Foreslår å fjerne kortfilmkonsulenten

Norsk filminstitutt vil etablere en samlet konsulentordning for fiksjon og fjerne den nåværende kortfilmkonsulenten. Bransjeaktører er bekymret for konsekvensene.

Fra nyttår kan den nåværende kortfilmkonsulenten i Norsk filminstitutt (NFI) forsvinne. I hvert fall om NFI får det som de vil. I arbeidet med å evaluere sine egne ordninger har NFI foreslått en ny modell som det statlige virkemiddelapparatet mener vil være bedre egnet for å møte en tid med endrede distribusjonsplattformer og uthvisking av formatene. Blant annet er det et ønske om at de fire konsulentene som jobber med drama skal bli såkalte fiksjonskonsulenter. To av de skal fordele seg på kortfilm og samtidig jobbe med lavbudsjett-spillefilm og tilhørende talentutvikling og dramaserier.

Dermed kan en liten institusjon i tilskuddssystemet stå for fall. Kortfilmkonsulenten har vært en klippe for kortfilmmiljøet i over 30 år, en konsulent med fagkompetanse som er ansatt på kortfilmens egne premisser. Nøyaktig hvordan det nye konsulentsystemet kommet til å se ut, vet vi ikke ennå, og Norsk filminstitutt vil ikke kommentere forslagene sine overfor Rushprint i skrivende stund. Men forslagene bekymrer bransjen.

Marianne Kleven, leder av Norsk filmregissører (NFR), er overrasket.

– Jeg er overrasket over at kortfilmkonsulenten forsvinner. Vi i NFR har nylig vært i møte med NFI og blitt orientert om og kommet med innspill til blant annet endringer i manus- og konsulentordningen. Vi opplever å ha mer dialog enn tidligere med NFI, og da ville det vært naturlig at dem opplyste oss om dette også. Vi har fått forsikringer om at kortfilm- og dokumentarordningen med tilhørende midler ikke skal kuttes eller endres, og da ville det jo vært naturlig å nevne at kortfilmkonsulenten er tenkt endret. Det er viktig at kortfilmsatsingen forblir en god ordning og fortsatt har en egen konsulent.

«Hvem er Katharina» er et av kortfilmprosjektene som nylig fikk tilskudd fra NFIs konsulent.

Nina Barbosa har vært en av våre mest produktive kortfilmprodusenter gjennom Barbosa Film. Hun mener det er en rekke uavklarte spørsmål tilknyttet en slik endring.

– Det er en fare for at spillefilmen under lavbudsjett/talentsatsinga vil ta fokuset til konsulenten dersom tittelen deres er fiksjonskonsulent. Da spillefilmen ofte blir sett på som «viktigere» i bransjen. Men for den filmskaperen som prøver å få finansiert sin kortfilm, er den kortfilmen et ekstremt viktig steg i sin karriere.  Den som skal jobbe med kortfilm må ha særlig kompetanse om denne kunstarten. Kanskje vil dette fokuset forsvinne når man er fiksjonkonsulent i steden for kortfilmkonsulent? Når det kommer til NFIs ønske om plattform-nøytralitet i ordningene, så er jo dette et fint mål, men i praksis så er fortsatt bransjen og ikke minst verdens festivaler fordelt i kategoriene kortfilm, dokumentar, spillefilm og serier, og det vil være det i mange år fremover.

Hun mener også at endringene vil komme farlig brått på. Bransjen er så langt ikke varslet og ordningen skal tre i kraft fra nyttår.

– Det begynner forresten å bli i seneste laget for å få vite mer om rammene for denne nye lavbudsjett/talentsatsingen. Vi som er nyetablerte filmskapere, som denne ordningen retter seg mot, prøver å planlegge fremtiden i en veldig uforutsigbar tid. Det er spesielt å ikke få vite mer om dette når ordningen allerede skal i gang i 2021.

