Har regissørene «kuppet» manusordningen?

Har regissørene «kuppet» manusordningen?

Vil kritikken om at regissørene har «kuppet» NFIs manusordning dempe seg etter denne ukens tildelinger? Vi har sett på tilskuddslisten der de skrivende regissørene fortsatt dominerer.

Foto: Regissør Arild Fröhlich er blant de som har fått tilskudd

Den norske ordningen for manusutvikling har eksistert i over 25 år og er ganske unik i internasjonal sammenheng. For de norske manusforfatterne har den vært svært viktig å verne om. Etter at den første tildelingen i den nye ordningen ble offentliggjort i mai, ropte forfatterne og Dramatikerforbundet et varsko her på rushprint.no: Av ti manusprosjekter som ble tildelt tilskudd fra Norsk filminstitutt, var det bare ett som var skrevet av en helprofesjonell manusforfatter.

En av forfatterne som ga uttrykk for en viss skepsis den gangen var Karsten Fullu. Nå er han blant de som har fått full uttelling for sin søknad i den nyeste tildelingen av tilskudd til manusutvikling. Denne listen er ikke like fullstappet med regissører som den forrige. Men de skrivende regissørene ser likevel fortsatt ut til å være i klart flertall.

«På lista finn vi både svært erfarne navn som Karsten Fullu og Karianne Lund, men også nye stemmer med andre erfaringsbakgrunnar, som vil vere med på å sikre breidde i historier og forteljarstemmar i norsk film og seriar, som til dømes Marja Bål Nango og Marlene Stavrum,» heter det i omtalen.

I denne runden får ti regissører og forfattere 250.000 kroner hver til utvikling av manus:

Spillefilm: Bro over brennende vann, Marianne Østengen / Kallet, Karsten Fullu / Guođoheaddji, Marja Bål Nango / Girls, Lisa Marie Kristensen / Fønix, Mary Hasavari  / De berørte, Marianne Ulrichsen / Dum, Marlene Stavrum / Landsmoderen, Arild Fröhlich

Dramaserier: Mikolaj og Leah, Karianne Lund / Fairytales, Hedda Mjøen (med Marte Germaine Christensen som serieskaper og Johanna Pyykkö som hovedforfatter).

Da forfatterne, anført av Dramatikerforbundet og linjelederne ved landets sentrale manusutdanninger, rettet kritikk mot ordningens nye retning, mente Ståle Stein Berg, seksjonsleder for kunstnerisk vurdering i NFI, at det var for tidlig å felle noe dom. Til Rushprint sa han:

«Min korte kommentar i denne omgang er at det er for tidleg å felle dom over ordninga etter berre ein tildelingsrunde. Vi noterer oss bekymringa, men understrekar at vårt mål  – å stimulere til originale historier med god forankring i skaparleddet (det inkluderer naturlegvis både manusforfattarar og regissørar som skriv sjølve) – i høgste grad står ved lag.»

Har regissørene «kuppet» manusordningen?

Har regissørene «kuppet» manusordningen?

Vil kritikken om at regissørene har «kuppet» NFIs manusordning dempe seg etter denne ukens tildelinger? Vi har sett på tilskuddslisten der de skrivende regissørene fortsatt dominerer.

Foto: Regissør Arild Fröhlich er blant de som har fått tilskudd

Den norske ordningen for manusutvikling har eksistert i over 25 år og er ganske unik i internasjonal sammenheng. For de norske manusforfatterne har den vært svært viktig å verne om. Etter at den første tildelingen i den nye ordningen ble offentliggjort i mai, ropte forfatterne og Dramatikerforbundet et varsko her på rushprint.no: Av ti manusprosjekter som ble tildelt tilskudd fra Norsk filminstitutt, var det bare ett som var skrevet av en helprofesjonell manusforfatter.

En av forfatterne som ga uttrykk for en viss skepsis den gangen var Karsten Fullu. Nå er han blant de som har fått full uttelling for sin søknad i den nyeste tildelingen av tilskudd til manusutvikling. Denne listen er ikke like fullstappet med regissører som den forrige. Men de skrivende regissørene ser likevel fortsatt ut til å være i klart flertall.

«På lista finn vi både svært erfarne navn som Karsten Fullu og Karianne Lund, men også nye stemmer med andre erfaringsbakgrunnar, som vil vere med på å sikre breidde i historier og forteljarstemmar i norsk film og seriar, som til dømes Marja Bål Nango og Marlene Stavrum,» heter det i omtalen.

I denne runden får ti regissører og forfattere 250.000 kroner hver til utvikling av manus:

Spillefilm: Bro over brennende vann, Marianne Østengen / Kallet, Karsten Fullu / Guođoheaddji, Marja Bål Nango / Girls, Lisa Marie Kristensen / Fønix, Mary Hasavari  / De berørte, Marianne Ulrichsen / Dum, Marlene Stavrum / Landsmoderen, Arild Fröhlich

Dramaserier: Mikolaj og Leah, Karianne Lund / Fairytales, Hedda Mjøen (med Marte Germaine Christensen som serieskaper og Johanna Pyykkö som hovedforfatter).

Da forfatterne, anført av Dramatikerforbundet og linjelederne ved landets sentrale manusutdanninger, rettet kritikk mot ordningens nye retning, mente Ståle Stein Berg, seksjonsleder for kunstnerisk vurdering i NFI, at det var for tidlig å felle noe dom. Til Rushprint sa han:

«Min korte kommentar i denne omgang er at det er for tidleg å felle dom over ordninga etter berre ein tildelingsrunde. Vi noterer oss bekymringa, men understrekar at vårt mål  – å stimulere til originale historier med god forankring i skaparleddet (det inkluderer naturlegvis både manusforfattarar og regissørar som skriv sjølve) – i høgste grad står ved lag.»

MENY