det samme får Line Fougner Christensen og 74 Entertainment til Statens pensjonsfond utland – The Movie

Harald Zwart og produsent Veslemøy Ruud Zwart får altså rundens store tildeling til Vikingjentene. Filmen er en «animert roadmovie om to vikingjenter på farefull ferd til Kina». Totalbudsjett er på 73.500.000 kroner. Manus er ved Harald Zwart, Veslemøy Ruud Zwart og datteren Stella Zwart..

Regissør Pål Øie skal følge opp Tunnelen (2019) og Villmark-filmene med monsterfilmen Kraken. «Når et oppdrettsanlegg i Sognefjorden tester eksperimentell sonarteknologi for å avluse oppdrettslaks, vekkes også et mystisk havmonster til live og truer hele samfunnet». Produsentene John Einar Hagen og Einar Loftesnes samarbeidet også på Tunnelen (2019) og Marerittet (2022). Totalbudsjett på Kraken er 58.000.000 kroner.

Statens pensjonsfond – The Movie er en satirisk actionkomedie med Jørgen Storm Rosenberg som produsent. «Fem pensjonerte kvinner bestemmer seg for å utføre det umulige kuppet: Å rane oljefondet». Statens pensjonsfond utland – The Movie blir spillefilmdebuten for regissør Line Fougner Christensen. Totalbudsjett er på 35.000.000 kroner.


Om markedsordningen: «Tilskuddsordningen for produksjon av spillefilm etter markedsvurdering skal stimulere til spillefilmer «med høy kvalitet og høyt publikumspotensial». Tilskudd gis på to nivåer, såkalt stor og liten ordning: 12.000.000 kroner og 8.000.000 kroner, ut fra vurdert publikumspotensial (over 150.000 / over 250.000). Det er to søknadsrunder i året. Til denne runden kom det inn inn 14 søknader. Samlet budsjett på de 14 prosjektene var 619.107.382 kroner. Filmene som får produksjonstilskudd i markedsordningen kvalifiserer til etterhåndstilskudd ved 50.000 solgte billetter. Det betyr inntil 18.000.000 kroner i etterhåndsstøtte for prosjekter på stor ordning, og inntil 12.000.000 kroner for prosjekter på liten ordning. I denne runden er det dermed gitt tilsagn om inntil 70 millioner kroner i produksjons- og etterhåndstilskudd. Søknadene til markedsordningen vurderes av et panel bestående av representanter fra filmbransjen og Norsk filminstitutt. Panelet rangerer prosjektene etter publikumsestimat og kvinneandel i nøkkelposisjoner.» (kilde NFI)


 

Vikingjenter, havmonster og kvinnekupp skal vinne publikum.

Vikingjenter, havmonster og kvinnekupp skal vinne publikum.

Tre såkalte markedsfilmer har fått tilskudd fra Norsk filminstitutt – om fjordmonstre, vikingjenter og et kvinnekupp rettet mot oljefondet.

Foto: Illustrasjon fra monsterfilmen «Kraken».

Tre nye spillefilmer får produksjonstilskudd etter markedsvurdering på tilsammen 28 millioner kroner, melder NFI. Det er filmer som er ment å ha stort publikumspotensiale og kvalifiserer til etterhåndstilskudd.

Harald Zwart og Zwart arbeid får den største summen på 12 000 000 kroner for å realisere animasjonsfilmen Vikingjentene; Pål Øie og Nordisk Film Production får 8 000 000 for å lage Kraken; det samme får Line Fougner Christensen og 74 Entertainment til Statens pensjonsfond utland – The Movie

Harald Zwart og produsent Veslemøy Ruud Zwart får altså rundens store tildeling til Vikingjentene. Filmen er en «animert roadmovie om to vikingjenter på farefull ferd til Kina». Totalbudsjett er på 73.500.000 kroner. Manus er ved Harald Zwart, Veslemøy Ruud Zwart og datteren Stella Zwart..

Regissør Pål Øie skal følge opp Tunnelen (2019) og Villmark-filmene med monsterfilmen Kraken. «Når et oppdrettsanlegg i Sognefjorden tester eksperimentell sonarteknologi for å avluse oppdrettslaks, vekkes også et mystisk havmonster til live og truer hele samfunnet». Produsentene John Einar Hagen og Einar Loftesnes samarbeidet også på Tunnelen (2019) og Marerittet (2022). Totalbudsjett på Kraken er 58.000.000 kroner.

Statens pensjonsfond – The Movie er en satirisk actionkomedie med Jørgen Storm Rosenberg som produsent. «Fem pensjonerte kvinner bestemmer seg for å utføre det umulige kuppet: Å rane oljefondet». Statens pensjonsfond utland – The Movie blir spillefilmdebuten for regissør Line Fougner Christensen. Totalbudsjett er på 35.000.000 kroner.


Om markedsordningen: «Tilskuddsordningen for produksjon av spillefilm etter markedsvurdering skal stimulere til spillefilmer «med høy kvalitet og høyt publikumspotensial». Tilskudd gis på to nivåer, såkalt stor og liten ordning: 12.000.000 kroner og 8.000.000 kroner, ut fra vurdert publikumspotensial (over 150.000 / over 250.000). Det er to søknadsrunder i året. Til denne runden kom det inn inn 14 søknader. Samlet budsjett på de 14 prosjektene var 619.107.382 kroner. Filmene som får produksjonstilskudd i markedsordningen kvalifiserer til etterhåndstilskudd ved 50.000 solgte billetter. Det betyr inntil 18.000.000 kroner i etterhåndsstøtte for prosjekter på stor ordning, og inntil 12.000.000 kroner for prosjekter på liten ordning. I denne runden er det dermed gitt tilsagn om inntil 70 millioner kroner i produksjons- og etterhåndstilskudd. Søknadene til markedsordningen vurderes av et panel bestående av representanter fra filmbransjen og Norsk filminstitutt. Panelet rangerer prosjektene etter publikumsestimat og kvinneandel i nøkkelposisjoner.» (kilde NFI)


 

MENY