Raja lokker norske produksjoner hjem

Raja lokker norske produksjoner hjem

Norske produsenter har fått gjennomslag for en kompensasjonsordning for norske film- og serieproduksjoner i utlandet. Kulturminister Abid Q. Raja setter av 40 millioner kroner til formålet.

Foto: «Den største forbrytelsen» er blant filmene som de siste årene har lagt deler av opptakene til utlandet.

Kulturminister Abid Q. Raja setter av 40 millioner kroner for å avhjelpe pandemi-rammede norske film- og serieproduksjoner i utlandet.

– Ettersom norske produsenter ikke kan filme i utlandet på grunn av pandemien, vil vi gjerne stimulere til å flagge disse produksjonene hjem til Norge, sier Raja til VG i dag.

40 millioner kroner bevilges til Norsk filminstitutt (NFI) til formålet. Midlene tas fra en pott på 165 millioner kroner som i dag fordeles til stimulering gjennom eksisterende tiltak og ordninger i kultursektoren, melder VG. Disse 165 millionene er igjen en del av stimulerings- og kompensasjonsordningen til denne sektoren for første halvår 2021.

Norske produsenter har lenge etterspurt en slik kompensasjonsordning. Det handler ikke bare om å kunne lage film i land med lavere kostnader, men den tilgangen innspillinger ute gir til samproduksjonsmidler og annen ekstra finansiering.

– Nå har pandemien gjort det vanskelig å reise, og det innebærer at produksjonene får ekstra kostnader og til dels store problemer med finansieringen, forteller NFI direktør Kjersti Mo til VG. – Med disse midlene vil NFI kunne kompensere for kostnader ved å flytte produksjonene hjem. Det vil bidra til at flere produksjoner gjennomføres i Norge, med de ringvirkningene det gir, og at de i det hele tatt kan fullføres. Det er bra for produsentene som allerede har investert mye i prosjektene, men også for publikum som fortsatt får tilgang på nye filmer og serier, sier hun.

De 40 ferske millionene skal ifølge Norsk filminstitutt fordeles mellom:

Produksjon 2 – som er ordningen som bidrar til dekning av merkostnader ved gjennopptakelse av stanset produksjon, med ytterligere midler til hjemflytting.

Koronarelatert produksjonsgaranti – som bidrar til å dekke utgifter relatert til nedstengning og oppstart på grunn av påvist koronasmitte i produksjonens bemanning.

I tillegg til de 40 millionene som Norsk filminstitutt skal fordele, ble det fra regjeringen bevilget 2 millioner kroner til Internasjonalt samisk filminstitutt og det øremerkes som stimuleringstilskudd til samiske spillefilmer.

Raja lokker norske produksjoner hjem

Raja lokker norske produksjoner hjem

Norske produsenter har fått gjennomslag for en kompensasjonsordning for norske film- og serieproduksjoner i utlandet. Kulturminister Abid Q. Raja setter av 40 millioner kroner til formålet.

Foto: «Den største forbrytelsen» er blant filmene som de siste årene har lagt deler av opptakene til utlandet.

Kulturminister Abid Q. Raja setter av 40 millioner kroner for å avhjelpe pandemi-rammede norske film- og serieproduksjoner i utlandet.

– Ettersom norske produsenter ikke kan filme i utlandet på grunn av pandemien, vil vi gjerne stimulere til å flagge disse produksjonene hjem til Norge, sier Raja til VG i dag.

40 millioner kroner bevilges til Norsk filminstitutt (NFI) til formålet. Midlene tas fra en pott på 165 millioner kroner som i dag fordeles til stimulering gjennom eksisterende tiltak og ordninger i kultursektoren, melder VG. Disse 165 millionene er igjen en del av stimulerings- og kompensasjonsordningen til denne sektoren for første halvår 2021.

Norske produsenter har lenge etterspurt en slik kompensasjonsordning. Det handler ikke bare om å kunne lage film i land med lavere kostnader, men den tilgangen innspillinger ute gir til samproduksjonsmidler og annen ekstra finansiering.

– Nå har pandemien gjort det vanskelig å reise, og det innebærer at produksjonene får ekstra kostnader og til dels store problemer med finansieringen, forteller NFI direktør Kjersti Mo til VG. – Med disse midlene vil NFI kunne kompensere for kostnader ved å flytte produksjonene hjem. Det vil bidra til at flere produksjoner gjennomføres i Norge, med de ringvirkningene det gir, og at de i det hele tatt kan fullføres. Det er bra for produsentene som allerede har investert mye i prosjektene, men også for publikum som fortsatt får tilgang på nye filmer og serier, sier hun.

De 40 ferske millionene skal ifølge Norsk filminstitutt fordeles mellom:

Produksjon 2 – som er ordningen som bidrar til dekning av merkostnader ved gjennopptakelse av stanset produksjon, med ytterligere midler til hjemflytting.

Koronarelatert produksjonsgaranti – som bidrar til å dekke utgifter relatert til nedstengning og oppstart på grunn av påvist koronasmitte i produksjonens bemanning.

I tillegg til de 40 millionene som Norsk filminstitutt skal fordele, ble det fra regjeringen bevilget 2 millioner kroner til Internasjonalt samisk filminstitutt og det øremerkes som stimuleringstilskudd til samiske spillefilmer.

MENY