Klart for TIFF åpningskonferanse 2020

Klart for TIFF åpningskonferanse 2020

Filmfestivalen i Tromsø og Rushprint sparker filmåret i gang med den tradisjonsrike åpningskonferansen i januar. Her vil vi blant annet presentere en rykende fersk rapport om bransjen og politisk toppmøte mellom kulturministeren og opposisjonen.

Landskapet for film- og serieproduksjon endrer seg hurtig, og de store internasjonale aktørene blir mer og mer ruvende. Hvordan svarer vi på endringene? Mens landskapet raser forbi, virker det som norsk film har stått ved det samme veiskillet i mange år.

Dette er noe av utgangspunktet for åpningskonferansen mandag 13.januar under Tromsø Internasjonale film festival, en filmfaglig og filmpolitisk mønstring som finner sted i samarbeid med Rushprint og Troms fylkeskommune.

Årets program vil gå som følger (med forbehold om enkelte endringer):

INNLEDNING ved Kulturminister Trine Skei Grande

FILMSTØTTE FOR EN NY TID: Kulturdepartementet har gitt Menon Economics i oppdrag å evaluere svakheter og utfordringer ved dagens tilskuddsordninger til film og tv-bransjen. I samarbeid med Kulturdepartementet, får vi for første gang presentert evalueringen. Ved Audun Engelstad (Høgskolen i Innlandet) og Terje Gaustad (assosiert partner Menon).

HVA SIER BRANSJEN? Hvilken betydning vil de foreslåtte endringene få for filmskapere og for publikum? Vi inviterer ledende filmprodusenter og bransjetopper til å diskutere den rykende ferske evalueringen, og ønsker innspill fra salen velkommen. Med: Lars Løge (Norsk filminstitutt), Fredrick Howard (Storm Films), Axel Helgeland (Mer Film) og Karin Julsrud (dekan Den norske filmskolen).

MØT DEN NYE DIREKTØREN  I Tromsø får Kjersti Mo sin festivaldebut som direktør for Norsk filminstitutt. Hun tar over roret på en skute i krevende farvann. Vi er spente på hennes visjoner for instituttet hun skal lede, og ikke minst for norsk film- og tv-bransje.

(Pause/mingling)

DRAMASERIEN «22. JULI» Etter flere år med grunnarbeid og intervjuer, er Sara Johnsen og Pål Sletaunes serie om 22. juli klar for publikum. Sletaune deler fra prosessen, og sine tanker om et film- og serielandskap i endring. Hvem skal ivareta de viktige nasjonale fortellingene fremover? Ivar Køhn, leder for NRK drama, diskuterer den økte konkurransen fra strømmeaktørene og hvordan NRK vurderer sin posisjon og rolle.

FRA NORSEMEN TIL RAGNAROK Vi inviterer tre ledende produsenter fra Skandinavia for å dele sine erfaringer med å jobbe for en av de store kanonene på serie- og strømmemarkedet. Vi får se klipp fra kommende serier, og tar temperaturen på bransjen i våre skandinaviske naboland.

Med: Anders Tangen, Viafilm (aktuell med Netflix-seriene Vikingane S3 og Hjem til Jul) Stine Meldgaard, SAM Productions (aktuell med Netflix-serien Ragnarok) Niklas Larsson, SF Studios (aktuell med Netflix-filmen Red Dot)

POLITISK TOPPMØTE Hvordan kan vi sikre at strømmetjenestene bidrar til produksjon av norske filmer og serier? Vil krav til medfinansiering brøyte vei for et nytt filmløft? I løpet av året skal regjeringen finne svar på dette. Kulturminister Trine Skei Grande (V) møter opposisjonens ledende filmpolitiker, Anette Trettebergstuen (AP).

Konferansen begynner kl 12.

ORDSTYRERE: Kjetil Lismoen og Hilde Sandvik

Akkrediterte kan registerere sin påmelding her.
For ikke-akkrediterte koster billett til konferansen 250,-.

