Kritikk av byrådens satsing på ny festival

Kritikk av byrådens satsing på ny festival

Byrådets store bevilgning til én ny filmfestival i Oslo står i sterk kontrast til byrådens lovnad om å satse på bredde og mangfold, mener Ketil Magnussen i Oslo Dokumentarkino. Byråd Rina Mariann Hansen innrømmer harde prioriteringer, som at Oslo Internasjonale film festival ikke får en krone.

Et skissebilde for Oslo Pix, en ny festival helt i startgropa

I budsjettforslaget for 2017 foreslår Byrådet i Oslo å bevilge 1,9 millioner kroner til etableringen av en ny internasjonal filmfestival i hovedstaden med navnet Oslo Pix. Oslo kommune har fra før gitt såkalt innovasjonstøtte for å utrede grunnlaget for festivalen, som er ment å starte opp neste år. Det var Film fra Sør, som selv er innstilt til 1,1 millioner på budsjettet, som tok initiativ til utredningen gjennom å etablere Festivalkontoret, og festivalen inngår som kjent i satsingen på Vega Scene som også er tilgodesett med vesentlig støtte fra byråden (4 millioner kroner). Samlet sett foreslår byråden å bevilge 11,1 millioner til filmfeltet – en økning på 4 millioner fra i fjor (se til slutt i saken for samlet oversikt over formålene). Ingen stor sum for et stor-Oslo med over 700 000 mennesker – Oslo Nye teater får til sammenlikning 80 millioner – men det er den største summen som er brukt på film av byrådet på en god stund

Men alle er ikke like imponert. Ketil Magnussen leder Oslo Dokumentarkino som også arrangerer filmfestivalen Human Rights, Human Wrongs. I likhet med flere av de øvrige festivalene er han tildelt 100 000 mer enn året før på neste års budsjett. Han reagerer likevel sterkt på at en ny festival som kun er på planleggingsstadiet, skal få uforholdsmessig mye av støtten. Og han synes det er trist at en tradisjonsrik festival som Oslo Internasjonale filmfestival er avspist med null kroner.

– Kulturbyråden gikk offensivt ut og varslet at mangfold og bredde sto helt sentralt for satsingen på film. Man skulle utvide støtten til festivaler. Likevel ender hun opp med å ville støtte én festival med voldsomt mye av potten, og spre småpenger på de resterende. Jeg er skuffet over at byråden ikke vil satse mer på det mangfoldet som allerede er der. Jeg ønsker Oslo Pix velkommen, men forstår ikke hvordan en festival uten noen klar profil kan bli så sterkt prioritert framfor de andre. Dette er en festival vi ikke vet hva er, mens vi andre har bygd opp våre festivaler gjennom mange år.

Magnussen understreker at han og Human Rights, Human Wrongs-festivalen har akseptert at det er trange budsjetter i Oslo. Men når byråden slår til de grader på stortromma for filmfestivalene, skaper det forventninger – som overhode ikke er innfridd. Han opplever det som nedslående for de etablerte festivalene,

– Vi har jobbet lenge med å bygge opp våre festivaler. Human Rights Human Wrongs er en internasjonal festival som samarbeider med opp til 40 organisasjoner og mange ulike kunnskapsmiljøer og har høy publikumsdekning. Dette har vi formidlet gjennom møter med byråden der vi opplevde å få en veldig positiv tilbakemelding. Vi opplevde også å få gehør for viktigheten av det arbeidet vi gjør med å sette film i kontekst og gjøre den relevant for et publikum i hovedstaden. Men istedenfor å følge opp visjonene om å satse på det eksisterende mangfoldet, prioriterer man en festival helt i startgropa der det eneste vi vet er at Nordisk Film Kino, som dominerer kinomenyen i hovedstaden, skal være med på å utvikle festivalen.

Vanja Ødegård i Oslo Fusion (tidligere Skeive Filmer) er glad for den generelle økningen til festivalene, men også bekymret for at støtten ikke er spredt mer utover.

– Om kulturbyråden faktisk mener det hun sier om at de ønsker å markere Oslo som filmby, så håper jeg de ser verdien i et variert og bredt tilbud av festivaler både når det gjelder sjanger og tematikk. Det er den beskjeden vi har fått, og vi har ikke hatt noen grunn til å betvile det.

– Dette reflekteres derimot ikke i budsjettet, som gir en enorm pott til en festival som ikke har vært arrangert før, og kun en moderat økning til de av oss som har holdt på en stund og har kommet med et ønske om økte midler år etter år. Jeg er i utgangspunktet svært positiv til selve festivalen Oslo Pix, men må samtidig innrømme at vi i Oslo/Fusion er bekymret for å bli tilsidesatt når det gjelder tildeling av midler som sikrer videre drift; en uvisshet vi føler på hvert år, sier hun.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen berømmer på sin side nisjefestivalene i Oslo, men understreker at den internasjonale dimensjonen ved Oslo Pix har vært helt avgjørende. Og det får man bare til ved å satse ordentlig.

