– NRK skaper konsensuskultur

himmelblaa_lite.jpgManusforfattere bak suksessen Himmelblå føler seg ført bak lyset av NRK. – Det er greit nok at NRK driver med "team writing", men om alle bestanddeler i et slikt team anses som erstattelige, leder det til en konsensuskultur, sier manusforfatter Ståle Stein Berg. 

himmelblaa_stort.jpg

Manusforfattere bak suksessen Himmelblå føler seg ført bak lyset av NRK. – Det er greit nok at NRK driver med "team writing", men om alle bestanddeler i et slikt team anses som erstattelige, leder det til en konsensuskultur, sier manusforfatter Ståle Stein Berg. 

Det var de to søstrene Kathrine og Sissel Haugen som fikk i oppdrag av NRK å adaptere BBC-serien Two thousand acres of sky til norsk. De hevder selv de ble lovet full kunstnerisk kontroll over manusprosessen til gigantsuksessen Himmelblå.  

De siste dagene har de rettet sterk kritikk mot oppdragsgiveren. Feilaktig kreditering og manglende vilje til å evaluere manusprosessen er hovedårsakene til at manusforfatterne bryter samarbeidet med NRK Drama og trekker navnene sine fra produksjonen.

I en sak skrevet av NRK selv, avviser NRKs dramasjef Hans Rossiné all kritikk fra manusforfatterne. Dette opplever manusforfatter og styremedlem i Dramatikerforbundet, Ståle Stein Berg, som ytterst arrogant av statskanalen.

– Jeg reagerer på måten NRK imøtegikk kritikken på. Dette er en konflikt NRK burde ha klart å ordne opp i før den nådde medienes søkelys Dernest gjenkjenner jeg de problemene søstrene Haugen her opplever. Jeg har ikke opplevd konkret det sammen, men det å jobbe med NRK er vanskelig i forhold til å holde fast på den kunstneriske visjonen. Mye av dette skyldes underskudd på kunstnerisk kompetanse i ledelsen i NRK, sier Berg.

– Det oppstår en usikkerhet i forhold til de kunstneriske vurderingene som skal tas når mer eller mindre kompetente folk blir betalt av NRK for å veilede ledelsen internt- i stedet for at NRK stoler på de skapende kreatørene, som manusforfatterne i dette tilfellet, legger han til.

Berg mener det tyder på en undervurdering av den kunstneriske prosessen og feil bruk av ressurser innad i NRK-systemet, når søstrene Haugen opplever at enkelte episoder har blitt skrevet om uten at de har fått beskjed om det.

-Det er greit nok at NRK driver med "team writing", men om alle bestanddeler i et slikt team anses som erstattelige, er det alarmerende. Da blir det ingen kjerne igjen, og det blir en konsensuskultur som tar bort det kunstneriske resonnementet, sier Berg og legger til at NRK med dette gjør seg mindre attraktive som arbeidsgivere for manusforfattere med høye ambisjoner.

Leder i Dramatikerforbundet, Gunnar Germundson har vært i dialog med NRK, som nå meddeler at de ønsker å gå i dialog med manusforfatterne.

– NRK har kommet på banen og tilbudt en gjennomgang av prosessen rundt Himmelblå til Dramatikerforbundet. NRK ser med dette behovet for å gjennomgå prosessen. Således kan man si at kritikken fra søstrene Haugen har ført til en vilje til dialog hos NRK, sier Germundson, som med dette er fornøyd med utfallet i saken så langt. 

– Vi i Dramatikerforbundet ønsker å ta opp hva det er vi kan gjøre for at manusforfattere som arbeider for NRK opplever det som et bra sted å være. Det er positivt at NRK nå melder at de ikke vil skremme bort manusforfatterne, legger han til.

Forbundsleder i Norsk Filmforbund, Sverre Pedersen, sier til Rushprint at det ikke er første gangen man opplever denne typen konflikter – mellom de skapende kreftene i bransjen og NRK.

– Jeg tror det handler om at manusforfatterne har vært for lite verdsatt i dramamiljøet i Norge. Konflikten vi nå ser er et uttrykk for den manglende kunnskapen og forståelsen for opphavsrettens betydning og posisjon i bransjen. Kunnskapsnivået rundt dette med opphavsrett er for svakt.

– Mye av min jobb går ut på kvalitetssikre kontrakter. Vi trenger en kompetanseheving av opphavsrettsinnehaverne for å kunne ivareta deres rettigheter; en skolering for å kvalitetssikre. Vi ser en alt for stor grad av muntlighet i kontraktsprosessene. Selv om en muntlig avtale er like bindene som en skriftlig, har man mye mindre å fare med i en eventuell konfliktssituasjon, avslutter Pedersen.

