Kulturministeren med ekstra midler til filmbransjen

Kulturministeren med ekstra midler til filmbransjen

Kulturminister Abid Q. Raja la i dag ekstra midler på bordet for å kompensere for filmbransjens bortfall av inntekter og tilskudd. Men Virke-leder Ivar H. Kristensen mener det er for mange selskaper som ikke omfattes av NFIs tilskuddsordninger.

I ettermiddag presenterte kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja sitt forslag om å legge ekstra midler til den allerede foreslåtte krisepakken til kulturlivet. Totalt blir pakken for kultur, idrett og frivillighet nå på 1,6 milliarder kroner over tre måneder.

Norsk filminstitutts direktør Kjersti Mo hilser forslaget velkommen, og mener det kan kompensere for de 85 millioner kronene som NFI har omdisponert til fordel for mer umiddelbare hjelpetiltak for bransjen. Om filmfondet nå får tilført 85 millioner som erstatning for midlene som er satt av til å hjelpe prosjekter som har stoppet opp, åpner det for å dele ut nye tilsagn fra produksjonsmidler, sier hun i en pressemelding.

– Det vil gjøre at vi er i stand til å likevel dele ut nye produksjonstilskudd, som vi tidligere har varslet at vi må stoppe. I så fall kan vi begynne å posisjonere norsk film til verden er tilbake i hengslene, og planlegge en fremtid som vil se langt lysere ut.

Virke-leder Ivar Horneland Kristensen sier til Dagsavisen at det er fare for at mye er ødelagt for næringen i flere år fremover, og at tilskuddet kommer i grevens tid.

– Med støtte og omdisponeringer i filmfondet har vi fått et viktig gjennomslag for å hjelpe den audiovisuelle næringen gjennom koronakrisa og kulturministeren skal ha honnør for å ha lyttet til denne bransjen, sier Kristensen og fortsetter:

– Tidspunktet disse midlene kommer på er viktig: nå kan filmprosjekter som var i gang reddes, OG det blir mulig å gjennomføre tildelingene av produksjonsmidler til nye prosjekter.

Virke-sjefen understreker likevel at vi ikke er i mål med tiltak for hele bransjen.

– Nå vil vi jobbe videre for at de generelle kompensasjonsordningene utvides. Det er fortsatt mange selskaper både innen tv-underholdning og serier, filmer og reklame som ikke dekkes av ordningene til NFI, sier han.

Kulturministeren med ekstra midler til filmbransjen

Kulturministeren med ekstra midler til filmbransjen

Kulturminister Abid Q. Raja la i dag ekstra midler på bordet for å kompensere for filmbransjens bortfall av inntekter og tilskudd. Men Virke-leder Ivar H. Kristensen mener det er for mange selskaper som ikke omfattes av NFIs tilskuddsordninger.

I ettermiddag presenterte kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja sitt forslag om å legge ekstra midler til den allerede foreslåtte krisepakken til kulturlivet. Totalt blir pakken for kultur, idrett og frivillighet nå på 1,6 milliarder kroner over tre måneder.

Norsk filminstitutts direktør Kjersti Mo hilser forslaget velkommen, og mener det kan kompensere for de 85 millioner kronene som NFI har omdisponert til fordel for mer umiddelbare hjelpetiltak for bransjen. Om filmfondet nå får tilført 85 millioner som erstatning for midlene som er satt av til å hjelpe prosjekter som har stoppet opp, åpner det for å dele ut nye tilsagn fra produksjonsmidler, sier hun i en pressemelding.

– Det vil gjøre at vi er i stand til å likevel dele ut nye produksjonstilskudd, som vi tidligere har varslet at vi må stoppe. I så fall kan vi begynne å posisjonere norsk film til verden er tilbake i hengslene, og planlegge en fremtid som vil se langt lysere ut.

Virke-leder Ivar Horneland Kristensen sier til Dagsavisen at det er fare for at mye er ødelagt for næringen i flere år fremover, og at tilskuddet kommer i grevens tid.

– Med støtte og omdisponeringer i filmfondet har vi fått et viktig gjennomslag for å hjelpe den audiovisuelle næringen gjennom koronakrisa og kulturministeren skal ha honnør for å ha lyttet til denne bransjen, sier Kristensen og fortsetter:

– Tidspunktet disse midlene kommer på er viktig: nå kan filmprosjekter som var i gang reddes, OG det blir mulig å gjennomføre tildelingene av produksjonsmidler til nye prosjekter.

Virke-sjefen understreker likevel at vi ikke er i mål med tiltak for hele bransjen.

– Nå vil vi jobbe videre for at de generelle kompensasjonsordningene utvides. Det er fortsatt mange selskaper både innen tv-underholdning og serier, filmer og reklame som ikke dekkes av ordningene til NFI, sier han.

MENY