Nordisk toppfinansiør stenger døren for oppfølgere

Nordisk toppfinansiør stenger døren for oppfølgere

Med sine nye retningslinjer stenger Nordisk Film & TV Fond for muligheten til å gi tilskudd til oppfølgerfilmer og nye sesonger av etablerte serier.

Foto av Liselott Forsman

Nordisk Film og TV Fond (NFTF) er en viktig tilskuddsgiver av toppfinansiering til nordiske filmer og serier. I 30 år har institusjonen bidratt til omfattende samproduksjon mellom nordiske land med et budsjett som i år er på 120 millioner norske kroner.

Som en følge av boomen innen serieproduksjon har NFTF nå sett seg nødt til å avvikle sine tilskudd til oppfølgerfilmer og nye sesonger av etablerte serier. Fra og med januar 2021 vil det ikke lenger være mulig å søke tilskudd til denne typen produksjoner, melder NFTF på sine websider.

Årsaken er at pågangen har blitt så stor at NFTF har stått i fare for ikke å kunne ha nok ressurser til å behandle søknader fra nye titler. Og det skal fortsatt være den fremste prioriteringen: NFTF skal satse på nye produksjoner som kan bidra til nyskapning, heter det i begrunnelsen fra Liselott Forsman, CEO i NFTF.

“We surely welcome a growing number of series applications. That said, in the evaluation of a project, one important factor is its uniqueness. Decisions on new titles go by different logics than those on top-up financing of continuation of successful series or feature films. Today both types of applications compete for the same funding. Our means do not allow a parallel support for second seasons or film sequels, and we need to guarantee enough support for all future new series and feature films.”

Innstrammingen av retningslinjene rammer alle produksjoner uavhengig av sjanger. Men det betyr ikke at produksjoner som er inspirert av andre filmer eller serier ikke kan søke.

Det hører med til historien at det er få oppfølgere av filmer og serier som faktisk har fått tilskudd fra NFTF. Døren har bare vært på gløtt for denne typen produksjoner, før den nå altså stenges for godt.

Samtidig har NFTF endret andre sider ved søknadsprosessen. Heretter er det bare mulig å søke én gang.

“The fast changes in the film and TV industry’s international financing models have called for a clarification of some of the Fund’s guidelines, notably the principle that each project can only apply once. Hitherto, this has caused a lot of discussions, though exceptions to this point have been extremely rare. By clarifying the principle into a rule, we also want to make sure applications are submitted only when the best possible distribution is in place, and before shooting starts.”

Les mer om de nye retningslinjene her.

Nordisk toppfinansiør stenger døren for oppfølgere

Nordisk toppfinansiør stenger døren for oppfølgere

Med sine nye retningslinjer stenger Nordisk Film & TV Fond for muligheten til å gi tilskudd til oppfølgerfilmer og nye sesonger av etablerte serier.

Foto av Liselott Forsman

Nordisk Film og TV Fond (NFTF) er en viktig tilskuddsgiver av toppfinansiering til nordiske filmer og serier. I 30 år har institusjonen bidratt til omfattende samproduksjon mellom nordiske land med et budsjett som i år er på 120 millioner norske kroner.

Som en følge av boomen innen serieproduksjon har NFTF nå sett seg nødt til å avvikle sine tilskudd til oppfølgerfilmer og nye sesonger av etablerte serier. Fra og med januar 2021 vil det ikke lenger være mulig å søke tilskudd til denne typen produksjoner, melder NFTF på sine websider.

Årsaken er at pågangen har blitt så stor at NFTF har stått i fare for ikke å kunne ha nok ressurser til å behandle søknader fra nye titler. Og det skal fortsatt være den fremste prioriteringen: NFTF skal satse på nye produksjoner som kan bidra til nyskapning, heter det i begrunnelsen fra Liselott Forsman, CEO i NFTF.

“We surely welcome a growing number of series applications. That said, in the evaluation of a project, one important factor is its uniqueness. Decisions on new titles go by different logics than those on top-up financing of continuation of successful series or feature films. Today both types of applications compete for the same funding. Our means do not allow a parallel support for second seasons or film sequels, and we need to guarantee enough support for all future new series and feature films.”

Innstrammingen av retningslinjene rammer alle produksjoner uavhengig av sjanger. Men det betyr ikke at produksjoner som er inspirert av andre filmer eller serier ikke kan søke.

Det hører med til historien at det er få oppfølgere av filmer og serier som faktisk har fått tilskudd fra NFTF. Døren har bare vært på gløtt for denne typen produksjoner, før den nå altså stenges for godt.

Samtidig har NFTF endret andre sider ved søknadsprosessen. Heretter er det bare mulig å søke én gang.

“The fast changes in the film and TV industry’s international financing models have called for a clarification of some of the Fund’s guidelines, notably the principle that each project can only apply once. Hitherto, this has caused a lot of discussions, though exceptions to this point have been extremely rare. By clarifying the principle into a rule, we also want to make sure applications are submitted only when the best possible distribution is in place, and before shooting starts.”

Les mer om de nye retningslinjene her.

MENY