KUD innfører medfinansieringsplikt for strømmetjenestene

KUD innfører medfinansieringsplikt for strømmetjenestene

Etter påtrykk fra bransjen i flere år har regjeringen kommet på banen med en ordning for medfinansieringsplikt for strømmetjenestene. Men det er uklart hvor mye større investeringsnivået vil bli med den nye ordningen.

Foto: Vi kan glede oss til flere lokalt produserte serier som «Beforeigners» på HBO

Det er til Kampanje at Kulturdepartementet bekrefter at de vil forplikte strømmetjenester som Netflix og HBO til å investere i norske filmer og tv-serier.

Den nye ordningen er blant de kulturpolitiske sakene som er fremhevet i statsbudsjettet og legges frem senere i dag.

Bransjen har i flere år tatt til orde for et medfinansieringsansvar for strømmetjenestene. Allerede på åpningskonferansen under TIFF i 2015 ga daværende kulturminister Thorild Widvey beskjed om at de vurderte en ordning.

Men så ble det stille, før Grande altså nå brøt tausheten med en ordning som hilses velkommen av bransjen. KUD valgte modellen som innebærer at strømmeselskapene forplikter seg til å investere i norske produksjoner – ikke den som også var foreslått, der man innfører en investeringsavgift eller en såkalt strømmeavgift.

”En medfinansieringsplikt er et velegnet virkemiddel. En plikt til å investere et beløp som står i forhold til norsk omsetning, vil innebære at aktørene selv rår over midlene. De vil stå fritt til å kanalisere midlene inn i produksjoner de selv ønsker å vise”, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande til Kampanje.

”Jeg har ikke gått inn for en avgift, fordi det ville vært mer inngripende overfor aktørene. De ville ha måttet overføre penger til staten som deretter ville blitt fordelt etter andre kriterier og prioriteringer enn de som betaler avgiften ville ha lagt opp til.”

Forslaget møter stor begeistring hos norske produsenter, mener Kampanje.

”Min første reaksjon er «Endelig!».Dette har vi jobbet for og bedt om i flere år, så dette er positivt”, sier Åse Kringstad direktør i Virke Produsentforeningen. Vi ser fram til å samarbeide med departementet om å finne et godt nivå på investeringsplikten, og håper dette kommer på plass raskt. Vi er opptatt av at dette tiltaket reelt skal bidra til at vi også i framtiden kan produsere norske filmer og serier i toppklasse».

Hvor stor andel det er snakk om er ikke bestemt. Før en eventuell ordning trer i kraft, skal forslaget ut på høring. Strømmetjenestene investerer allerede i norske produksjoner, og det er uklart hvor mye større investeringsnivået vil bli med den nye ordningen og hvordan det vil påvirke repertoaret.

Ifølge Kulturdepartementet har allerede ti andre europeiske land innført medfinansieringsforpliktelser for såkalte «audiovisuelle bestillingstjenester» enten i form av investeringsplikt eller avgifter som finansierer filmproduksjon. I tillegg har ti andre land innført generelle forpliktelser uten spesifikke målbare krav.

KUD innfører medfinansieringsplikt for strømmetjenestene

KUD innfører medfinansieringsplikt for strømmetjenestene

Etter påtrykk fra bransjen i flere år har regjeringen kommet på banen med en ordning for medfinansieringsplikt for strømmetjenestene. Men det er uklart hvor mye større investeringsnivået vil bli med den nye ordningen.

Foto: Vi kan glede oss til flere lokalt produserte serier som «Beforeigners» på HBO

Det er til Kampanje at Kulturdepartementet bekrefter at de vil forplikte strømmetjenester som Netflix og HBO til å investere i norske filmer og tv-serier.

Den nye ordningen er blant de kulturpolitiske sakene som er fremhevet i statsbudsjettet og legges frem senere i dag.

Bransjen har i flere år tatt til orde for et medfinansieringsansvar for strømmetjenestene. Allerede på åpningskonferansen under TIFF i 2015 ga daværende kulturminister Thorild Widvey beskjed om at de vurderte en ordning.

Men så ble det stille, før Grande altså nå brøt tausheten med en ordning som hilses velkommen av bransjen. KUD valgte modellen som innebærer at strømmeselskapene forplikter seg til å investere i norske produksjoner – ikke den som også var foreslått, der man innfører en investeringsavgift eller en såkalt strømmeavgift.

”En medfinansieringsplikt er et velegnet virkemiddel. En plikt til å investere et beløp som står i forhold til norsk omsetning, vil innebære at aktørene selv rår over midlene. De vil stå fritt til å kanalisere midlene inn i produksjoner de selv ønsker å vise”, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande til Kampanje.

”Jeg har ikke gått inn for en avgift, fordi det ville vært mer inngripende overfor aktørene. De ville ha måttet overføre penger til staten som deretter ville blitt fordelt etter andre kriterier og prioriteringer enn de som betaler avgiften ville ha lagt opp til.”

Forslaget møter stor begeistring hos norske produsenter, mener Kampanje.

”Min første reaksjon er «Endelig!».Dette har vi jobbet for og bedt om i flere år, så dette er positivt”, sier Åse Kringstad direktør i Virke Produsentforeningen. Vi ser fram til å samarbeide med departementet om å finne et godt nivå på investeringsplikten, og håper dette kommer på plass raskt. Vi er opptatt av at dette tiltaket reelt skal bidra til at vi også i framtiden kan produsere norske filmer og serier i toppklasse».

Hvor stor andel det er snakk om er ikke bestemt. Før en eventuell ordning trer i kraft, skal forslaget ut på høring. Strømmetjenestene investerer allerede i norske produksjoner, og det er uklart hvor mye større investeringsnivået vil bli med den nye ordningen og hvordan det vil påvirke repertoaret.

Ifølge Kulturdepartementet har allerede ti andre europeiske land innført medfinansieringsforpliktelser for såkalte «audiovisuelle bestillingstjenester» enten i form av investeringsplikt eller avgifter som finansierer filmproduksjon. I tillegg har ti andre land innført generelle forpliktelser uten spesifikke målbare krav.

MENY