– Det skjer mye spennende i nisjefestivalene, men Oslo Pix skal ha mye bredere nedslagsfelt. Hvis vi først skulle satse på å bygge opp en sånn festival i byen vår, så ville vi gjøre det skikkelig. Å gi den småpenger ville sannsynligvis ikke føre noe sted hen.

På spørsmål om den uforholdsmessige store satsingen på én aktør, Oslo Pix, som foreløpig har en svært uklar profil, har vært en forsvarlig prosess, svarer hun at de måtte starte et sted.

– Vi kunne ha utredet i en evighet, men vi ønsker å få dette opp og stå til neste år. Beslutningen er basert på det utredningsarbeidet som alt er gjort og de samtalene vi har hatt. Dessuten er også en rekke andre aktører med i utviklingsarbeidet, deriblant Nordisk Film Kino som blir sentral i det videre arbeidet. Det har vært viktig for oss at aktørene fra før har et godt samarbeid.

Hun erkjenner at det har vært harde prioriteringer.

– De andre festivalene har stort sett fått en økning, også. Men jeg skulle ønske at filmpotten var større, den utgjør for eksempel bare en tiendedel av støtten til Oslo Nye Teater. Samtidig har ingen satset mer på film i Oslo enn den nåværende byråden.

Den festivalen som ikke har fått noe denne gangen, er Oslo Internasjonale film festival, den potensielt fremste konkurrenten til Oslo Pix. I realiteten betyr det dødsstøtet for en festival som lenge har slitt og ikke har vært arrangert de siste to årene.

– Vi valgte å satse alt på Oslo Pix isteden for Oslo Internasjonale film festival. Vi ønsker å bygge opp noe nytt istedenfor å ta opp igjen noe som har ligget i dvale, avslutter Hansen.

Oversikten over alle tilskuddene til film. Dette utgjør totalt kr 11,15 mill:

Grønnskjerm: 150 000  (2016: 100 000)

Oslo Dokumentarkino: 400 000  (2016: 300 000)

Vega scene: 4 mill.   (2016: 2 mill)

Abloom: 300 000  (2016: 200 000)

Oslo pix (Festivalkontoret)  1,9 mill. Ny

Film fra Sør: 1,1 mill. (som 2016)

Oslo:Fusion filmfestival 300 000  (2016: 200 000)

Filmmeldingen:  3 mill. (2016: 3 mill)

”Filmmeldingen” omfatter diverse filmtiltak som etableringen av en filmkommisjon og mulig innskudd i Viken filmsenter som nå har slått seg sammen med et filmsenter for Oslo.

Kritikk av byrådens satsing på ny festival

Kritikk av byrådens satsing på ny festival

Byrådets store bevilgning til én ny filmfestival i Oslo står i sterk kontrast til byrådens lovnad om å satse på bredde og mangfold, mener Ketil Magnussen i Oslo Dokumentarkino. Byråd Rina Mariann Hansen innrømmer harde prioriteringer, som at Oslo Internasjonale film festival ikke får en krone.

Et skissebilde for Oslo Pix, en ny festival helt i startgropa

I budsjettforslaget for 2017 foreslår Byrådet i Oslo å bevilge 1,9 millioner kroner til etableringen av en ny internasjonal filmfestival i hovedstaden med navnet Oslo Pix. Oslo kommune har fra før gitt såkalt innovasjonstøtte for å utrede grunnlaget for festivalen, som er ment å starte opp neste år. Det var Film fra Sør, som selv er innstilt til 1,1 millioner på budsjettet, som tok initiativ til utredningen gjennom å etablere Festivalkontoret, og festivalen inngår som kjent i satsingen på Vega Scene som også er tilgodesett med vesentlig støtte fra byråden (4 millioner kroner). Samlet sett foreslår byråden å bevilge 11,1 millioner til filmfeltet – en økning på 4 millioner fra i fjor (se til slutt i saken for samlet oversikt over formålene). Ingen stor sum for et stor-Oslo med over 700 000 mennesker – Oslo Nye teater får til sammenlikning 80 millioner – men det er den største summen som er brukt på film av byrådet på en god stund

Men alle er ikke like imponert. Ketil Magnussen leder Oslo Dokumentarkino som også arrangerer filmfestivalen Human Rights, Human Wrongs. I likhet med flere av de øvrige festivalene er han tildelt 100 000 mer enn året før på neste års budsjett. Han reagerer likevel sterkt på at en ny festival som kun er på planleggingsstadiet, skal få uforholdsmessig mye av støtten. Og han synes det er trist at en tradisjonsrik festival som Oslo Internasjonale filmfestival er avspist med null kroner.

– Kulturbyråden gikk offensivt ut og varslet at mangfold og bredde sto helt sentralt for satsingen på film. Man skulle utvide støtten til festivaler. Likevel ender hun opp med å ville støtte én festival med voldsomt mye av potten, og spre småpenger på de resterende. Jeg er skuffet over at byråden ikke vil satse mer på det mangfoldet som allerede er der. Jeg ønsker Oslo Pix velkommen, men forstår ikke hvordan en festival uten noen klar profil kan bli så sterkt prioritert framfor de andre. Dette er en festival vi ikke vet hva er, mens vi andre har bygd opp våre festivaler gjennom mange år.