Klart for TIFF åpningskonferanse 2020

Klart for TIFF åpningskonferanse 2020

Filmfestivalen i Tromsø og Rushprint sparker filmåret i gang med den tradisjonsrike åpningskonferansen i januar. Her vil vi blant annet presentere en rykende fersk rapport om bransjen og politisk toppmøte mellom kulturministeren og opposisjonen.

Landskapet for film- og serieproduksjon endrer seg hurtig, og de store internasjonale aktørene blir mer og mer ruvende. Hvordan svarer vi på endringene? Mens landskapet raser forbi, virker det som norsk film har stått ved det samme veiskillet i mange år.

Dette er noe av utgangspunktet for åpningskonferansen mandag 13.januar under Tromsø Internasjonale film festival, en filmfaglig og filmpolitisk mønstring som finner sted i samarbeid med Rushprint og Troms fylkeskommune.

Årets program vil gå som følger (med forbehold om enkelte endringer):

INNLEDNING ved Kulturminister Trine Skei Grande

FILMSTØTTE FOR EN NY TID: Kulturdepartementet har gitt Menon Economics i oppdrag å evaluere svakheter og utfordringer ved dagens tilskuddsordninger til film og tv-bransjen. I samarbeid med Kulturdepartementet, får vi for første gang presentert evalueringen. Ved Audun Engelstad (Høgskolen i Innlandet) og Terje Gaustad (assosiert partner Menon).

HVA SIER BRANSJEN? Hvilken betydning vil de foreslåtte endringene få for filmskapere og for publikum? Vi inviterer ledende filmprodusenter og bransjetopper til å diskutere den rykende ferske evalueringen, og ønsker innspill fra salen velkommen. Med: Lars Løge (Norsk filminstitutt), Fredrick Howard (Storm Films), Axel Helgeland (Mer Film) og Karin Julsrud (dekan Den norske filmskolen).

MØT DEN NYE DIREKTØREN  I Tromsø får Kjersti Mo sin festivaldebut som direktør for Norsk filminstitutt. Hun tar over roret på en skute i krevende farvann. Vi er spente på hennes visjoner for instituttet hun skal lede, og ikke minst for norsk film- og tv-bransje.

(Pause/mingling)

DRAMASERIEN «22. JULI» Etter flere år med grunnarbeid og intervjuer, er Sara Johnsen og Pål Sletaunes serie om 22. juli klar for publikum. Sletaune deler fra prosessen, og sine tanker om et film- og serielandskap i endring. Hvem skal ivareta de viktige nasjonale fortellingene fremover? Ivar Køhn, leder for NRK drama, diskuterer den økte konkurransen fra strømmeaktørene og hvordan NRK vurderer sin posisjon og rolle.

FRA NORSEMEN TIL RAGNAROK Vi inviterer tre ledende produsenter fra Skandinavia for å dele sine erfaringer med å jobbe for en av de store kanonene på serie- og strømmemarkedet. Vi får se klipp fra kommende serier, og tar temperaturen på bransjen i våre skandinaviske naboland.

Med: Anders Tangen, Viafilm (aktuell med Netflix-seriene Vikingane S3 og Hjem til Jul) Stine Meldgaard, SAM Productions (aktuell med Netflix-serien Ragnarok) Niklas Larsson, SF Studios (aktuell med Netflix-filmen Red Dot)

POLITISK TOPPMØTE Hvordan kan vi sikre at strømmetjenestene bidrar til produksjon av norske filmer og serier? Vil krav til medfinansiering brøyte vei for et nytt filmløft? I løpet av året skal regjeringen finne svar på dette. Kulturminister Trine Skei Grande (V) møter opposisjonens ledende filmpolitiker, Anette Trettebergstuen (AP).

Konferansen begynner kl 12.

ORDSTYRERE: Kjetil Lismoen og Hilde Sandvik

Akkrediterte kan registerere sin påmelding her.
For ikke-akkrediterte koster billett til konferansen 250,-.

MENY