Klart for filmen om forsvaret av Norges mest forhatte islamist

Klart for filmen om forsvaret av Norges mest forhatte islamist

En ny dokumentar om Brynjar Melings 17 år lange forsvar av landets mest omtalte og forhatte islamist fikk den største tildelingen fra Filmkraft denne måneden.

Mullaen og meg er fortellingen om et norsk rettssirkus rundt rikets sikkerhet, og om advokat Brynjar Melings 17 år lange forsvar av landets mest omtalte og forhatte islamist, heter det i omtalen. «I lille Norge har vi hatt vår egen kamp mot terror – kampen mot Krekar. I et større perspektiv handler dokumentarprosjektet om vestens kamp mot terror, som har satt menneskerettighetene og rettferdighetssansen på prøve.» Manus og regi er ved Aleksander Tranberg, produsent er Øyvind Torjusen i Screen Story film og tv. De ble tildelt den største summen i denne tildelingsrunden, på kr 500 000.

Den nest største tildelingssummen på 400 000 gikk til Aldeles film og prosjektet Kan noen fortelle meg at alt blir bra. Det er «ein humoristisk og rørande hybridfilm som byggjer på autentiske samtaletrådar frå eit nettforum. Filmen handlar om korleis vi snakkar med kvarandre på nettet, og skildrar korleis mange av oss søkjer svar og bekreftelse som kan hjelpe oss å manøvrere i ei verd som er forvirrande og rar.» Manus og regi er ved Siri Bråtveit og produsent er Turid Rogne.

Flere nye prosjekter av blant annet Piraya og Filmhimmelen fikk også tilskudd fra Filmkraft i denne omgangen (her kan du lese om alle).

Filmkraft kan melde om rekordhøy søknadsmasse i denne tildelingsrunden: 37 søknader om tilskudd til film og spill med en samlet søknadssum på kr 6 671 156.  Av dette ble det i styremøte 23. september vedtatt tilskudd til 8 prosjekter med søknadssum over kr 100.000. I tillegg har 9 prosjekter inntil kr 100 000 blitt vedtatt administrativt. Av disse 17 prosjektene var 9 utviklingsstøtte og 8 produksjonsstøtte. Samlet tildeling ble kr 2 691 000, hvorav kr 180 000 er fordelt på fire ulike tilskudd til smittevern i forbindelse med COVID-19 under opptak.

(Kilde Filmkraft)

Klart for filmen om forsvaret av Norges mest forhatte islamist

Klart for filmen om forsvaret av Norges mest forhatte islamist

En ny dokumentar om Brynjar Melings 17 år lange forsvar av landets mest omtalte og forhatte islamist fikk den største tildelingen fra Filmkraft denne måneden.

Mullaen og meg er fortellingen om et norsk rettssirkus rundt rikets sikkerhet, og om advokat Brynjar Melings 17 år lange forsvar av landets mest omtalte og forhatte islamist, heter det i omtalen. «I lille Norge har vi hatt vår egen kamp mot terror – kampen mot Krekar. I et større perspektiv handler dokumentarprosjektet om vestens kamp mot terror, som har satt menneskerettighetene og rettferdighetssansen på prøve.» Manus og regi er ved Aleksander Tranberg, produsent er Øyvind Torjusen i Screen Story film og tv. De ble tildelt den største summen i denne tildelingsrunden, på kr 500 000.

Den nest største tildelingssummen på 400 000 gikk til Aldeles film og prosjektet Kan noen fortelle meg at alt blir bra. Det er «ein humoristisk og rørande hybridfilm som byggjer på autentiske samtaletrådar frå eit nettforum. Filmen handlar om korleis vi snakkar med kvarandre på nettet, og skildrar korleis mange av oss søkjer svar og bekreftelse som kan hjelpe oss å manøvrere i ei verd som er forvirrande og rar.» Manus og regi er ved Siri Bråtveit og produsent er Turid Rogne.

Flere nye prosjekter av blant annet Piraya og Filmhimmelen fikk også tilskudd fra Filmkraft i denne omgangen (her kan du lese om alle).

Filmkraft kan melde om rekordhøy søknadsmasse i denne tildelingsrunden: 37 søknader om tilskudd til film og spill med en samlet søknadssum på kr 6 671 156.  Av dette ble det i styremøte 23. september vedtatt tilskudd til 8 prosjekter med søknadssum over kr 100.000. I tillegg har 9 prosjekter inntil kr 100 000 blitt vedtatt administrativt. Av disse 17 prosjektene var 9 utviklingsstøtte og 8 produksjonsstøtte. Samlet tildeling ble kr 2 691 000, hvorav kr 180 000 er fordelt på fire ulike tilskudd til smittevern i forbindelse med COVID-19 under opptak.

(Kilde Filmkraft)

MENY