Et formidlingsfelt på NFIs dødsliste ruster seg for debatt

Et formidlingsfelt på NFIs dødsliste ruster seg for debatt

NFIs planlagte nedskjæringer har satt en allerede presset filmformidling under ytterligere skvis. Derfor blir høstens konvent under BIFF det viktigste noensinne.

Som i fjor arrangerer Bergen Internasjonale filmfestival (BIFF) et konvent for filmformidling. Det blir to dager i september (25.-26.09) som tar temperaturen på et filmfelt som har vært sterkt underbygd, og som nå ruster seg foran Norsk filminstitutts planlagte nedskjæringer.

Nøyaktig hvordan formidlingsfeltet vil bli rammet, vet vi ikke, men i likhet med produksjonsleddet står det oppført på NFIs dødsliste. I vår gjennomgang av de rammede områdene NFI presenterte for sine ansatte på forsommeren, er det foreslått kutt innen følgende felt:

Støtteordningen til filmkulturelle tiltak tas ut i nåværende form. Tilskuddsforvaltningen av distribusjon legges om og effektiviseres. Utgivelser må isteden søke støtte hos Kulturrådet

Og så skal disse feltene ”effektiviseres” for å spare penger:

Nytt saksbehandlingssystem. Festivaldistribusjon effektiviseres/digitaliseres….Andre effektiviseringstiltak vil framgå av neste steg i prosessen

Disse sparetiltakene adresseres knapt i programmet til årets formidlingskonvent som ble presentert denne uken. Det berøres helt til slutt i form av et spørsmål: ”Er «modernisering» og «avbyråkratisering» innen forvaltning av filmformidling egentlig bare kamuflerte sparetiltak og fraskrivelse av ansvarsområder?”

Vel, ja!, det kan det ikke være noen tvil om, når NFI-ledelsen tydelig selv understreker at de må kutte for å få budsjettet til å gå opp – og de ansatte og bransjen forøvrig oppfatter ledelsens framgangsmåte i denne prosessen som en problematisk ansvarsfraskrivelse.

Om NFI, som er en av hovedsponsorene av konventet, slipper unna med å omskrive kuttene som ”modernisering”, har ikke arrangørene gjort jobben sin. Men vi regner med at representanter for formidlingsfeltet som skal delta på konventet ikke vil la seg avlede så lett.

Her er programmet for konventet:

«Velkommen til to dager om filmformidling 25.-26. september på Scandic Bergen City. Det settes søkelys på filmformidling i det Bergen internasjonale filmfestival feirer den 20. utgaven. I 2018 tok konventet blant annet pulsen på formidlingsleddene kinoer og distributører. Vi etterlyste kinopolitiske føringer fra overordnet hold som Stortingets kulturkomité og Kulturdepartementet. Utviklingen i formidlingsleddet tilsier at årets konvent på ingen måte mangler tema å ta opp, blant annet»:

Filmformidling i sosiale fora
– Hvorfor er det viktig å opprettholde sosiale fora for film slik kinoer, festivaler, cinematek og filmklubber gjerne skal fremstå som? Hvor ligger potensialet for publikumsutvikling og formidling av filmenes egenverdier?
– Hva gjør distributørene for best mulig benyttelse av tilskuddene de mottar? Og spiller kinoene på lag med dem for å fremheve de mest støtteverdige filmene?

Filmformidling i mediene
– Hvilken verdi har filmkritikk overfor publikum, og hvor går grensene for anmeldelse, omtale og filmjournalistikk?
– Hvordan forholder vi oss til at strømmetjenester blir mer attraktiv å formidle for mediene enn kinofilmer?

Rammer for filmformidling
– Hvorledes fordeles statlige midler innen filmformidling?
– Kan en tolke Kulturmeldingen i forhold til filmformidlingens betydning for samfunnet?
– Er «modernisering» og «avbyråkratisering» innen forvaltning av filmformidling egentlig bare kamuflerte sparetiltak og fraskrivelse av ansvarsområder?

Velkommen til heftig debatt i Bergen og til BIFF!

