Savner risikovilje fra søkerne til NFIs talentsatsing

Savner risikovilje fra søkerne til NFIs talentsatsing

Tolv regissører får de aller første Neo idéutviklingsstipendene fra NFI. Disse stipendene er ment å fremme nyskapning, men konsulentene for dokumentar er ikke helt tilfreds med den kunstneriske risikoviljen blant sine søknader.

Utover å ville «styrke nyskaping og talentutvikling i norsk film» får vi ikke vite hva slags kriterier som ligger til grunn for utvelgelsene av de nye prosjektene i Neo idéutvikling. Norsk filminstitutt (NFI) holder kortene like tett for brystet som de gjorde under utvelgelsen av kandidater til Nye Veier-ordningen (som Neo erstatter).

Men om vi skal tro NFIs egne konsulenter, burde man kanskje gå bredere ut med informasjon om hva man vil med ordningen og hvorfor.

Neo ideutvikling ble lansert og utlyst tidligere i år. Hvert stipend gis til manusforfattere/serieskapere eller regissører som ønsker å utvikle sitt første eller andre prosjekt i langt format, det vil si spillefilm, lang dokumentar eller serie/episodisk fortelling

De to filmkonsulentene Anne B. Sørensen og Lars Daniel K. Jacobsen er tilknyttet Neo som konsulenter, og har valgt ut ti fiksjonsprosjekter og filmskapere som nå får hver sitt Neo-stipend på 100.000 kroner.

«Når vi har valgt ut hvilke prosjekter vi vil støtte har vi tatt utgangspunkt i prosjektet. Det har vært viktig for oss at historiene bidrar med noe nytt og gjerne overraskende, samt at vi kan se et tydelig talent som kan bære / innfri prosjektets visjoner og ambisjoner hos filmskaperne. Samtidig har vi vært opptatt av at prosjektene som får tilskudd viser variasjon i sjanger, form og innhold, og bidrar til økt mangfold og representativitet, uttaler de to konsulentene.

Også innenfor dokumentar er det tildelt tilskudd til idéutvikling av konsulentene Eirin Gjørv og Klara Grunning Nilsson. Men de legger ikke skjul på at de savner risikovilje i mange av søknadene.

«Her har vi sett etter prosjekter som skiller seg ut i mengden, og som kan bidra med noe nytt i form av historier og/eller måten å fortelle en dokumentarisk historie på. Underveis i utvalgsprosessen oppdaget vi at det ikke var så stor variasjon i prosjektene som vi hadde ønsket oss, og savner prosjekter som tar en større kreativ og kunstnerisk risiko,» sier de to konsulentene i sin felles uttalelse.

De antyder at NFI må informere bransjen bedre om hva tilskuddsgiver ønsker med ordningen.

«Dette kan bety at vi som forvaltere av en ny ordning må kommunisere tydeligere og bredere for å nå de filmskaperne som virkelig tenker utenfor den normative fortellingen, og har sterke visjoner for fremtidens filmuttrykk. Når det er sagt, så er vi veldig imponert av de to dokumentarprosjektene som når helt opp i denne runden, der begge filmskaperne tilfeldigvis er kreatører med Filmskolen i ryggen.»

Disse får Neo idéutviklingstilskudd:

Spillefilm:

Eirik Tveiten, Desember
Mats Bjerknes, Forza Oslo
Ida Hansen Eldøen, Gjenbruk
Nina Knag, Ikke kall meg mamma
Ann Aurebekk Holmgren, Porslin

Dramaserie: 

Magnus Aspli, Bug City
Sigurd Odnes Kløvning, Klimakampf
Gustav Lie Gundersen, Man trenger ikke jobbe i Norge
Mohamed Chakiri, Monochrome Utopia
Susanne Skogstad, Vestlandsfanden

Dokumentar: 

Nora Nivedita Tvedt, Hekta (dokumentarserie)
Eva Dam-Hein, What You See Is What You Get?

Det var 161 søkere. 98 søkte med spillefilmprosjekter, 21 med dokumentar (film eller serie), mens 42 ønsket å lage  episodisk fortelling eller dramaserie. Kvinneandelen i søknadsbunken var på 46 prosent, mens den er femti prosent blant de som får stipend.