Monica Boracco, leder av Dramatikerforbundet, er positiv til at NFI ønsker å samle alle ordningene i samme avdeling, men har også sine forbehold og spørsmål.

 – Dramatikerforbundet er kritisk til den foreslåtte sammenslåingen av ordninger der NFI vil samle saksbehandlingen av søknader til manusutvikling, kortfilmordningen og kunstnerisk vurdering i en samlet konsulentordning for fiksjon. NFIs begrunnelse for dette er at de mener det  åpner for  «større fleksibilitet i valg av format og plattform.»  Vi stiller oss spørrende til den begrunnelsen og forstår ikke logikken i dette.

– Vi har også stilt spørsmål ved om det er mulig å opprettholde en god nok fagkompetanse når en og samme person skal kunne inneha ekspertise på så mange felt. Vi er positive til å samle ordningene i samme avdeling, men forutsetter at det ansettes egne konsulenter med spesialkompetanse i manusutvikling og kortfilm.

Lars Løge, avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelingen (UPA) ved Norsk filminstitutt, ønsket ikke å kommentere denne saken mens forskriften er ute til høring (les mer om disse forskriftene til slutt i saken).

– Det er riktig at vi foreslår å etablere en samlet konsulentordning for fiksjon, men hvordan denne skal utformes og hvilke konsulenter som skal inn er ennå ikke avklart. Men NFI skal fortsatt satse på kortfilm, sier han.


BAKGRUNN:

Forrige uke sendte Kulturdepartementet ut NFI og KUDs forslag til endringer i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk. NFI har det siste året hatt en gjennomgang av sine tilskuddsordninger. Hensikten er å tilpasse virkemidlene i de ulike tilskuddsordningene «slik at de er bedre tilpasset framtida og de omgivelsene norske bransjeaktører befinner seg i, og gjennom dette bygge opp om de filmpolitiske målene». Høringsfristen er satt til 16. desember, og endringene skal etter planen effektueres i januar 2021 (Kilde NFI)


 

Foreslår å fjerne kortfilmkonsulenten

Norsk filminstitutt vil etablere en samlet konsulentordning for fiksjon og fjerne den nåværende kortfilmkonsulenten. Bransjeaktører er bekymret for konsekvensene.

Fra nyttår kan den nåværende kortfilmkonsulenten i Norsk filminstitutt (NFI) forsvinne. I hvert fall om NFI får det som de vil. I arbeidet med å evaluere sine egne ordninger har NFI foreslått en ny modell som det statlige virkemiddelapparatet mener vil være bedre egnet for å møte en tid med endrede distribusjonsplattformer og uthvisking av formatene. Blant annet er det et ønske om at de fire konsulentene som jobber med drama skal bli såkalte fiksjonskonsulenter. To av de skal fordele seg på kortfilm og samtidig jobbe med lavbudsjett-spillefilm og tilhørende talentutvikling og dramaserier.

Dermed kan en liten institusjon i tilskuddssystemet stå for fall. Kortfilmkonsulenten har vært en klippe for kortfilmmiljøet i over 30 år, en konsulent med fagkompetanse som er ansatt på kortfilmens egne premisser. Nøyaktig hvordan det nye konsulentsystemet kommet til å se ut, vet vi ikke ennå, og Norsk filminstitutt vil ikke kommentere forslagene sine overfor Rushprint i skrivende stund. Men forslagene bekymrer bransjen.

Marianne Kleven, leder av Norsk filmregissører (NFR), er overrasket.

– Jeg er overrasket over at kortfilmkonsulenten forsvinner. Vi i NFR har nylig vært i møte med NFI og blitt orientert om og kommet med innspill til blant annet endringer i manus- og konsulentordningen. Vi opplever å ha mer dialog enn tidligere med NFI, og da ville det vært naturlig at dem opplyste oss om dette også. Vi har fått forsikringer om at kortfilm- og dokumentarordningen med tilhørende midler ikke skal kuttes eller endres, og da ville det jo vært naturlig å nevne at kortfilmkonsulenten er tenkt endret. Det er viktig at kortfilmsatsingen forblir en god ordning og fortsatt har en egen konsulent.

