Fritt Ord med krisestøtte på 40 millioner til nye prosjekter

Fritt Ord med krisestøtte på 40 millioner til nye prosjekter

Stiftelsen Fritt Ord har satt av 40 millioner ekstra kroner for å avhjelpe den kritiske situasjonen norsk kulturliv og offentlighet nå befinner seg i.

Virusepidemien setter norsk kulturliv og offentlighet i en svært vanskelig situasjon. Stiftelsen Fritt Ord ønsker derfor å bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet, heter det i en pressemelding fra stiftelsen som ble sendt ut i dag.

«Vi øker nå våre bevilgningsrammer med 40 millioner kroner, for å hjelpe til å virkeliggjøre gode prosjekter i en tid som både krever og skaper nye måter å formidle på,» sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Fritt Ord er som kjent den viktigste bidragsyteren til norsk dokumentarfilm ved siden av Norsk filminstitutt og de regionale filmsentrene. Det ekstra tilskuddet vil være kjærkomment for en bransje som i likhet med resten av kulturlivet har stoppet opp. Mange filmskapere risikerer nå at prosjektene deres kollapser, av mangel på videre finansiering og distribusjon.

Utlysningen er åpen. Søknader kan for eksempel dreie seg om:

– Digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner m m.

– Prosjektstøtte til spesielt utsatte frie aktører, mindre organisasjoner, små og mellomstore institusjoner og produksjonsselskaper innen Fritt Ords områder.
– Andre typer prosjekter og initiativer med spesiell relevans for formidlingssituasjonen utover i 2020.

Tiltakene i utlysningen gjelder alle Fritt Ords ordinære områder, som sakprosa, journalistikk, kritikk, dokumentarfoto, dokumentarfilm, fri scenekunst, foredrag og samfunnsdebatter.

Første søknadsfrist for ekstrautlysningen er 31.3.

Fritt Ord med krisestøtte på 40 millioner til nye prosjekter

Fritt Ord med krisestøtte på 40 millioner til nye prosjekter

Stiftelsen Fritt Ord har satt av 40 millioner ekstra kroner for å avhjelpe den kritiske situasjonen norsk kulturliv og offentlighet nå befinner seg i.

Virusepidemien setter norsk kulturliv og offentlighet i en svært vanskelig situasjon. Stiftelsen Fritt Ord ønsker derfor å bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet, heter det i en pressemelding fra stiftelsen som ble sendt ut i dag.

«Vi øker nå våre bevilgningsrammer med 40 millioner kroner, for å hjelpe til å virkeliggjøre gode prosjekter i en tid som både krever og skaper nye måter å formidle på,» sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Fritt Ord er som kjent den viktigste bidragsyteren til norsk dokumentarfilm ved siden av Norsk filminstitutt og de regionale filmsentrene. Det ekstra tilskuddet vil være kjærkomment for en bransje som i likhet med resten av kulturlivet har stoppet opp. Mange filmskapere risikerer nå at prosjektene deres kollapser, av mangel på videre finansiering og distribusjon.

Utlysningen er åpen. Søknader kan for eksempel dreie seg om:

– Digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner m m.

– Prosjektstøtte til spesielt utsatte frie aktører, mindre organisasjoner, små og mellomstore institusjoner og produksjonsselskaper innen Fritt Ords områder.
– Andre typer prosjekter og initiativer med spesiell relevans for formidlingssituasjonen utover i 2020.

Tiltakene i utlysningen gjelder alle Fritt Ords ordinære områder, som sakprosa, journalistikk, kritikk, dokumentarfoto, dokumentarfilm, fri scenekunst, foredrag og samfunnsdebatter.

Første søknadsfrist for ekstrautlysningen er 31.3.

MENY