Ellen-Astri Lundby med film om samisk konflikt.

Ellen-Astri Lundby med film om samisk konflikt.

Ellen-Astri Lundby og produsenten Ten Thousand Images fikk mest da NFI ga dem tilskudd til en ny dokumentar om en opprivende konflikt mellom sørsamer og nordsamer. Også Rebekka Nystabakk, Livirén Bratterud og Asgeir Helgestad har fått tilskudd til nye dokumentarfilmer.

Illustrasjonsfoto fra «Lapp versus same».

Ten Thousand Images med regissør og manusforfatter Ellen-Astri Lundby får 1.550.000 kroner til produksjon av dokumentaren Lapp versus same, melder Norsk filminstitutt.

I filmen følger Ellen-Astri Lundby to urfolksgrupper i konflikt med hverandre og lar seerne få innblikk hos begge parter. Kjernen er en rettssak sørsamer fører mot etterkommere av nordsamer som innvandret til Sverige etter at de ble nektet adgang til beiteområder i Troms i kjølvannet av at Norge ble selvstendig i 1905.

– Bak Lapp versus same står det en bemerkelsesverdig regissør med et unikt fortellerperspektiv. Her er vågemot, relevans, fortellerkraft og kompleksitet som vil ta oss inn i perspektiv og prosesser vi ellers ikke ville hatt tilgang til, sier nylig avtroppet filmkonsulent Eirin Gjørv.

Samtidig får Fx produksjoner film og tv med regissør og manusforfatter Rebekka Nystabakk 1.200.000 kroner til dokumentarfilmen Sau; Medieoperatørene med regissør og manusforfatter Livirén Bratterud får 900.000 kroner til produksjon av Ikke slipp meg og Artic Light med regissør og manusforfatter Asgeir Helgestad får 700.000 kroner til Skal hilse fra naturen.

Sau lar oss følge en småbruk-familie som står midt i overgangen fra én generasjon til en annen, Den handler om å stå i store livsvalg, om å gi seg når tida er inne, om å være en del av en lang tradisjon og samtidig finne sin egen vei i andres fotspor. Menneskene vi møter i Sau er regissør Rebekka Nystabakks familie.

– Filmen handler om å gå tilbake til jorden og den syklus naturen krever uansett om vi vil eller ikke – fortalt gjennom varme og humor som både kan underholde og inspirere, sier dokumentarkonsulent Klara Nilsson Grunning.

Ikke slipp meg fra Livirén Bratterud er en dokumentar om hvordan det er å være ung pårørende og hva som skal til for at man ikke mister seg selv i omsorgen for den man er glad i. Filmen følger Anders, Thyra og Nora i deres hverdag som pårørende.

– Dette er en sterkt viktig fortelling som vil, på en ærlig og varm måte, synliggjøre behovet for forståelse og gi inspirasjon gjennom å vise unge personers måter å håndtere, prosessere og skjønne de næres og egne opplevelser. Den unike inngang i filmens uttrykk og språk ligger i den nærhet regissøren, Livirén Bratterud, skaper gjennom tillit og dialog med de pårørende, sier Grunning.

Skal hilse fra naturen er filmskaper Asgeir Helgestads blikk på naturtilstanden i Norge. Dokumentaren beskrives som en personlig hyllest til naturen og en historie om dens styrke og sårbarhet, om forholdet mellom de små og de store og ikke minst om vår egen forbindelse til alle vi deler planeten med.

– Helgestad er en bemerkelsesverdig fotograf og regissør, og har med tidligere filmer vist at han som et operativt énmannsteam i felt evner å lage prisvinnende filmer som tar pusten fra et bredt internasjonalt publikum. I Skal hilse fra naturen vil det bli magiske øyeblikk skildret med eksepsjonell filmatisk kvalitet og skjønnhet. Her er et unikt fortellerperspektiv og høy relevans, understreker Gjørv.

Tilskuddene er gitt gjennom ordningen produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering.

