Seminar om kontroversiell reform som rammer NFI

Seminar om kontroversiell reform som rammer NFI

Foreningen Norsk filminstitutts Venner har tatt initiativ til et seminar om ABE-reformen som har rammet NFI hardt. Hvilke konsekvenser har denne kontroversielle reformen for film- og kulturpolitikken?

Det siste halvåret har ABE-reformen (avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen) som kjent innhentet Norsk filminstitutt som må foreta vesentlige kutt i driftsområdene. Foreningen Norsk filminstitutts Venner, som ble stiftet i 1984 med formål å drive cinematek (et ansvar som senere ble overtatt av NFI), har sett på utviklingen med bekymring og inviterer derfor til et seminar om reformen.

”Nå som forslaget til statsbudsjett for 2020 er fremlagt og NFI har fått ny direktør, har vi derfor tatt initiativ til et seminar om problematikken. Det er ikke meningen å gå ledelsens og de ansattes diskusjoner og forhandlinger om dette i næringen, snarere å løfte det hele opp på et faglig og politisk nivå, hvor vi håper å kunne se endringer i de foreslåtte moderniseringer, prioriteringer og innsparingstiltak,” heter det i omtalen.

Program:

ABE – reformen : Utfordringer og konsekvenser for film- og kulturpolitikken: Et seminar for filmbransjen, beslutningstagere og kulturpolitikere.  Mandag 28. oktober kl. 14.00 – 17.00 i Filmens hus, Dronningens gate 16.

Velkommen ved leder i Norsk filminstitutts venner, filmrådgiver Vigdis Lian.

Introduksjon: NFI i krise, en økonomisk/administrativ utfordring eller en mangel på bevisst filmpolitikk? v/tidligere forbundsleder Sverre Pedersen, Norsk filmforbund.

Panel I: Forventninger til en ny ledelse i NFI: Åse Kringstad, Leder for Produsentforeningen Virke, Monica Boracco, Forbundsleder Norske Dramatikeres forbund, Kinodirektør Jannicke Haugen, Nordisk Film Kino, Dekan ved den norske filmskolen Karin Julsrud, Styreleder i FilmReg Linda Netland og filmregissør Eirik Svensson.

Ordstyrer Jan Erik Holst, filmredaktør og sekretær i Venneforeningen.

Kort pause

Introduksjon II: ABE reformen – en betimelig opprydding i kulturbyråkratiet eller en trussel mot kunsten? v/direktør Morten Gjelten, Norsk teater- og orkesterforening.

Panel II: Hvordan skal fremtidens kulturinstitusjoner møte utfordringene. Skal ABE reformen bestå, modifiseres eller skrotes? Trond Giske (AP) og Marianne Haukland (H) – Stortingets kulturkomité, Guri Idsø Viken, (Leder i SVs kulturnettverk), LO-sekretær Julie Lødrup og Liv Ramskjær, General-sekretær i Norges museums-forbund. Ordstyrer JEH.

Spørsmål fra pressen og sentrale aktører i salen.

Avslutning ved Vigdis Lian.

Arrangør: Foreningen Norsk filminstitutts Venner. Påmelding til [email protected] innen torsdag 24. 10.


Om Foreningen Norsk filminstitutts Venner:

NFIs venner ble stiftet sommeren 1984 med formål å drive cinematek i Instituttets nye lokaler i Militærhospitalet på Grev Wedels plass. Blant stifterne finner vi sentrale filmfolk som Kjell Billing, René H. Bjerke, Anja Breien, Christian Bretteville, Elin Erichsen, Walter Fyrst, Ellen Jacobsen, Vigdis Lian, Einar Nistad, Svein Toreg og Oddvar Bull Tuhus. Dagens styre består av Kjell Billing, Jan Erik Holst og Vigdis Lian, med Cinematekleder Jan Langlo som NFIs representant (uten stemmerett). Foreningen drev Cinemateket på frivillig basis i 12 år, før virksomheten ble overtatt av Norsk filminstitutt som, etter sammenslutningen med Statens filmsentral, hadde flyttet inn i Filmens Hus i Dronningens gate.

«NFIs venner har etter dette stort sett ligget stille, men holder et våkent øye med landets filmpolitikk og NFIs virksomhet og retning i arbeidet. Som enkeltmedlemmer er vi ute i den offentlige filmdebatten når det er påkrevd. Sist gang vi agerte var ifm. den planlagte utfasingen av Cinemateket fra Filmens Hus, som kulturminister Thorhild Widvey foreslo i sin filmmelding høsten 2015. Det endte, som man vet, med fortsatt drift i NFI. Cinemateket er i dag en velfungerende del av instituttets formidlingsaktivitet. Men igjen er det tid for handling. Regjeringens ABE- reform er en trussel for en aktiv og forutsigbar kulturpolitikk generelt og for Norsk filminstitutts drift og dermed samfunnsansvar i det filmpolitiske arbeidet spesielt».

