Haukeland bygger videre på historien fra «Barneraneren»

Haukeland bygger videre på historien fra «Barneraneren»

Etter suksessen med «Barneraneren» går Jon Haukeland videre med en ny dokumentar om unge menn på kollisjonskurs med storsamfunnet. Ellen Ugelstad og Hilde Kjøs er også i gang med nye dokumentarprosjekter.

Det er Viken filmsenter som i løpet av sommeren har gitt utviklingstilskudd til Jon Haukelands nye film, Krigere, der han går videre med samme tematikken som i Barneraneren. Den kritikerroste filmen var resultatet av Haukelands oppfølging av den såkalte ”barneraner-saken” fra for noen år tilbake. ”Politiet, politikere og forskere tegnet en karikatur av ungdomsmiljøet jeg opplevde ikke stemteoverens med virkeligheten”, fortalte han til Rushprints lesere den gangen.

Krigere bygger videre på historien og følgerskaren til Barneraneren, skriver Vikens konsulent Cecilie Stranger-Thorsen i sin begrunnelse for tildelingen. Produsent er Medieoperatørene ved Ingvil Giske.

”Også denne gang vil filmskaperne nå et publikum av unge menn og samtidig skape bredere oppmerksomhet og debatt omkring filmens tema. Jon Haukeland har evnen til å adressere komplekse tema med stor varme og menneskelighet og er en filmskaper som skaper avtrykk i publikums hjerter og i samfunnet. Krigere er en klassisk historie om ung maskulin energi på kollisjonskurs med samfunnets institusjoner. Samtidig klarer filmen å berøre tema som spenner fra innvandringspolitikk, den historiske konflikten mellom by og land og den globale trenden med synkende tillit og protestbevegelser som ‘de gule vestene’ og bompengeopprøret.”

Haukeland fikk den største tildelingen, men det ble også gitt utviklingsstøtte til to andre dokumentarprosjekter i denne tildelingsrunden.

Ellen Ugelstad fortsetter også på den kursen hun har staket ut, med sine filmer om psykisk helse. Alternativ news er en sjangerutforskende kortdokumentar. ”Gjennom å leke med nyhetsestetikken, ønsker Ugelstad å problematisere medienes ansvar i vår forståelse av psykisk lidelser, diagnoser og tvang. Ugelstad fortsetter arbeidet fra Making Sense together med å bygge en egen distribusjonsstuktur og oppmerksomhet rundt filmen”, heter det i omtalen.

Hilde Kjøs vil med To the barefooted kids who catch crabs gi oss en poetisk opplevelse av havet og naturens storhet, gjennom portrettet av seiler og marinebiolog Andreas B. Heide, skriver konsulenten. ”Kombinasjonen av Kjøs som historieforteller, Schnöller som VR-fotograf med erfaring med havet som element, og Stargate Media som VR-produsent og -distributør borger for et spennende samarbeid”.

Haukeland bygger videre på historien fra «Barneraneren»

Haukeland bygger videre på historien fra «Barneraneren»

Etter suksessen med «Barneraneren» går Jon Haukeland videre med en ny dokumentar om unge menn på kollisjonskurs med storsamfunnet. Ellen Ugelstad og Hilde Kjøs er også i gang med nye dokumentarprosjekter.

Det er Viken filmsenter som i løpet av sommeren har gitt utviklingstilskudd til Jon Haukelands nye film, Krigere, der han går videre med samme tematikken som i Barneraneren. Den kritikerroste filmen var resultatet av Haukelands oppfølging av den såkalte ”barneraner-saken” fra for noen år tilbake. ”Politiet, politikere og forskere tegnet en karikatur av ungdomsmiljøet jeg opplevde ikke stemteoverens med virkeligheten”, fortalte han til Rushprints lesere den gangen.

Krigere bygger videre på historien og følgerskaren til Barneraneren, skriver Vikens konsulent Cecilie Stranger-Thorsen i sin begrunnelse for tildelingen. Produsent er Medieoperatørene ved Ingvil Giske.

”Også denne gang vil filmskaperne nå et publikum av unge menn og samtidig skape bredere oppmerksomhet og debatt omkring filmens tema. Jon Haukeland har evnen til å adressere komplekse tema med stor varme og menneskelighet og er en filmskaper som skaper avtrykk i publikums hjerter og i samfunnet. Krigere er en klassisk historie om ung maskulin energi på kollisjonskurs med samfunnets institusjoner. Samtidig klarer filmen å berøre tema som spenner fra innvandringspolitikk, den historiske konflikten mellom by og land og den globale trenden med synkende tillit og protestbevegelser som ‘de gule vestene’ og bompengeopprøret.”

Haukeland fikk den største tildelingen, men det ble også gitt utviklingsstøtte til to andre dokumentarprosjekter i denne tildelingsrunden.

Ellen Ugelstad fortsetter også på den kursen hun har staket ut, med sine filmer om psykisk helse. Alternativ news er en sjangerutforskende kortdokumentar. ”Gjennom å leke med nyhetsestetikken, ønsker Ugelstad å problematisere medienes ansvar i vår forståelse av psykisk lidelser, diagnoser og tvang. Ugelstad fortsetter arbeidet fra Making Sense together med å bygge en egen distribusjonsstuktur og oppmerksomhet rundt filmen”, heter det i omtalen.

Hilde Kjøs vil med To the barefooted kids who catch crabs gi oss en poetisk opplevelse av havet og naturens storhet, gjennom portrettet av seiler og marinebiolog Andreas B. Heide, skriver konsulenten. ”Kombinasjonen av Kjøs som historieforteller, Schnöller som VR-fotograf med erfaring med havet som element, og Stargate Media som VR-produsent og -distributør borger for et spennende samarbeid”.

MENY