Ellen-Astri Lundby med film om samisk konflikt.

Ellen-Astri Lundby med film om samisk konflikt.

Ellen-Astri Lundby og produsenten Ten Thousand Images fikk mest da NFI ga dem tilskudd til en ny dokumentar om en opprivende konflikt mellom sørsamer og nordsamer. Også Rebekka Nystabakk, Livirén Bratterud og Asgeir Helgestad har fått tilskudd til nye dokumentarfilmer.

Illustrasjonsfoto fra «Lapp versus same».

Ten Thousand Images med regissør og manusforfatter Ellen-Astri Lundby får 1.550.000 kroner til produksjon av dokumentaren Lapp versus same, melder Norsk filminstitutt.

I filmen følger Ellen-Astri Lundby to urfolksgrupper i konflikt med hverandre og lar seerne få innblikk hos begge parter. Kjernen er en rettssak sørsamer fører mot etterkommere av nordsamer som innvandret til Sverige etter at de ble nektet adgang til beiteområder i Troms i kjølvannet av at Norge ble selvstendig i 1905.

– Bak Lapp versus same står det en bemerkelsesverdig regissør med et unikt fortellerperspektiv. Her er vågemot, relevans, fortellerkraft og kompleksitet som vil ta oss inn i perspektiv og prosesser vi ellers ikke ville hatt tilgang til, sier nylig avtroppet filmkonsulent Eirin Gjørv.

Samtidig får Fx produksjoner film og tv med regissør og manusforfatter Rebekka Nystabakk 1.200.000 kroner til dokumentarfilmen Sau; Medieoperatørene med regissør og manusforfatter Livirén Bratterud får 900.000 kroner til produksjon av Ikke slipp meg og Artic Light med regissør og manusforfatter Asgeir Helgestad får 700.000 kroner til Skal hilse fra naturen.

Sau lar oss følge en småbruk-familie som står midt i overgangen fra én generasjon til en annen, Den handler om å stå i store livsvalg, om å gi seg når tida er inne, om å være en del av en lang tradisjon og samtidig finne sin egen vei i andres fotspor. Menneskene vi møter i Sau er regissør Rebekka Nystabakks familie.

– Filmen handler om å gå tilbake til jorden og den syklus naturen krever uansett om vi vil eller ikke – fortalt gjennom varme og humor som både kan underholde og inspirere, sier dokumentarkonsulent Klara Nilsson Grunning.

Ikke slipp meg fra Livirén Bratterud er en dokumentar om hvordan det er å være ung pårørende og hva som skal til for at man ikke mister seg selv i omsorgen for den man er glad i. Filmen følger Anders, Thyra og Nora i deres hverdag som pårørende.

– Dette er en sterkt viktig fortelling som vil, på en ærlig og varm måte, synliggjøre behovet for forståelse og gi inspirasjon gjennom å vise unge personers måter å håndtere, prosessere og skjønne de næres og egne opplevelser. Den unike inngang i filmens uttrykk og språk ligger i den nærhet regissøren, Livirén Bratterud, skaper gjennom tillit og dialog med de pårørende, sier Grunning.

Skal hilse fra naturen er filmskaper Asgeir Helgestads blikk på naturtilstanden i Norge. Dokumentaren beskrives som en personlig hyllest til naturen og en historie om dens styrke og sårbarhet, om forholdet mellom de små og de store og ikke minst om vår egen forbindelse til alle vi deler planeten med.

– Helgestad er en bemerkelsesverdig fotograf og regissør, og har med tidligere filmer vist at han som et operativt énmannsteam i felt evner å lage prisvinnende filmer som tar pusten fra et bredt internasjonalt publikum. I Skal hilse fra naturen vil det bli magiske øyeblikk skildret med eksepsjonell filmatisk kvalitet og skjønnhet. Her er et unikt fortellerperspektiv og høy relevans, understreker Gjørv.

Tilskuddene er gitt gjennom ordningen produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering.

MENY