James Bond får rekordstøtte fra insentivordningen

James Bond får rekordstøtte fra insentivordningen

Den neste James Bond-filmen er tildelt 47 av de 75 millionene som insentivordningen har til rådighet. Det er rekord. De to norske dramaseriene Villmark og Fenris fikk resten.

I dag offentliggjorde Norsk filminstitutt hvem av søkerne som får tilbud om støtte gjennom den norske insentivordningen. Den suverene vinneren i denne søknadsrunden er den neste James Bond-filmen (B25) som har søkt gjennom Per Henry Borch og selskapet Truenorth Norway.

Tilskuddsrammen NFI tilbyr filminnspillingen er på 47 millioner kroner – den største i insentivordningens korte historie, melder  Stine Helgeland, avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.

– Det er også gledelig at de to dramaseriene som også tilbys en tilskuddsramme gjennom ordningen har internasjonal distribusjon gjennom HBO og Viaplay. Det gjør at produksjonene får en god internasjonal eksponering som er noe av intensjonen med insentivordningen. Det er også bra å konstatere at norske dramaserier fortsetter å være i verdensklasse og at de klarer å skaffe solide internasjonale finansiører og distributører, sier hun.

De norske dramaseriene Villmark (produsent Paradox ved Finn Gjerdrum for HBO) og Fenris (produsent Nordisk Film Production ved Sigurd Mikal Karoliussen for Viaplay) får henholdsvis 22 og 5,95 millioner kroner.

Produksjonene som tilbys tilskudd: 

B25 
Format: Spillefilm
Søker: Truenorth Norway v/Per Henry Borch
Distribusjon: verdensomspennende kinodistribusjon
Tilbudt tilskuddsramme: 47.025.000 kr

Villmark (Wilderness)
Format: Dramaserie 8 x 45 min
Søker: Paradox Rettigheter AS v/Finn Gjerdrum
Distribusjon: HBO
Tilbudt tilskuddsramme: 22.025.000 kr

Fenris
Format: Dramaserie 8 x 45 min
Søker: Nordisk Film Production AS v/Sigurd Mikal Karoliussen
Distribusjon: Viaplay
Tilbudt tilskuddsramme: 5.950.000 kr


Om insentivordningen:
Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk Filminstitutt, og har i 2019 en ramme på 75 millioner kroner. Ved utløpet av årets søknadsfrist 27. november hadde NFI mottatt elleve søknader om tilskudd gjennom insentivordningen. Søknadene fordelte seg som følger på format og opphavsland:

  • 2 norske dramaserier,
  • 3 utenlandske dramaserier, (hvorav én med norsk co-produsent og to tilknyttet norsk serviceprodusent),
  • 4 utenlandske spillefilmer, (hvorav én med norsk co-produsent og tre tilknyttet norsk serviceprodusent),
  • 1 norsk dokumentarserie
  • 1 utenlandsk dokumentarserie

Prosjektenes totalt budsjetterte kostnader i Norge er i søknadene oppgitt til å være 497 millioner kroner. For å romme tilskudd til samtlige søkere denne runden måtte NFI hatt 124 millioner kroner i tilskuddsmidler for insentivordningen.

Internasjonal finanseringFor å få tilskudd gjennom insentivordningen er det et krav om at alle produksjoner skal ha minimum 30 prosent internasjonal finansiering, samt en bred internasjonal distribusjon. Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der film og serieproduksjoner med bred internasjonal distribusjon kan søke om tilskudd til å dekke inntil 25 % av godkjente kostnader i Norge. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid. Det endelige tilskuddet vil først bli kalkulert og utbetalt når produksjonen i Norge er avsluttet og det endelige regnskapet er godkjent.

Ordningens formål lagt til grunnOrdningens formål gir grunnlaget for rangeringen av søknadene. Rangeringen av søknadene gjøres på grunnlag av produksjonenes størrelse, hvor mye kostnader som benyttes i Norge, produksjonens internasjonale potensial, i hvilken grad prosjektet vil bidra til en reell økning i produksjonsaktiviteten i Norge og hvorvidt den norske budsjettandelen vil styrke den norske filmbransjen ved å skape vekst, økt erfaring og kunnskap.


