Ekstramidler til mangfold og lansering i utlandet

Ekstramidler til mangfold og lansering i utlandet

Kulturminister Abid Q. Raja har skrapt sammen 8,5 millioner i en ekstrabevilgning til filmfeltet, blant annet gjennom restmidler fra stimuleringstiltakene for kultur.

Det er VG som melder om at kulturminister Abid Q. Raja deler ut en ekstrabevilgning på 8,5 millioner kroner for å styrke norsk film ytterligere. Det er en engangstildeling som fordeler seg på styrking av mangfold, lansering av norsk film i utlandet og bidrag til et nytt internasjonalt fond.

Pengene fordeler seg slik:

4,5 millioner kroner til å styrke mangfold i norsk film i 2021. Tildelingen vil gå til å styrke den nye talentordningen NEO, men vil også eventuelt tiltrekke talenter som har annen bakgrunn enn klassisk filmutdanning.

2,5 millioner kroner til produsenter og andre rettighetshavere for å promotere norsk film i utlandet i 2021. Tildelingen gis som restmidler fra stimuleringsmidlene til kultur i forbindelse med Covid-19.

I tillegg har jeg gitt NFI klarsignal til å delta og bidra økonomisk til et nytt internasjonalt fond for filmmangfold, gjennom en avsetning fra Filmfondet på 1,5 mill. kroner i året i perioden 2022–2024. Fondet er et samarbeid mellom internasjonale institutter, og skal bidra til finansiering av filmprosjekter der underrepresenterte grupper har sentrale posisjoner.

Ekstramidler til mangfold og lansering i utlandet

Ekstramidler til mangfold og lansering i utlandet

Kulturminister Abid Q. Raja har skrapt sammen 8,5 millioner i en ekstrabevilgning til filmfeltet, blant annet gjennom restmidler fra stimuleringstiltakene for kultur.

Det er VG som melder om at kulturminister Abid Q. Raja deler ut en ekstrabevilgning på 8,5 millioner kroner for å styrke norsk film ytterligere. Det er en engangstildeling som fordeler seg på styrking av mangfold, lansering av norsk film i utlandet og bidrag til et nytt internasjonalt fond.

Pengene fordeler seg slik:

4,5 millioner kroner til å styrke mangfold i norsk film i 2021. Tildelingen vil gå til å styrke den nye talentordningen NEO, men vil også eventuelt tiltrekke talenter som har annen bakgrunn enn klassisk filmutdanning.

2,5 millioner kroner til produsenter og andre rettighetshavere for å promotere norsk film i utlandet i 2021. Tildelingen gis som restmidler fra stimuleringsmidlene til kultur i forbindelse med Covid-19.

I tillegg har jeg gitt NFI klarsignal til å delta og bidra økonomisk til et nytt internasjonalt fond for filmmangfold, gjennom en avsetning fra Filmfondet på 1,5 mill. kroner i året i perioden 2022–2024. Fondet er et samarbeid mellom internasjonale institutter, og skal bidra til finansiering av filmprosjekter der underrepresenterte grupper har sentrale posisjoner.

MENY