Foto: Himmelblå

– NRK skaper konsensuskultur

himmelblaa_lite.jpgManusforfattere bak suksessen Himmelblå føler seg ført bak lyset av NRK. – Det er greit nok at NRK driver med "team writing", men om alle bestanddeler i et slikt team anses som erstattelige, leder det til en konsensuskultur, sier manusforfatter Ståle Stein Berg. 

himmelblaa_stort.jpg

Manusforfattere bak suksessen Himmelblå føler seg ført bak lyset av NRK. – Det er greit nok at NRK driver med "team writing", men om alle bestanddeler i et slikt team anses som erstattelige, leder det til en konsensuskultur, sier manusforfatter Ståle Stein Berg. 

Det var de to søstrene Kathrine og Sissel Haugen som fikk i oppdrag av NRK å adaptere BBC-serien Two thousand acres of sky til norsk. De hevder selv de ble lovet full kunstnerisk kontroll over manusprosessen til gigantsuksessen Himmelblå.  

De siste dagene har de rettet sterk kritikk mot oppdragsgiveren. Feilaktig kreditering og manglende vilje til å evaluere manusprosessen er hovedårsakene til at manusforfatterne bryter samarbeidet med NRK Drama og trekker navnene sine fra produksjonen.

I en sak skrevet av NRK selv, avviser NRKs dramasjef Hans Rossiné all kritikk fra manusforfatterne. Dette opplever manusforfatter og styremedlem i Dramatikerforbundet, Ståle Stein Berg, som ytterst arrogant av statskanalen.

– Jeg reagerer på måten NRK imøtegikk kritikken på. Dette er en konflikt NRK burde ha klart å ordne opp i før den nådde medienes søkelys Dernest gjenkjenner jeg de problemene søstrene Haugen her opplever. Jeg har ikke opplevd konkret det sammen, men det å jobbe med NRK er vanskelig i forhold til å holde fast på den kunstneriske visjonen. Mye av dette skyldes underskudd på kunstnerisk kompetanse i ledelsen i NRK, sier Berg.

– Det oppstår en usikkerhet i forhold til de kunstneriske vurderingene som skal tas når mer eller mindre kompetente folk blir betalt av NRK for å veilede ledelsen internt- i stedet for at NRK stoler på de skapende kreatørene, som manusforfatterne i dette tilfellet, legger han til.

Berg mener det tyder på en undervurdering av den kunstneriske prosessen og feil bruk av ressurser innad i NRK-systemet, når søstrene Haugen opplever at enkelte episoder har blitt skrevet om uten at de har fått beskjed om det.

-Det er greit nok at NRK driver med "team writing", men om alle bestanddeler i et slikt team anses som erstattelige, er det alarmerende. Da blir det ingen kjerne igjen, og det blir en konsensuskultur som tar bort det kunstneriske resonnementet, sier Berg og legger til at NRK med dette gjør seg mindre attraktive som arbeidsgivere for manusforfattere med høye ambisjoner.

Leder i Dramatikerforbundet, Gunnar Germundson har vært i dialog med NRK, som nå meddeler at de ønsker å gå i dialog med manusforfatterne.

– NRK har kommet på banen og tilbudt en gjennomgang av prosessen rundt Himmelblå til Dramatikerforbundet. NRK ser med dette behovet for å gjennomgå prosessen. Således kan man si at kritikken fra søstrene Haugen har ført til en vilje til dialog hos NRK, sier Germundson, som med dette er fornøyd med utfallet i saken så langt. 

– Vi i Dramatikerforbundet ønsker å ta opp hva det er vi kan gjøre for at manusforfattere som arbeider for NRK opplever det som et bra sted å være. Det er positivt at NRK nå melder at de ikke vil skremme bort manusforfatterne, legger han til.

Forbundsleder i Norsk Filmforbund, Sverre Pedersen, sier til Rushprint at det ikke er første gangen man opplever denne typen konflikter – mellom de skapende kreftene i bransjen og NRK.

– Jeg tror det handler om at manusforfatterne har vært for lite verdsatt i dramamiljøet i Norge. Konflikten vi nå ser er et uttrykk for den manglende kunnskapen og forståelsen for opphavsrettens betydning og posisjon i bransjen. Kunnskapsnivået rundt dette med opphavsrett er for svakt.

– Mye av min jobb går ut på kvalitetssikre kontrakter. Vi trenger en kompetanseheving av opphavsrettsinnehaverne for å kunne ivareta deres rettigheter; en skolering for å kvalitetssikre. Vi ser en alt for stor grad av muntlighet i kontraktsprosessene. Selv om en muntlig avtale er like bindene som en skriftlig, har man mye mindre å fare med i en eventuell konfliktssituasjon, avslutter Pedersen.

Foto: Himmelblå

MENY