Magnussen understreker at han og Human Rights, Human Wrongs-festivalen har akseptert at det er trange budsjetter i Oslo. Men når byråden slår til de grader på stortromma for filmfestivalene, skaper det forventninger – som overhode ikke er innfridd. Han opplever det som nedslående for de etablerte festivalene,

– Vi har jobbet lenge med å bygge opp våre festivaler. Human Rights Human Wrongs er en internasjonal festival som samarbeider med opp til 40 organisasjoner og mange ulike kunnskapsmiljøer og har høy publikumsdekning. Dette har vi formidlet gjennom møter med byråden der vi opplevde å få en veldig positiv tilbakemelding. Vi opplevde også å få gehør for viktigheten av det arbeidet vi gjør med å sette film i kontekst og gjøre den relevant for et publikum i hovedstaden. Men istedenfor å følge opp visjonene om å satse på det eksisterende mangfoldet, prioriterer man en festival helt i startgropa der det eneste vi vet er at Nordisk Film Kino, som dominerer kinomenyen i hovedstaden, skal være med på å utvikle festivalen.

Vanja Ødegård i Oslo Fusion (tidligere Skeive Filmer) er glad for den generelle økningen til festivalene, men også bekymret for at støtten ikke er spredt mer utover.

– Om kulturbyråden faktisk mener det hun sier om at de ønsker å markere Oslo som filmby, så håper jeg de ser verdien i et variert og bredt tilbud av festivaler både når det gjelder sjanger og tematikk. Det er den beskjeden vi har fått, og vi har ikke hatt noen grunn til å betvile det.

– Dette reflekteres derimot ikke i budsjettet, som gir en enorm pott til en festival som ikke har vært arrangert før, og kun en moderat økning til de av oss som har holdt på en stund og har kommet med et ønske om økte midler år etter år. Jeg er i utgangspunktet svært positiv til selve festivalen Oslo Pix, men må samtidig innrømme at vi i Oslo/Fusion er bekymret for å bli tilsidesatt når det gjelder tildeling av midler som sikrer videre drift; en uvisshet vi føler på hvert år, sier hun.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen berømmer på sin side nisjefestivalene i Oslo, men understreker at den internasjonale dimensjonen ved Oslo Pix har vært helt avgjørende. Og det får man bare til ved å satse ordentlig.

– Det skjer mye spennende i nisjefestivalene, men Oslo Pix skal ha mye bredere nedslagsfelt. Hvis vi først skulle satse på å bygge opp en sånn festival i byen vår, så ville vi gjøre det skikkelig. Å gi den småpenger ville sannsynligvis ikke føre noe sted hen.

På spørsmål om den uforholdsmessige store satsingen på én aktør, Oslo Pix, som foreløpig har en svært uklar profil, har vært en forsvarlig prosess, svarer hun at de måtte starte et sted.

– Vi kunne ha utredet i en evighet, men vi ønsker å få dette opp og stå til neste år. Beslutningen er basert på det utredningsarbeidet som alt er gjort og de samtalene vi har hatt. Dessuten er også en rekke andre aktører med i utviklingsarbeidet, deriblant Nordisk Film Kino som blir sentral i det videre arbeidet. Det har vært viktig for oss at aktørene fra før har et godt samarbeid.

Hun erkjenner at det har vært harde prioriteringer.

– De andre festivalene har stort sett fått en økning, også. Men jeg skulle ønske at filmpotten var større, den utgjør for eksempel bare en tiendedel av støtten til Oslo Nye Teater. Samtidig har ingen satset mer på film i Oslo enn den nåværende byråden.

Den festivalen som ikke har fått noe denne gangen, er Oslo Internasjonale film festival, den potensielt fremste konkurrenten til Oslo Pix. I realiteten betyr det dødsstøtet for en festival som lenge har slitt og ikke har vært arrangert de siste to årene.

– Vi valgte å satse alt på Oslo Pix isteden for Oslo Internasjonale film festival. Vi ønsker å bygge opp noe nytt istedenfor å ta opp igjen noe som har ligget i dvale, avslutter Hansen.

Oversikten over alle tilskuddene til film. Dette utgjør totalt kr 11,15 mill:

Grønnskjerm: 150 000  (2016: 100 000)

Oslo Dokumentarkino: 400 000  (2016: 300 000)

Vega scene: 4 mill.   (2016: 2 mill)

Abloom: 300 000  (2016: 200 000)

Oslo pix (Festivalkontoret)  1,9 mill. Ny

Film fra Sør: 1,1 mill. (som 2016)

Oslo:Fusion filmfestival 300 000  (2016: 200 000)

Filmmeldingen:  3 mill. (2016: 3 mill)

”Filmmeldingen” omfatter diverse filmtiltak som etableringen av en filmkommisjon og mulig innskudd i Viken filmsenter som nå har slått seg sammen med et filmsenter for Oslo.

MENY