40 millioner til bransjens koronarelaterte ekstrakostnader

40 millioner til bransjens koronarelaterte ekstrakostnader

Regjeringen gir 40 millioner kroner i ekstra støttetiltak til en ordning under NFI som skal dekke økte koronarelaterte kostnader.

Det var under en pressekonferanse i dag at kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja kom med denne gode nyheten.

Pengene skal benyttes til en ordning under NFI som skal dekke økte koronarelaterte kostnader og slik «redde» produksjon av film og dramaseriar som allerede har fått offentlige tilskudd, sa ministeren.

– Ordningen vil bidra til aktivitet og omsetning i en hardt rammet bransje og sørge for at filmer raskere når markedet, enten det er kino, tv, festivaler eller strømmetjenester.

Som et ledd i tiltaket foreslår NFI å gi tilskudd til å flagge hjem filmer og serier som hadde planlagt opptak i utlandet. Det vil ikke bare holde mange norske filmarbeidere i arbeid, men også kunne gi ringvirkninger rundt omkring i landet, tror kultur- og likestillingsministeren.

– Jeg er glad for å kunne styrke en hardt prøvet bransje på tampen av året. Disse pengene går til målrettede tiltak spisset mot spesifikke aktører innen kulturfeltet, og jeg er sikker på at pengene vil komme svært godt med, sier han.

Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen, er godt fornøyd med dagens «kalendergave» fra ministeren.

– Kulturministeren delte ut gode kalendergaver i dag. For det første er det svært bra at stimuleringsordningen nå i 2020 økes med 200 mill kroner, slik at de norske kinofilmene som har fått stimuleringsmidler ikke får avkorting av tilskuddet, selv om den opprinnelige potten til Kulturrådet ble oversøkt. Og for det andre er vi glade for at det kommer øremerkede midler til NFI til å redde produksjoner som er i gang eller skal i gang i 2021, og at det i dette også legges til rette for å flagge hjem norske produksjoner, sier hun til Rushprint.

Elisabeth Sjaastad i Norsk filmforbund er også veldig fornøyd.

– Norsk filmforbund er veldig glade for å bli hørt på behovet for å avsette midler til å flagge hjem produksjoner som er planlagt gjennomført i utlandet. Det vil tilføre norske filmarbeidere sårt tiltrengte arbeidsplasser i en vanskelig og uforutsigbar tid. Vi forutsetter at NFI og andre nå snur seg raskt for å hjelpe de produksjonene til å realisere dette på norsk jord.

40 millioner til bransjens koronarelaterte ekstrakostnader

40 millioner til bransjens koronarelaterte ekstrakostnader

Regjeringen gir 40 millioner kroner i ekstra støttetiltak til en ordning under NFI som skal dekke økte koronarelaterte kostnader.

Det var under en pressekonferanse i dag at kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja kom med denne gode nyheten.

Pengene skal benyttes til en ordning under NFI som skal dekke økte koronarelaterte kostnader og slik «redde» produksjon av film og dramaseriar som allerede har fått offentlige tilskudd, sa ministeren.

– Ordningen vil bidra til aktivitet og omsetning i en hardt rammet bransje og sørge for at filmer raskere når markedet, enten det er kino, tv, festivaler eller strømmetjenester.

Som et ledd i tiltaket foreslår NFI å gi tilskudd til å flagge hjem filmer og serier som hadde planlagt opptak i utlandet. Det vil ikke bare holde mange norske filmarbeidere i arbeid, men også kunne gi ringvirkninger rundt omkring i landet, tror kultur- og likestillingsministeren.

– Jeg er glad for å kunne styrke en hardt prøvet bransje på tampen av året. Disse pengene går til målrettede tiltak spisset mot spesifikke aktører innen kulturfeltet, og jeg er sikker på at pengene vil komme svært godt med, sier han.

Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen, er godt fornøyd med dagens «kalendergave» fra ministeren.

– Kulturministeren delte ut gode kalendergaver i dag. For det første er det svært bra at stimuleringsordningen nå i 2020 økes med 200 mill kroner, slik at de norske kinofilmene som har fått stimuleringsmidler ikke får avkorting av tilskuddet, selv om den opprinnelige potten til Kulturrådet ble oversøkt. Og for det andre er vi glade for at det kommer øremerkede midler til NFI til å redde produksjoner som er i gang eller skal i gang i 2021, og at det i dette også legges til rette for å flagge hjem norske produksjoner, sier hun til Rushprint.

Elisabeth Sjaastad i Norsk filmforbund er også veldig fornøyd.

– Norsk filmforbund er veldig glade for å bli hørt på behovet for å avsette midler til å flagge hjem produksjoner som er planlagt gjennomført i utlandet. Det vil tilføre norske filmarbeidere sårt tiltrengte arbeidsplasser i en vanskelig og uforutsigbar tid. Vi forutsetter at NFI og andre nå snur seg raskt for å hjelpe de produksjonene til å realisere dette på norsk jord.

MENY