Hooymans og Aldeles film med ny animasjonsfilm

Hooymans og Aldeles film med ny animasjonsfilm

Etter animasjonsfilmen «RAS», sist vist på Kortfilmfestivalen i Grimstad, er Simone Hooymans i gang med et nytt prosjekt, «Det uendelege teppet» – også denne gangen sammen med Turid Rogne i Aldeles film. Les mer om prosjektene som er tildelt tilskudd fra Vestnorsk filmsenter.

Foto: Simone Hooymans

Vestnorsk filmsenter har hatt sin tredje tildelingsrunde for året: To kort- og én dokumentarfilm fikk produksjonsstøtte og en dokumentarfilm fikk samproduksjonsstøtte. To dokumentarprosjekter fikk utviklingsstøtte. Det ble også bevilget utviklingsstøtte til et spillefilmprosjekt for barn og tre dramaserier. Videre er det behandlet 15 løpende utviklingssøknader der 5 prosjekter har fått støtte.

Simone Hooymans, som er aktuell med en utsmykning til Deichman Bjørvika, mottar produksjonsstøtte til sin andre film sammen med produsent Turid Rogne i Aldeles film.

«Etter suksessen med filmen «RAS», sist vist på Kortfilmfestivalen i Grimstad, er hun nå i gang med animasjonsprosjektet «Det uendelege teppet» med inspirasjon fra den unike apokalypse-billedveven fra det 14. århundre som henger i Angers i Frankrike. Fra billedvevens univers henter Hooymans inspirasjon, men bruker dagens teknikker som håndmalt 2D og dataanimert 3D. Det blir et magisk univers vi inviteres inn i».

Oversikt tildelingene:


Produksjon kortfilm


«Kan noen fortelle meg at alt blir bra», 20 min.
Aldeles as v/ Turid Rogne 
Tildelt: 400 000

«Dette er ein humoristisk og rørande hybridfilm som byggjer på autentiske samtaletrådar frå eit nettforum. Filmen handlar om korleis vi snakkar med kvarandre på nettet og skildrar korleis mange av oss søkjer svar og bekreftelse der, som igjen kan hjelpe oss å manøvrere i ei verd som er forvirrande og rar.»

Manus og regi: Siri Bråtveit
Produsent: Turid Rogne


«Det uendelege teppet», 10 min.
Aldeles as v/ Turid Rogne
Tildelt: 450 000

«Det uendelege teppet» er ein eksperimentell animasjonsfilm om ei verd som er i ferd med å gå under og bli transformert, og alt er bunde saman av trådar i ein bildevev.

Manus og regi: Simone Hooymans
Produsent: Turid Rogne


Produksjon – dokumentar


«Blomster i blodet», 52 min.
Smau Media as v/ Anita Vedå
Tildelt: 430 000

«Blomster i blodet» er historien om anarkisten og kunstneren Laurie Grundt. Drevet av en trang til opprør bryter Laurie med det etablerte og går egne veier. Slik ser han samfunnet fra sin egen vinkel, og kaster med sin skaperkraft og sine politiske dikt flammer inn i debatten.
Manus og regi: Rune Schytte
Produsent: Anita Vedå


Les mer om prosjektene som fikk utviklingsstøtte og tilskudd til samproduksjon


 

Hooymans og Aldeles film med ny animasjonsfilm

Hooymans og Aldeles film med ny animasjonsfilm

Etter animasjonsfilmen «RAS», sist vist på Kortfilmfestivalen i Grimstad, er Simone Hooymans i gang med et nytt prosjekt, «Det uendelege teppet» – også denne gangen sammen med Turid Rogne i Aldeles film. Les mer om prosjektene som er tildelt tilskudd fra Vestnorsk filmsenter.

Foto: Simone Hooymans

Vestnorsk filmsenter har hatt sin tredje tildelingsrunde for året: To kort- og én dokumentarfilm fikk produksjonsstøtte og en dokumentarfilm fikk samproduksjonsstøtte. To dokumentarprosjekter fikk utviklingsstøtte. Det ble også bevilget utviklingsstøtte til et spillefilmprosjekt for barn og tre dramaserier. Videre er det behandlet 15 løpende utviklingssøknader der 5 prosjekter har fått støtte.

Simone Hooymans, som er aktuell med en utsmykning til Deichman Bjørvika, mottar produksjonsstøtte til sin andre film sammen med produsent Turid Rogne i Aldeles film.

«Etter suksessen med filmen «RAS», sist vist på Kortfilmfestivalen i Grimstad, er hun nå i gang med animasjonsprosjektet «Det uendelege teppet» med inspirasjon fra den unike apokalypse-billedveven fra det 14. århundre som henger i Angers i Frankrike. Fra billedvevens univers henter Hooymans inspirasjon, men bruker dagens teknikker som håndmalt 2D og dataanimert 3D. Det blir et magisk univers vi inviteres inn i».

Oversikt tildelingene:


Produksjon kortfilm


«Kan noen fortelle meg at alt blir bra», 20 min.
Aldeles as v/ Turid Rogne 
Tildelt: 400 000

«Dette er ein humoristisk og rørande hybridfilm som byggjer på autentiske samtaletrådar frå eit nettforum. Filmen handlar om korleis vi snakkar med kvarandre på nettet og skildrar korleis mange av oss søkjer svar og bekreftelse der, som igjen kan hjelpe oss å manøvrere i ei verd som er forvirrande og rar.»

Manus og regi: Siri Bråtveit
Produsent: Turid Rogne


«Det uendelege teppet», 10 min.
Aldeles as v/ Turid Rogne
Tildelt: 450 000

«Det uendelege teppet» er ein eksperimentell animasjonsfilm om ei verd som er i ferd med å gå under og bli transformert, og alt er bunde saman av trådar i ein bildevev.

Manus og regi: Simone Hooymans
Produsent: Turid Rogne


Produksjon – dokumentar


«Blomster i blodet», 52 min.
Smau Media as v/ Anita Vedå
Tildelt: 430 000

«Blomster i blodet» er historien om anarkisten og kunstneren Laurie Grundt. Drevet av en trang til opprør bryter Laurie med det etablerte og går egne veier. Slik ser han samfunnet fra sin egen vinkel, og kaster med sin skaperkraft og sine politiske dikt flammer inn i debatten.
Manus og regi: Rune Schytte
Produsent: Anita Vedå


Les mer om prosjektene som fikk utviklingsstøtte og tilskudd til samproduksjon


 

MENY