-En jevn og omfattende virksomhet

-En jevn og omfattende virksomhet

I siste nummer av Rushprint har redaktør Kjetil Lismoen tatt seg den frihet å kommentere NFI på en etter min mening unøyaktig og en smule nedlatende måte, mener Jan Erik Holst i sitt tilsvar

Han skriver at Kulturdepartementet i statsbudsjettet for 2013 har foreslått å bevilge 38 nye millioner bla. til lansering av norsk film i utlandet. Det korrekte er internasjonal satsning. Og hva det innebærer vil bli avgjort senere, etter drøftinger mellom NFI og KD. Etter min personlige mening kan det ligge såvel samproduksjoner som støtte til utenlandske produksjoner i Norge og eksportstøtte av norsk film til utlandet i dette begrepet. Midlene er fondsmidler, det vil si ikke driftsmidler for NFI.

Senere i samme leder skriver Lismoen at «da lanseringsavdelingen i NFI ble etablert (april 2008, min anm.) måtte den bygges opp fra grunnen og dette arbeidet er bare påbegynt». Sterke ord etter min mening. Lanseringsavdelingen bygger på film-, etter hvert utenlandsavdelingen i NFI, som kom igang i 1993, etter sammenslutningen med Statens filmsentral. Den har hatt en jevn og omfattende virksomhet til beste for norsk film siden da.

7 av dagens medarbeidere i NFIs lanseringsavdeling har utviklet dette feltet med et solid resultat, bla. flere Oscar- nominasjoner, uttak til og priser ved de ledende filmfestivalene i Amsterdam, Berlin, Cannes, Clermont-Ferrand, Karlovy Vary, Rotterdam,Toronto og Venezia og ved en rekke andre ledende og spesialiserte festivaler, noe som har medført et jevnt økende salg av norske filmer til utlandet i disse årene. Samt betydelig filmkulturelt arbeid i samarbeid med Utenriksdepartementet.

NFIs årsmeldinger for årene 1993 – 2007 kan dokumentere disse resultatene. Ved etableringen i 2008 fikk avdelingen overført Norwegian Film Commission til sitt arbeidsområde. Senere er det etablert funksjoner for innenlandslansering og TV-lansering. Er dette å bygge opp fra grunnen av?

Jan Erik Holst

Avdelingsdirektør NFI

Leder av Filmavdelingen 1993-2001 og Utenlandsavdelingen 2001-2007

1 kommentar til -En jevn og omfattende virksomhet

  1. Jeg synes Jan Erik Holst her trekker denne setningen i min leder vel langt ut av sin kontekst. Jeg påpeker at en egen lanseringsavdeling i NFI var noe helt nytt som måtte bygges opp fra grunnen. Det er ikke akkurat en oppsiktsvekkende påstand. Det hadde eksistert en utenlandsavdeling, som Holst nevner, men en egen lanseringsavdeling for ute- og hjemmemarkedet har representert noe helt nytt for NFI – en ny måte å tenke på, ikke minst i en digitalisert tid der spillereglene er endret dramatisk.

Legg igjen en kommentar

-En jevn og omfattende virksomhet

-En jevn og omfattende virksomhet

I siste nummer av Rushprint har redaktør Kjetil Lismoen tatt seg den frihet å kommentere NFI på en etter min mening unøyaktig og en smule nedlatende måte, mener Jan Erik Holst i sitt tilsvar

Han skriver at Kulturdepartementet i statsbudsjettet for 2013 har foreslått å bevilge 38 nye millioner bla. til lansering av norsk film i utlandet. Det korrekte er internasjonal satsning. Og hva det innebærer vil bli avgjort senere, etter drøftinger mellom NFI og KD. Etter min personlige mening kan det ligge såvel samproduksjoner som støtte til utenlandske produksjoner i Norge og eksportstøtte av norsk film til utlandet i dette begrepet. Midlene er fondsmidler, det vil si ikke driftsmidler for NFI.

Senere i samme leder skriver Lismoen at «da lanseringsavdelingen i NFI ble etablert (april 2008, min anm.) måtte den bygges opp fra grunnen og dette arbeidet er bare påbegynt». Sterke ord etter min mening. Lanseringsavdelingen bygger på film-, etter hvert utenlandsavdelingen i NFI, som kom igang i 1993, etter sammenslutningen med Statens filmsentral. Den har hatt en jevn og omfattende virksomhet til beste for norsk film siden da.

7 av dagens medarbeidere i NFIs lanseringsavdeling har utviklet dette feltet med et solid resultat, bla. flere Oscar- nominasjoner, uttak til og priser ved de ledende filmfestivalene i Amsterdam, Berlin, Cannes, Clermont-Ferrand, Karlovy Vary, Rotterdam,Toronto og Venezia og ved en rekke andre ledende og spesialiserte festivaler, noe som har medført et jevnt økende salg av norske filmer til utlandet i disse årene. Samt betydelig filmkulturelt arbeid i samarbeid med Utenriksdepartementet.

NFIs årsmeldinger for årene 1993 – 2007 kan dokumentere disse resultatene. Ved etableringen i 2008 fikk avdelingen overført Norwegian Film Commission til sitt arbeidsområde. Senere er det etablert funksjoner for innenlandslansering og TV-lansering. Er dette å bygge opp fra grunnen av?

Jan Erik Holst

Avdelingsdirektør NFI

Leder av Filmavdelingen 1993-2001 og Utenlandsavdelingen 2001-2007

One Response to -En jevn og omfattende virksomhet

  1. Jeg synes Jan Erik Holst her trekker denne setningen i min leder vel langt ut av sin kontekst. Jeg påpeker at en egen lanseringsavdeling i NFI var noe helt nytt som måtte bygges opp fra grunnen. Det er ikke akkurat en oppsiktsvekkende påstand. Det hadde eksistert en utenlandsavdeling, som Holst nevner, men en egen lanseringsavdeling for ute- og hjemmemarkedet har representert noe helt nytt for NFI – en ny måte å tenke på, ikke minst i en digitalisert tid der spillereglene er endret dramatisk.

Legg igjen en kommentar

MENY