Savner risikovilje fra søkerne til NFIs talentsatsing

Savner risikovilje fra søkerne til NFIs talentsatsing

Tolv regissører får de aller første Neo idéutviklingsstipendene fra NFI. Disse stipendene er ment å fremme nyskapning, men konsulentene for dokumentar er ikke helt tilfreds med den kunstneriske risikoviljen blant sine søknader.

Utover å ville «styrke nyskaping og talentutvikling i norsk film» får vi ikke vite hva slags kriterier som ligger til grunn for utvelgelsene av de nye prosjektene i Neo idéutvikling. Norsk filminstitutt (NFI) holder kortene like tett for brystet som de gjorde under utvelgelsen av kandidater til Nye Veier-ordningen (som Neo erstatter).

Men om vi skal tro NFIs egne konsulenter, burde man kanskje gå bredere ut med informasjon om hva man vil med ordningen og hvorfor.

Neo ideutvikling ble lansert og utlyst tidligere i år. Hvert stipend gis til manusforfattere/serieskapere eller regissører som ønsker å utvikle sitt første eller andre prosjekt i langt format, det vil si spillefilm, lang dokumentar eller serie/episodisk fortelling

De to filmkonsulentene Anne B. Sørensen og Lars Daniel K. Jacobsen er tilknyttet Neo som konsulenter, og har valgt ut ti fiksjonsprosjekter og filmskapere som nå får hver sitt Neo-stipend på 100.000 kroner.

«Når vi har valgt ut hvilke prosjekter vi vil støtte har vi tatt utgangspunkt i prosjektet. Det har vært viktig for oss at historiene bidrar med noe nytt og gjerne overraskende, samt at vi kan se et tydelig talent som kan bære / innfri prosjektets visjoner og ambisjoner hos filmskaperne. Samtidig har vi vært opptatt av at prosjektene som får tilskudd viser variasjon i sjanger, form og innhold, og bidrar til økt mangfold og representativitet, uttaler de to konsulentene.

Også innenfor dokumentar er det tildelt tilskudd til idéutvikling av konsulentene Eirin Gjørv og Klara Grunning Nilsson. Men de legger ikke skjul på at de savner risikovilje i mange av søknadene.

«Her har vi sett etter prosjekter som skiller seg ut i mengden, og som kan bidra med noe nytt i form av historier og/eller måten å fortelle en dokumentarisk historie på. Underveis i utvalgsprosessen oppdaget vi at det ikke var så stor variasjon i prosjektene som vi hadde ønsket oss, og savner prosjekter som tar en større kreativ og kunstnerisk risiko,» sier de to konsulentene i sin felles uttalelse.

De antyder at NFI må informere bransjen bedre om hva tilskuddsgiver ønsker med ordningen.

«Dette kan bety at vi som forvaltere av en ny ordning må kommunisere tydeligere og bredere for å nå de filmskaperne som virkelig tenker utenfor den normative fortellingen, og har sterke visjoner for fremtidens filmuttrykk. Når det er sagt, så er vi veldig imponert av de to dokumentarprosjektene som når helt opp i denne runden, der begge filmskaperne tilfeldigvis er kreatører med Filmskolen i ryggen.»

Disse får Neo idéutviklingstilskudd:

Spillefilm:

Eirik Tveiten, Desember
Mats Bjerknes, Forza Oslo
Ida Hansen Eldøen, Gjenbruk
Nina Knag, Ikke kall meg mamma
Ann Aurebekk Holmgren, Porslin

Dramaserie: 

Magnus Aspli, Bug City
Sigurd Odnes Kløvning, Klimakampf
Gustav Lie Gundersen, Man trenger ikke jobbe i Norge
Mohamed Chakiri, Monochrome Utopia
Susanne Skogstad, Vestlandsfanden

Dokumentar: 

Nora Nivedita Tvedt, Hekta (dokumentarserie)
Eva Dam-Hein, What You See Is What You Get?

Det var 161 søkere. 98 søkte med spillefilmprosjekter, 21 med dokumentar (film eller serie), mens 42 ønsket å lage  episodisk fortelling eller dramaserie. Kvinneandelen i søknadsbunken var på 46 prosent, mens den er femti prosent blant de som får stipend.

MENY