«Hvem er Katharina» er et av kortfilmprosjektene som nylig fikk tilskudd fra NFIs konsulent.

Nina Barbosa har vært en av våre mest produktive kortfilmprodusenter gjennom Barbosa Film. Hun mener det er en rekke uavklarte spørsmål tilknyttet en slik endring.

– Det er en fare for at spillefilmen under lavbudsjett/talentsatsinga vil ta fokuset til konsulenten dersom tittelen deres er fiksjonskonsulent. Da spillefilmen ofte blir sett på som «viktigere» i bransjen. Men for den filmskaperen som prøver å få finansiert sin kortfilm, er den kortfilmen et ekstremt viktig steg i sin karriere.  Den som skal jobbe med kortfilm må ha særlig kompetanse om denne kunstarten. Kanskje vil dette fokuset forsvinne når man er fiksjonkonsulent i steden for kortfilmkonsulent? Når det kommer til NFIs ønske om plattform-nøytralitet i ordningene, så er jo dette et fint mål, men i praksis så er fortsatt bransjen og ikke minst verdens festivaler fordelt i kategoriene kortfilm, dokumentar, spillefilm og serier, og det vil være det i mange år fremover.

Hun mener også at endringene vil komme farlig brått på. Bransjen er så langt ikke varslet og ordningen skal tre i kraft fra nyttår.

– Det begynner forresten å bli i seneste laget for å få vite mer om rammene for denne nye lavbudsjett/talentsatsingen. Vi som er nyetablerte filmskapere, som denne ordningen retter seg mot, prøver å planlegge fremtiden i en veldig uforutsigbar tid. Det er spesielt å ikke få vite mer om dette når ordningen allerede skal i gang i 2021.

Monica Boracco, leder av Dramatikerforbundet, er positiv til at NFI ønsker å samle alle ordningene i samme avdeling, men har også sine forbehold og spørsmål.

 – Dramatikerforbundet er kritisk til den foreslåtte sammenslåingen av ordninger der NFI vil samle saksbehandlingen av søknader til manusutvikling, kortfilmordningen og kunstnerisk vurdering i en samlet konsulentordning for fiksjon. NFIs begrunnelse for dette er at de mener det  åpner for  «større fleksibilitet i valg av format og plattform.»  Vi stiller oss spørrende til den begrunnelsen og forstår ikke logikken i dette.

– Vi har også stilt spørsmål ved om det er mulig å opprettholde en god nok fagkompetanse når en og samme person skal kunne inneha ekspertise på så mange felt. Vi er positive til å samle ordningene i samme avdeling, men forutsetter at det ansettes egne konsulenter med spesialkompetanse i manusutvikling og kortfilm.

Lars Løge, avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelingen (UPA) ved Norsk filminstitutt, ønsket ikke å kommentere denne saken mens forskriften er ute til høring (les mer om disse forskriftene til slutt i saken).

– Det er riktig at vi foreslår å etablere en samlet konsulentordning for fiksjon, men hvordan denne skal utformes og hvilke konsulenter som skal inn er ennå ikke avklart. Men NFI skal fortsatt satse på kortfilm, sier han.


BAKGRUNN:

Forrige uke sendte Kulturdepartementet ut NFI og KUDs forslag til endringer i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk. NFI har det siste året hatt en gjennomgang av sine tilskuddsordninger. Hensikten er å tilpasse virkemidlene i de ulike tilskuddsordningene «slik at de er bedre tilpasset framtida og de omgivelsene norske bransjeaktører befinner seg i, og gjennom dette bygge opp om de filmpolitiske målene». Høringsfristen er satt til 16. desember, og endringene skal etter planen effektueres i januar 2021 (Kilde NFI)


 

MENY