En produsents utfordring

Filmens_hus_lite.jpg– Det er et grunnvilkår for produsenten, at rollen mellom økonomisk ansvarlig og dramaturgisk sparringspartner for manuskriptforfatter og regissør, ikke sammenblandes, men kombineres. Det forteller den danske dramaturgen Frans Baunsgard.

Filmens_hus.jpg

– Det er et grunnvilkår for produsenten, at rollen mellom økonomisk ansvarlig og dramaturgisk sparringspartner for manuskriptforfatter og regissør, ikke sammenblandes, men kombineres. Det forteller den danske dramaturgen Frans Baunsgard.

19-21. mars kommer Baunsgaard til Filmens Hus for å lære norske produsenter om dramaturgi og ledelse. Kurset Mesterklasse om dramaturgi og ledelse, er satt opp i sammenheng med NFI sitt nye talentprogram, der kreativ utvikling og kunstnerisk fordypning står i fokus.

Kursets formål er inspirasjon og bevisstgjørelse rundt produsentrollens kreative arbeidsprosess rundt et prosjekt.
I tillegg skal deltagerne få innledende kunnskap til og møte utfordringer som ligger innenfor det dramaturgiske verktøyet.
Sentrale problemstillinger under Mesterklassen vil være:

Hvordan fokuseres og konseptualiseres prosjektet? Hvordan fasiliteres og styres den kunstneriske prosessen? Og hvordan skapes rammen om utvikling av talent, nye uttrykk, nye utviklings- og samarbeidsformer?

Frans Baunsgaard har over 25 års erfaring som dramaturg innenfor film, tv og teater. Han har tidligere jobbet som utviklingsprodusent i Zentropa Productions, og utviklingsansvarlig for DR TV Drama. I dag driver han sitt eget rådgivningsfirma i København, Ahead & Heart.

– Hva håper du å oppnå med kurset?

– For min del handler det om å gi den erfaringen jeg har fra TV og film videre. Hver produsent arbeider på sin måte. Derfor er det viktig at jeg undersøker den enkelte produsents personlige måte å arbeide på, for så og fremlegge muligheter for de enkelte. Produsentene skal være dramaturgiske coacher, der de bærer frem regissørens og manusforfatterens uttrykk. Det er viktig at regissøren og manus-forfatteren føler seg trygge i denne prosessen, forteller han.

Baunsgaard har tidligere jobbet som spillefilmkonsulent ved Norsk Filmutvikling, og har god erfaring med norske filmprodusenter.

– Det jeg har merket med norske filmprodusenter, er at mange møter på problemer i prosessen der man skal sette sammen et kreativt team. Det er en kompleks ting. Men norske produsenter står overfor problemstillinger som alle produsenter har, så kurset er ikke rettet mot norske filmarbeidere generelt.

Baunsgaard har tidligere holdt kurs ved NFI, tilrettelagt manuskonsulentene. Grunntanken har alltid vært den samme:

– Det handler om at produsenter og konsulenter skal ha en bedre mulighet til å være sparringspartnere i den kreative prosessen. Det er også ønsket fra NFI sin side, og noe jeg har personlig erfaring med.

For påmelding se her.

Påmeldingsfrist er mandag 09.03.09

En produsents utfordring

Filmens_hus_lite.jpg– Det er et grunnvilkår for produsenten, at rollen mellom økonomisk ansvarlig og dramaturgisk sparringspartner for manuskriptforfatter og regissør, ikke sammenblandes, men kombineres. Det forteller den danske dramaturgen Frans Baunsgard.

Filmens_hus.jpg

– Det er et grunnvilkår for produsenten, at rollen mellom økonomisk ansvarlig og dramaturgisk sparringspartner for manuskriptforfatter og regissør, ikke sammenblandes, men kombineres. Det forteller den danske dramaturgen Frans Baunsgard.

19-21. mars kommer Baunsgaard til Filmens Hus for å lære norske produsenter om dramaturgi og ledelse. Kurset Mesterklasse om dramaturgi og ledelse, er satt opp i sammenheng med NFI sitt nye talentprogram, der kreativ utvikling og kunstnerisk fordypning står i fokus.

Kursets formål er inspirasjon og bevisstgjørelse rundt produsentrollens kreative arbeidsprosess rundt et prosjekt.
I tillegg skal deltagerne få innledende kunnskap til og møte utfordringer som ligger innenfor det dramaturgiske verktøyet.
Sentrale problemstillinger under Mesterklassen vil være:

Hvordan fokuseres og konseptualiseres prosjektet? Hvordan fasiliteres og styres den kunstneriske prosessen? Og hvordan skapes rammen om utvikling av talent, nye uttrykk, nye utviklings- og samarbeidsformer?

Frans Baunsgaard har over 25 års erfaring som dramaturg innenfor film, tv og teater. Han har tidligere jobbet som utviklingsprodusent i Zentropa Productions, og utviklingsansvarlig for DR TV Drama. I dag driver han sitt eget rådgivningsfirma i København, Ahead & Heart.

– Hva håper du å oppnå med kurset?

– For min del handler det om å gi den erfaringen jeg har fra TV og film videre. Hver produsent arbeider på sin måte. Derfor er det viktig at jeg undersøker den enkelte produsents personlige måte å arbeide på, for så og fremlegge muligheter for de enkelte. Produsentene skal være dramaturgiske coacher, der de bærer frem regissørens og manusforfatterens uttrykk. Det er viktig at regissøren og manus-forfatteren føler seg trygge i denne prosessen, forteller han.

Baunsgaard har tidligere jobbet som spillefilmkonsulent ved Norsk Filmutvikling, og har god erfaring med norske filmprodusenter.

– Det jeg har merket med norske filmprodusenter, er at mange møter på problemer i prosessen der man skal sette sammen et kreativt team. Det er en kompleks ting. Men norske produsenter står overfor problemstillinger som alle produsenter har, så kurset er ikke rettet mot norske filmarbeidere generelt.

Baunsgaard har tidligere holdt kurs ved NFI, tilrettelagt manuskonsulentene. Grunntanken har alltid vært den samme:

– Det handler om at produsenter og konsulenter skal ha en bedre mulighet til å være sparringspartnere i den kreative prosessen. Det er også ønsket fra NFI sin side, og noe jeg har personlig erfaring med.

For påmelding se her.

Påmeldingsfrist er mandag 09.03.09

MENY