Nyinnflyttinger og Covid-19 preger Filminvests tildelinger

Nyinnflyttinger og Covid-19 preger Filminvests tildelinger

Både Lillian Løvseth og Thomas Robsahm har valgt å etablere seg i Filminvest-regionen, og det merkes på siste runden med tildelinger.

Foto: Lillian Løvseth

Innflyttede filmprofiler og Covid-19 preger tildelingen fra Filminvest i siste søknadsrunden, skriver fondets direktør Stig Bech i en pressemelding. Samlet har Filminvest denne runden innvilget utviklingsstøtte til fire spillefilmer, to dokumentarserier og én kinodokumentar.

«Antall utviklingssøknader var relativt få i denne runden, noe som nok skyldes etterdønninger fra nedstengningen, med påfølgende permitteringer i vår. Dette har heldigvis ikke rammet kreativiteten, for runden viser at det jobbes godt med utvikling av prosjekter basert sentrale og tidsaktuelle tema, som vi ser frem til å følge frem til ferdig film. Vi vil også ønske velkommen til Lillian Løvseth og Thomas Robsahm som har valgt å etablere seg i Filminvest-regionen.»

Det største tilskuddet gikk denne gangen til Smallville Films, som ble tildelt 450 000,- til prosjektet DARKEST FOREST. Smallville har nylig ansatt produsent Lillian Løvseth som de siste årene har jobbet for Mer Film i Bergen. Filminvest mener at ansettelsen av Løvseth og samarbeidet med manusforfatter Venaasen styrker Smallville som et spillefilmselskap av betydning i regionen. Løvlien er ikke helt fremmed for regionen: Hun hadde et vikariat i Østnorsk filmsenter i 2017 og studerte før det Kulturprosjektledelse og Film- og fjernsynsvitenskap ved HiL. Dark Forest er tidligere utviklet gjennom fondets manusordning.

Tre andre spillefilmer får støtte denne runden. Selskapet Amarcord, med den erfarne produsenten Thomas Robsahm i spissen, mottar 375 000,- til prosjektet SKOGENS HJERTE. Robsahm og prosjektets manusforfatter Silje Holtet Robsahm har nylig flyttet til regionen.

Spætt Film mottar 300 000,- til LYSÅR. Sagatoon mottar 100 000,- til LUDOLF PÅ SINNASKOLEN. De to sistnevnte prosjektene har mottatt utviklingsstøtte fra fondet tidligere. UpNorth Film mottar 120 000,- til REQUIEM, selskapets andre prosjekt med regissør Gunnar Hall Jensen. Fabelaktiv mottar to tilskudd til to dokumentarserier. Les mer om alle prosjektene her.

Konsulent ved behandling av søknadene har vært Inge Tenvik.

(Kilde: Filminvest)

Nyinnflyttinger og Covid-19 preger Filminvests tildelinger

Nyinnflyttinger og Covid-19 preger Filminvests tildelinger

Både Lillian Løvseth og Thomas Robsahm har valgt å etablere seg i Filminvest-regionen, og det merkes på siste runden med tildelinger.

Foto: Lillian Løvseth

Innflyttede filmprofiler og Covid-19 preger tildelingen fra Filminvest i siste søknadsrunden, skriver fondets direktør Stig Bech i en pressemelding. Samlet har Filminvest denne runden innvilget utviklingsstøtte til fire spillefilmer, to dokumentarserier og én kinodokumentar.

«Antall utviklingssøknader var relativt få i denne runden, noe som nok skyldes etterdønninger fra nedstengningen, med påfølgende permitteringer i vår. Dette har heldigvis ikke rammet kreativiteten, for runden viser at det jobbes godt med utvikling av prosjekter basert sentrale og tidsaktuelle tema, som vi ser frem til å følge frem til ferdig film. Vi vil også ønske velkommen til Lillian Løvseth og Thomas Robsahm som har valgt å etablere seg i Filminvest-regionen.»

Det største tilskuddet gikk denne gangen til Smallville Films, som ble tildelt 450 000,- til prosjektet DARKEST FOREST. Smallville har nylig ansatt produsent Lillian Løvseth som de siste årene har jobbet for Mer Film i Bergen. Filminvest mener at ansettelsen av Løvseth og samarbeidet med manusforfatter Venaasen styrker Smallville som et spillefilmselskap av betydning i regionen. Løvlien er ikke helt fremmed for regionen: Hun hadde et vikariat i Østnorsk filmsenter i 2017 og studerte før det Kulturprosjektledelse og Film- og fjernsynsvitenskap ved HiL. Dark Forest er tidligere utviklet gjennom fondets manusordning.

Tre andre spillefilmer får støtte denne runden. Selskapet Amarcord, med den erfarne produsenten Thomas Robsahm i spissen, mottar 375 000,- til prosjektet SKOGENS HJERTE. Robsahm og prosjektets manusforfatter Silje Holtet Robsahm har nylig flyttet til regionen.

Spætt Film mottar 300 000,- til LYSÅR. Sagatoon mottar 100 000,- til LUDOLF PÅ SINNASKOLEN. De to sistnevnte prosjektene har mottatt utviklingsstøtte fra fondet tidligere. UpNorth Film mottar 120 000,- til REQUIEM, selskapets andre prosjekt med regissør Gunnar Hall Jensen. Fabelaktiv mottar to tilskudd til to dokumentarserier. Les mer om alle prosjektene her.

Konsulent ved behandling av søknadene har vært Inge Tenvik.

(Kilde: Filminvest)

MENY