 

James Bond får rekordstøtte fra insentivordningen

James Bond får rekordstøtte fra insentivordningen

Den neste James Bond-filmen er tildelt 47 av de 75 millionene som insentivordningen har til rådighet. Det er rekord. De to norske dramaseriene Villmark og Fenris fikk resten.

I dag offentliggjorde Norsk filminstitutt hvem av søkerne som får tilbud om støtte gjennom den norske insentivordningen. Den suverene vinneren i denne søknadsrunden er den neste James Bond-filmen (B25) som har søkt gjennom Per Henry Borch og selskapet Truenorth Norway.

Tilskuddsrammen NFI tilbyr filminnspillingen er på 47 millioner kroner – den største i insentivordningens korte historie, melder  Stine Helgeland, avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.

– Det er også gledelig at de to dramaseriene som også tilbys en tilskuddsramme gjennom ordningen har internasjonal distribusjon gjennom HBO og Viaplay. Det gjør at produksjonene får en god internasjonal eksponering som er noe av intensjonen med insentivordningen. Det er også bra å konstatere at norske dramaserier fortsetter å være i verdensklasse og at de klarer å skaffe solide internasjonale finansiører og distributører, sier hun.

De norske dramaseriene Villmark (produsent Paradox ved Finn Gjerdrum for HBO) og Fenris (produsent Nordisk Film Production ved Sigurd Mikal Karoliussen for Viaplay) får henholdsvis 22 og 5,95 millioner kroner.

Produksjonene som tilbys tilskudd: 

B25 
Format: Spillefilm
Søker: Truenorth Norway v/Per Henry Borch
Distribusjon: verdensomspennende kinodistribusjon
Tilbudt tilskuddsramme: 47.025.000 kr

Villmark (Wilderness)
Format: Dramaserie 8 x 45 min
Søker: Paradox Rettigheter AS v/Finn Gjerdrum
Distribusjon: HBO
Tilbudt tilskuddsramme: 22.025.000 kr

Fenris
Format: Dramaserie 8 x 45 min
Søker: Nordisk Film Production AS v/Sigurd Mikal Karoliussen
Distribusjon: Viaplay
Tilbudt tilskuddsramme: 5.950.000 kr


Om insentivordningen:
Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk Filminstitutt, og har i 2019 en ramme på 75 millioner kroner. Ved utløpet av årets søknadsfrist 27. november hadde NFI mottatt elleve søknader om tilskudd gjennom insentivordningen. Søknadene fordelte seg som følger på format og opphavsland:

  • 2 norske dramaserier,
  • 3 utenlandske dramaserier, (hvorav én med norsk co-produsent og to tilknyttet norsk serviceprodusent),
  • 4 utenlandske spillefilmer, (hvorav én med norsk co-produsent og tre tilknyttet norsk serviceprodusent),
  • 1 norsk dokumentarserie
  • 1 utenlandsk dokumentarserie

Prosjektenes totalt budsjetterte kostnader i Norge er i søknadene oppgitt til å være 497 millioner kroner. For å romme tilskudd til samtlige søkere denne runden måtte NFI hatt 124 millioner kroner i tilskuddsmidler for insentivordningen.

Internasjonal finanseringFor å få tilskudd gjennom insentivordningen er det et krav om at alle produksjoner skal ha minimum 30 prosent internasjonal finansiering, samt en bred internasjonal distribusjon. Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der film og serieproduksjoner med bred internasjonal distribusjon kan søke om tilskudd til å dekke inntil 25 % av godkjente kostnader i Norge. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid. Det endelige tilskuddet vil først bli kalkulert og utbetalt når produksjonen i Norge er avsluttet og det endelige regnskapet er godkjent.

Ordningens formål lagt til grunnOrdningens formål gir grunnlaget for rangeringen av søknadene. Rangeringen av søknadene gjøres på grunnlag av produksjonenes størrelse, hvor mye kostnader som benyttes i Norge, produksjonens internasjonale potensial, i hvilken grad prosjektet vil bidra til en reell økning i produksjonsaktiviteten i Norge og hvorvidt den norske budsjettandelen vil styrke den norske filmbransjen ved å skape vekst, økt erfaring og kunnskap.


 

MENY