Påmelding skjer fra 1. august på www.biff.no/bransje

Et formidlingsfelt på NFIs dødsliste ruster seg for debatt

Et formidlingsfelt på NFIs dødsliste ruster seg for debatt

NFIs planlagte nedskjæringer har satt en allerede presset filmformidling under ytterligere skvis. Derfor blir høstens konvent under BIFF det viktigste noensinne.

Som i fjor arrangerer Bergen Internasjonale filmfestival (BIFF) et konvent for filmformidling. Det blir to dager i september (25.-26.09) som tar temperaturen på et filmfelt som har vært sterkt underbygd, og som nå ruster seg foran Norsk filminstitutts planlagte nedskjæringer.

Nøyaktig hvordan formidlingsfeltet vil bli rammet, vet vi ikke, men i likhet med produksjonsleddet står det oppført på NFIs dødsliste. I vår gjennomgang av de rammede områdene NFI presenterte for sine ansatte på forsommeren, er det foreslått kutt innen følgende felt:

Støtteordningen til filmkulturelle tiltak tas ut i nåværende form. Tilskuddsforvaltningen av distribusjon legges om og effektiviseres. Utgivelser må isteden søke støtte hos Kulturrådet

Og så skal disse feltene ”effektiviseres” for å spare penger:

Nytt saksbehandlingssystem. Festivaldistribusjon effektiviseres/digitaliseres….Andre effektiviseringstiltak vil framgå av neste steg i prosessen

Disse sparetiltakene adresseres knapt i programmet til årets formidlingskonvent som ble presentert denne uken. Det berøres helt til slutt i form av et spørsmål: ”Er «modernisering» og «avbyråkratisering» innen forvaltning av filmformidling egentlig bare kamuflerte sparetiltak og fraskrivelse av ansvarsområder?”

Vel, ja!, det kan det ikke være noen tvil om, når NFI-ledelsen tydelig selv understreker at de må kutte for å få budsjettet til å gå opp – og de ansatte og bransjen forøvrig oppfatter ledelsens framgangsmåte i denne prosessen som en problematisk ansvarsfraskrivelse.

Om NFI, som er en av hovedsponsorene av konventet, slipper unna med å omskrive kuttene som ”modernisering”, har ikke arrangørene gjort jobben sin. Men vi regner med at representanter for formidlingsfeltet som skal delta på konventet ikke vil la seg avlede så lett.

Her er programmet for konventet:

«Velkommen til to dager om filmformidling 25.-26. september på Scandic Bergen City. Det settes søkelys på filmformidling i det Bergen internasjonale filmfestival feirer den 20. utgaven. I 2018 tok konventet blant annet pulsen på formidlingsleddene kinoer og distributører. Vi etterlyste kinopolitiske føringer fra overordnet hold som Stortingets kulturkomité og Kulturdepartementet. Utviklingen i formidlingsleddet tilsier at årets konvent på ingen måte mangler tema å ta opp, blant annet»:

Filmformidling i sosiale fora
– Hvorfor er det viktig å opprettholde sosiale fora for film slik kinoer, festivaler, cinematek og filmklubber gjerne skal fremstå som? Hvor ligger potensialet for publikumsutvikling og formidling av filmenes egenverdier?
– Hva gjør distributørene for best mulig benyttelse av tilskuddene de mottar? Og spiller kinoene på lag med dem for å fremheve de mest støtteverdige filmene?

Filmformidling i mediene
– Hvilken verdi har filmkritikk overfor publikum, og hvor går grensene for anmeldelse, omtale og filmjournalistikk?
– Hvordan forholder vi oss til at strømmetjenester blir mer attraktiv å formidle for mediene enn kinofilmer?

Rammer for filmformidling
– Hvorledes fordeles statlige midler innen filmformidling?
– Kan en tolke Kulturmeldingen i forhold til filmformidlingens betydning for samfunnet?
– Er «modernisering» og «avbyråkratisering» innen forvaltning av filmformidling egentlig bare kamuflerte sparetiltak og fraskrivelse av ansvarsområder?

Velkommen til heftig debatt i Bergen og til BIFF!

Påmelding skjer fra 1. august på www.biff.no/bransje

MENY