Ny film om Norges største overgrepssak i nyere tid

Ny film om Norges største overgrepssak i nyere tid

Nye dokumentarfilmer om blant annet Tysfjordsaken og barns tilværelse under pandemien har fått tilskudd fra Norsk filminstitutt. Les mer om de nye prosjektene her.

Tysfjordsaken ble avdekket av frilansjournalisten Harald Amdal og en kollega. Nå reiser Amdal tilbake til Tysfjord for å undersøke hvordan det kunne skje, heter det i omtalen av dokumentaren Å bryte stillheten som ble tildelt mest i denne bevilgningsrunden fra Norsk filminstitutt (2,2 millioner kroner av et totalbudsjett på 6,2 millioner).

Med seg har Amdal produsent Ingvil Giske i Medieoperatørene og regissør Alexander Niakaris. Førstnevnte står bak en lang rekke dokumentarer, deriblant Kunstneren og tyven, mens sistnevnte har lang erfaring som produsent, regissør og fotograf i britisk tv.

Harald Amdals arbeid med å avdekke at det var et stort omfang av overgrep i Tysfjord, resulterte etter hvert i den store VG-saken, med påfølgende politietterforskning.

«Tallene på antall involverte personer i Tysfjord er vanskelig å fatte. Men tallene leder til nye spørsmål; hvordan var dette mulig? Det er hva Amadal undersøker i denne filmen. Funnene peker mot et samfunn med holdninger som innebar at samiske barn var ansett som mindre verdt. Og at de dermed ikke fikk den beskyttelsen de hadde krav på. Bakteppet for fortellingen er et nedbrutt samfunn med mange sosiale problemer i kjølvannet av en beinhard fornorskningspolitikk. Å bryte stillheten blir en kompleks, emosjonell og krevende film. En film som vil hjelpe oss i å se nye sammenhenger, og erkjenne hva vi også som samfunn har gjort galt.»

De øvrige prosjektene som er tildelt tilskudd:

Blokka


Regi: Aslaug Holm. Produsent: Fenris film ved Tore Buvarp. Filmen mottar 1.100.000 kr i produksjonstilskudd

«På Sagene står det en rød teglsteinsblokk fra 60-tallet som rommer 59 leiligheter. En av dem tilhører den pensjonerte filmskaperen Egil, som for tre år siden plutselig fikk vite at gården der han leier bolig var solgt til utleiekongen Ivar Tollefsen. Sammen med andre beboere bestemte Egil seg for å prøve å redde hjemmet sitt, og sammen med de andre beboerne handler det om å mobilisere mot kommunale eiendommeligheter, og mot en av Norges rikeste menn. Dette er film om et av våre mest basale behov – et trygt sted å bo, og om håp, svik og markedskrefter – fortalt gjennom livet i en liten bygård.»

Vi blir hjemme


Regi: Maren V. Thingnes og Marianne Mørk. Produsenter: Gudmundur Gunnarsson og Kari Anne Moe i Fuglene. Filmen mottar 1.200.000 kr i tilskudd.

«2020 ble året da mennesker over hele verden ble tvunget til å stoppe opp tilpasse seg en ny hverdag. I Vi blir hjemme opplever vi 2020 gjennom blikket til 11 barn og ungdommer fra ulike land i verden under pandemien. De tar oss med på sine individuelle reiser med Covid-19 som felles bakteppe, og viser oss hva isolasjon fra den vanlige hverdagen gjør med livene deres.»

Det vi er

Regi: Gunhild W Magnor. Produsent: Helen Prestgard i Sant & Usant. Filmen mottar 1.000.000 kr i tilskudd.

«Det vi er handler om de tilsynelatende små, men uhyre viktige stegene barn tar i løpet av ett år i barnehagen. Hvordan lærer vi barna våre å bli gode mennesker? I dagens samfunn har foreldrene overlatt en stor del av ansvaret til barnehagen. Filmen følger 2 år gamle Balder og Haakon over ett år i barnehagen. Vennskapet blir satt på prøve i overgangen fra småbarns- til storebarnsavdelingen. Først når Balder lærer å sette sine egne grenser, og Haakon lærer å dele på, kan vennskapet få videreutvikle seg. På et annet nivå uttrykker filmen en mors bekymring for om barnet hennes vil bli et selvstendig godt menneske, som lærer konflikthåndtering og empati.»

