Billettstøtten – ny boomerangeffekt?

billettstøtte_lite.jpgI fjor ble det laget færre filmer som følge av boomerangeffekten fra billettstøtten. Hva vil skje med repertoaret i 2009 som resultat av suksessåret 2008? 

billettstøtte.jpg

I fjor ble det laget færre filmer som følge av boomerangeffekten fra billettstøtten. Hva vil skje med repertoaret i 2009 som resultat av suksessåret 2008?

Billettstøtten er et av fire statlige støtteordninger for film. Sammen med de fire andre støtteordingene utviklings-, produksjons- og lanseringsstøtte, utgjør de én konstant sirkulerende pott i NFIs støtte system. Det vil si at høyere billettstøtte i form av tilbakebetaling til produsenten, betyr mindre penger til forhåndsstøtte.

Et ekstremt godt besøk på norske kinoer i 2008, med Max Manus i spissen (nå med godt over 850.000 solgte billetter) kunne derfor ha fått konsekvenser for filmer som søker tilskudd. Men det finnes en øvre grense, forteller Ivar Køhn, avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelingen i Norsk Film Institutt:

– Ingen filmer kan få mer enn 30 millioner 2002-kroner i tilskudd, inkludert billettstøtte. Max Manus kom opp i dette taket ganske raskt, så filmens videre billettsalg påvirker ikke fondsbudsjettet, forklarer Køhn.

Billettstøtten går ut på at 55 prosent av hver solgte kinobillett går til produsenten. Slik kan produsenten få mulighet til å investere i nye filmer. Norske produsenter som finansierer filmene sine med egenkapital, vil automatisk få høy billettstøtte. Først og fremst for å oppmuntre private investorer til å legge pengene sine i film.

– Billettstøtte gis automatisk i forhold til billettsalg og privat investering i filmen. Jo mer privat kapital det er i prosjektet, jo mer billettstøtte kan man få. En film som Død snø for eksempel, får høy billettstøtte. Tilskuddet er altså avhengig av hvor mange billetter som blir solgt, sier Køhn.

I fjor ble billettstøtten justert opp fra 70 til 84 millioner, på grunn av det gode kinobesøket. Konsekvensen ble tilskudd til en eller to filmer mindre enn det som var tenkt.

– I fjor budsjetterte vi med 70 millioner til billettstøtte. Men allerede på våren så vi at det totale besøkstallet ville bli høyt, og at vi måtte foreta en omdisponering på budsjettet. Vi justerte opp til 84 millioner, som i prinsippet medførte at vi kunne gi tilskudd til en eller to filmer mindre enn hva vi opprinnelig hadde tenkt.

– Regjeringen har gått inn for å gi mer penger til filmproduksjon i 2009. Dette gjør at vi kan holde tilskuddsnivået fra 2008, og samtidig budsjettere med økt billettstøtte, sier Køhn.

Leder i Produsentforeningen, Leif Holst Jensen, sier at økningen gir en sunnere økonomi og bedre satsingsmuligheter.

– Budsjettøkningen fra Kulturdepartementet for 2009 var ikke så stor som vi gjerne hadde sett, og vil i hovedsak gå til en indeksering av eksisterende nivå. Men vi er svært fornøyd med at norsk film har så stor suksess. Det betyr økt interesse og inntekter til hele bransjen. At det også gir økt utbetaling av billettstøtte er gledelig for dem som mottar den. Dermed har vi i snitt en sunnere økonomi, og bedre forutsetninger for videre satsning.

Billettstøtten – ny boomerangeffekt?

billettstøtte_lite.jpgI fjor ble det laget færre filmer som følge av boomerangeffekten fra billettstøtten. Hva vil skje med repertoaret i 2009 som resultat av suksessåret 2008? 

billettstøtte.jpg

I fjor ble det laget færre filmer som følge av boomerangeffekten fra billettstøtten. Hva vil skje med repertoaret i 2009 som resultat av suksessåret 2008?

Billettstøtten er et av fire statlige støtteordninger for film. Sammen med de fire andre støtteordingene utviklings-, produksjons- og lanseringsstøtte, utgjør de én konstant sirkulerende pott i NFIs støtte system. Det vil si at høyere billettstøtte i form av tilbakebetaling til produsenten, betyr mindre penger til forhåndsstøtte.

Et ekstremt godt besøk på norske kinoer i 2008, med Max Manus i spissen (nå med godt over 850.000 solgte billetter) kunne derfor ha fått konsekvenser for filmer som søker tilskudd. Men det finnes en øvre grense, forteller Ivar Køhn, avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelingen i Norsk Film Institutt:

– Ingen filmer kan få mer enn 30 millioner 2002-kroner i tilskudd, inkludert billettstøtte. Max Manus kom opp i dette taket ganske raskt, så filmens videre billettsalg påvirker ikke fondsbudsjettet, forklarer Køhn.

Billettstøtten går ut på at 55 prosent av hver solgte kinobillett går til produsenten. Slik kan produsenten få mulighet til å investere i nye filmer. Norske produsenter som finansierer filmene sine med egenkapital, vil automatisk få høy billettstøtte. Først og fremst for å oppmuntre private investorer til å legge pengene sine i film.

– Billettstøtte gis automatisk i forhold til billettsalg og privat investering i filmen. Jo mer privat kapital det er i prosjektet, jo mer billettstøtte kan man få. En film som Død snø for eksempel, får høy billettstøtte. Tilskuddet er altså avhengig av hvor mange billetter som blir solgt, sier Køhn.

I fjor ble billettstøtten justert opp fra 70 til 84 millioner, på grunn av det gode kinobesøket. Konsekvensen ble tilskudd til en eller to filmer mindre enn det som var tenkt.

– I fjor budsjetterte vi med 70 millioner til billettstøtte. Men allerede på våren så vi at det totale besøkstallet ville bli høyt, og at vi måtte foreta en omdisponering på budsjettet. Vi justerte opp til 84 millioner, som i prinsippet medførte at vi kunne gi tilskudd til en eller to filmer mindre enn hva vi opprinnelig hadde tenkt.

– Regjeringen har gått inn for å gi mer penger til filmproduksjon i 2009. Dette gjør at vi kan holde tilskuddsnivået fra 2008, og samtidig budsjettere med økt billettstøtte, sier Køhn.

Leder i Produsentforeningen, Leif Holst Jensen, sier at økningen gir en sunnere økonomi og bedre satsingsmuligheter.

– Budsjettøkningen fra Kulturdepartementet for 2009 var ikke så stor som vi gjerne hadde sett, og vil i hovedsak gå til en indeksering av eksisterende nivå. Men vi er svært fornøyd med at norsk film har så stor suksess. Det betyr økt interesse og inntekter til hele bransjen. At det også gir økt utbetaling av billettstøtte er gledelig for dem som mottar den. Dermed har vi i snitt en sunnere økonomi, og bedre forutsetninger for videre satsning.

MENY