Seminar om kontroversiell reform som rammer NFI

Seminar om kontroversiell reform som rammer NFI

Foreningen Norsk filminstitutts Venner har tatt initiativ til et seminar om ABE-reformen som har rammet NFI hardt. Hvilke konsekvenser har denne kontroversielle reformen for film- og kulturpolitikken?

Det siste halvåret har ABE-reformen (avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen) som kjent innhentet Norsk filminstitutt som må foreta vesentlige kutt i driftsområdene. Foreningen Norsk filminstitutts Venner, som ble stiftet i 1984 med formål å drive cinematek (et ansvar som senere ble overtatt av NFI), har sett på utviklingen med bekymring og inviterer derfor til et seminar om reformen.

”Nå som forslaget til statsbudsjett for 2020 er fremlagt og NFI har fått ny direktør, har vi derfor tatt initiativ til et seminar om problematikken. Det er ikke meningen å gå ledelsens og de ansattes diskusjoner og forhandlinger om dette i næringen, snarere å løfte det hele opp på et faglig og politisk nivå, hvor vi håper å kunne se endringer i de foreslåtte moderniseringer, prioriteringer og innsparingstiltak,” heter det i omtalen.

Program:

ABE – reformen : Utfordringer og konsekvenser for film- og kulturpolitikken: Et seminar for filmbransjen, beslutningstagere og kulturpolitikere.  Mandag 28. oktober kl. 14.00 – 17.00 i Filmens hus, Dronningens gate 16.

Velkommen ved leder i Norsk filminstitutts venner, filmrådgiver Vigdis Lian.

Introduksjon: NFI i krise, en økonomisk/administrativ utfordring eller en mangel på bevisst filmpolitikk? v/tidligere forbundsleder Sverre Pedersen, Norsk filmforbund.

Panel I: Forventninger til en ny ledelse i NFI: Åse Kringstad, Leder for Produsentforeningen Virke, Monica Boracco, Forbundsleder Norske Dramatikeres forbund, Kinodirektør Jannicke Haugen, Nordisk Film Kino, Dekan ved den norske filmskolen Karin Julsrud, Styreleder i FilmReg Linda Netland og filmregissør Eirik Svensson.

Ordstyrer Jan Erik Holst, filmredaktør og sekretær i Venneforeningen.

Kort pause

Introduksjon II: ABE reformen – en betimelig opprydding i kulturbyråkratiet eller en trussel mot kunsten? v/direktør Morten Gjelten, Norsk teater- og orkesterforening.

Panel II: Hvordan skal fremtidens kulturinstitusjoner møte utfordringene. Skal ABE reformen bestå, modifiseres eller skrotes? Trond Giske (AP) og Marianne Haukland (H) – Stortingets kulturkomité, Guri Idsø Viken, (Leder i SVs kulturnettverk), LO-sekretær Julie Lødrup og Liv Ramskjær, General-sekretær i Norges museums-forbund. Ordstyrer JEH.

Spørsmål fra pressen og sentrale aktører i salen.

Avslutning ved Vigdis Lian.

Arrangør: Foreningen Norsk filminstitutts Venner. Påmelding til [email protected] innen torsdag 24. 10.


Om Foreningen Norsk filminstitutts Venner:

NFIs venner ble stiftet sommeren 1984 med formål å drive cinematek i Instituttets nye lokaler i Militærhospitalet på Grev Wedels plass. Blant stifterne finner vi sentrale filmfolk som Kjell Billing, René H. Bjerke, Anja Breien, Christian Bretteville, Elin Erichsen, Walter Fyrst, Ellen Jacobsen, Vigdis Lian, Einar Nistad, Svein Toreg og Oddvar Bull Tuhus. Dagens styre består av Kjell Billing, Jan Erik Holst og Vigdis Lian, med Cinematekleder Jan Langlo som NFIs representant (uten stemmerett). Foreningen drev Cinemateket på frivillig basis i 12 år, før virksomheten ble overtatt av Norsk filminstitutt som, etter sammenslutningen med Statens filmsentral, hadde flyttet inn i Filmens Hus i Dronningens gate.

«NFIs venner har etter dette stort sett ligget stille, men holder et våkent øye med landets filmpolitikk og NFIs virksomhet og retning i arbeidet. Som enkeltmedlemmer er vi ute i den offentlige filmdebatten når det er påkrevd. Sist gang vi agerte var ifm. den planlagte utfasingen av Cinemateket fra Filmens Hus, som kulturminister Thorhild Widvey foreslo i sin filmmelding høsten 2015. Det endte, som man vet, med fortsatt drift i NFI. Cinemateket er i dag en velfungerende del av instituttets formidlingsaktivitet. Men igjen er det tid for handling. Regjeringens ABE- reform er en trussel for en aktiv og forutsigbar kulturpolitikk generelt og for Norsk filminstitutts drift og dermed samfunnsansvar i det filmpolitiske arbeidet spesielt».

MENY