(Kilde: NFI)

Ny film om Norges største overgrepssak i nyere tid

Ny film om Norges største overgrepssak i nyere tid

Nye dokumentarfilmer om blant annet Tysfjordsaken og barns tilværelse under pandemien har fått tilskudd fra Norsk filminstitutt. Les mer om de nye prosjektene her.

Tysfjordsaken ble avdekket av frilansjournalisten Harald Amdal og en kollega. Nå reiser Amdal tilbake til Tysfjord for å undersøke hvordan det kunne skje, heter det i omtalen av dokumentaren Å bryte stillheten som ble tildelt mest i denne bevilgningsrunden fra Norsk filminstitutt (2,2 millioner kroner av et totalbudsjett på 6,2 millioner).

Med seg har Amdal produsent Ingvil Giske i Medieoperatørene og regissør Alexander Niakaris. Førstnevnte står bak en lang rekke dokumentarer, deriblant Kunstneren og tyven, mens sistnevnte har lang erfaring som produsent, regissør og fotograf i britisk tv.

Harald Amdals arbeid med å avdekke at det var et stort omfang av overgrep i Tysfjord, resulterte etter hvert i den store VG-saken, med påfølgende politietterforskning.

«Tallene på antall involverte personer i Tysfjord er vanskelig å fatte. Men tallene leder til nye spørsmål; hvordan var dette mulig? Det er hva Amadal undersøker i denne filmen. Funnene peker mot et samfunn med holdninger som innebar at samiske barn var ansett som mindre verdt. Og at de dermed ikke fikk den beskyttelsen de hadde krav på. Bakteppet for fortellingen er et nedbrutt samfunn med mange sosiale problemer i kjølvannet av en beinhard fornorskningspolitikk. Å bryte stillheten blir en kompleks, emosjonell og krevende film. En film som vil hjelpe oss i å se nye sammenhenger, og erkjenne hva vi også som samfunn har gjort galt.»

De øvrige prosjektene som er tildelt tilskudd:

Blokka


Regi: Aslaug Holm. Produsent: Fenris film ved Tore Buvarp. Filmen mottar 1.100.000 kr i produksjonstilskudd

«På Sagene står det en rød teglsteinsblokk fra 60-tallet som rommer 59 leiligheter. En av dem tilhører den pensjonerte filmskaperen Egil, som for tre år siden plutselig fikk vite at gården der han leier bolig var solgt til utleiekongen Ivar Tollefsen. Sammen med andre beboere bestemte Egil seg for å prøve å redde hjemmet sitt, og sammen med de andre beboerne handler det om å mobilisere mot kommunale eiendommeligheter, og mot en av Norges rikeste menn. Dette er film om et av våre mest basale behov – et trygt sted å bo, og om håp, svik og markedskrefter – fortalt gjennom livet i en liten bygård.»

Vi blir hjemme


Regi: Maren V. Thingnes og Marianne Mørk. Produsenter: Gudmundur Gunnarsson og Kari Anne Moe i Fuglene. Filmen mottar 1.200.000 kr i tilskudd.

«2020 ble året da mennesker over hele verden ble tvunget til å stoppe opp tilpasse seg en ny hverdag. I Vi blir hjemme opplever vi 2020 gjennom blikket til 11 barn og ungdommer fra ulike land i verden under pandemien. De tar oss med på sine individuelle reiser med Covid-19 som felles bakteppe, og viser oss hva isolasjon fra den vanlige hverdagen gjør med livene deres.»

Det vi er

Regi: Gunhild W Magnor. Produsent: Helen Prestgard i Sant & Usant. Filmen mottar 1.000.000 kr i tilskudd.

«Det vi er handler om de tilsynelatende små, men uhyre viktige stegene barn tar i løpet av ett år i barnehagen. Hvordan lærer vi barna våre å bli gode mennesker? I dagens samfunn har foreldrene overlatt en stor del av ansvaret til barnehagen. Filmen følger 2 år gamle Balder og Haakon over ett år i barnehagen. Vennskapet blir satt på prøve i overgangen fra småbarns- til storebarnsavdelingen. Først når Balder lærer å sette sine egne grenser, og Haakon lærer å dele på, kan vennskapet få videreutvikle seg. På et annet nivå uttrykker filmen en mors bekymring for om barnet hennes vil bli et selvstendig godt menneske, som lærer konflikthåndtering og empati.»

(Kilde: NFI)

MENY