Medieparken i ny rolle

Hvaler_lite.jpgEtter en intern konflikt om Medieparkens rolle skal den heretter fungere som et filmfond, ikke selvstendig produsent. – Det er synd for Fredrikstad og Østfoldregionen at de nå må justere driften. Det vil påvirke markedet regionalt, tror produsent Espen Horn.   

Hvaler_stort.jpg

Etter en intern konflikt om Medieparkens rolle skal den heretter fungere som et filmfond, ikke selvstendig produsent. – Det er synd for Fredrikstad og Østfoldregionen at de nå må justere driften. Det vil påvirke markedet regionalt, tror produsent Espen Horn.

Det var på en ekstraordinær generalforsamling tidligere i måneden at det ble det vedtatt en ny formålsparagraf som hindrer Medieparken i å være selvstendig produsent av spillefilmer og TV-serier. Medieparken har i den siste tiden blant annet vært co-produsent på tv-serien Hvaler (foto)og spillefilmen Switch. Satsningen på tv-serien og spillet Øistein Kristiansen har også vært sentralt for Medieparken. 

Stein G. Lillemoen trakk seg som daglig leder for Medieparken i april i år, etter at majoritetseierne Zwart Arbeid, Hyper Interaktiv og Inspirator ikke lenger støttet hans langsiktige strategi om å bygge opp et produksjonsmiljø som uavhengig skulle produsere innhold og bygge opp verdier.

– Det er veldig leit at Medieparken kom opp i en situasjon der de var på konkursens rand. Det er synd for Fredrikstad og Østfoldregionen at de nå må justere driften. Det vil påvirke markedet regionalt, men jeg tror ikke det audiovisuelle miljøet i Fredrikstad vil bli skadelidende, sier produsent Espen Horn, som har vært innleid på flere av Zwart arbeids prosjekter, blant annet Lange flate baller-filmene.

Og forklarer dette med at Zwart arbeid er en langt viktigere aktør i regionen.

– Gjennom Lange flate baller 1 og 2 har Zwart arbeid lagt igjen godt over 10 millioner kroner i regionen. Siden 2000 har vi i tillegg generert 30 millioner kroner til regionen gjennom reklame.

At Medieparken AS nå skal fungere som et filmfond, tror han er en god løsning.

– Med dette går Medieparken inn i en ny rolle. At selskapet skal gå over til å driftes som et filmfond, med de mulighetene for co-produksjon som det medfører, tror jeg er er uproblematisk. Jeg tror helt ærlig at vi vil klare å være like aktive i Østfoldregionen og Fredrikstad i tiden som kommer, men det fordrer at kommune og de bevilgende myndigheter følger opp, sier han.

Styreleder i Produsentforeningen, Sveinung Golimo, sier at han på vegne av Produsentforeningen håper at omleggingen av Medieparken ikke vil gjøre produksjonsmiljøet i Fredrikstad skadelidende.

Han påpeker imidlertid at det er veldig vanskelig å drive et produksjonsselskap i Norge, og det er på ingen måte enklere i distriktene. Likevel mener han det er det vanskelig å sammenlikne Medieparken med andre produksjonsselskaper.

-I utgangspunktet var den konstruksjonen som Medieparken la opp til litt spesiell, fordi de har mottatt statlig støtte i tillegg til å opptre som produsent. Det har av enkelte blitt sett på som problematisk. Sånn sett kan det være ryddigere at de opptrer som et fond og eventuelt som leverandør i forhold til studio og andre tjenester, på lik linke med Filmcamp og Norsk Filmstudio.

– Jeg håper at Medieparken også i tiden som kommer vil kunne stimulere til aktivitet i regionen, legger han til.

Ideen bak Medieparken var et ønske om å samle de kreative ressursene i det audiovisuelle miljøet i Fredrikstad. I 2001 gikk Hyperlinkto AS, Zwart Arbeid AS og Stein Georg Lillemoen sammen og opprettet Medieparken AS.


Medieparken i ny rolle

Hvaler_lite.jpgEtter en intern konflikt om Medieparkens rolle skal den heretter fungere som et filmfond, ikke selvstendig produsent. – Det er synd for Fredrikstad og Østfoldregionen at de nå må justere driften. Det vil påvirke markedet regionalt, tror produsent Espen Horn.   

Hvaler_stort.jpg

Etter en intern konflikt om Medieparkens rolle skal den heretter fungere som et filmfond, ikke selvstendig produsent. – Det er synd for Fredrikstad og Østfoldregionen at de nå må justere driften. Det vil påvirke markedet regionalt, tror produsent Espen Horn.

Det var på en ekstraordinær generalforsamling tidligere i måneden at det ble det vedtatt en ny formålsparagraf som hindrer Medieparken i å være selvstendig produsent av spillefilmer og TV-serier. Medieparken har i den siste tiden blant annet vært co-produsent på tv-serien Hvaler (foto)og spillefilmen Switch. Satsningen på tv-serien og spillet Øistein Kristiansen har også vært sentralt for Medieparken. 

Stein G. Lillemoen trakk seg som daglig leder for Medieparken i april i år, etter at majoritetseierne Zwart Arbeid, Hyper Interaktiv og Inspirator ikke lenger støttet hans langsiktige strategi om å bygge opp et produksjonsmiljø som uavhengig skulle produsere innhold og bygge opp verdier.

– Det er veldig leit at Medieparken kom opp i en situasjon der de var på konkursens rand. Det er synd for Fredrikstad og Østfoldregionen at de nå må justere driften. Det vil påvirke markedet regionalt, men jeg tror ikke det audiovisuelle miljøet i Fredrikstad vil bli skadelidende, sier produsent Espen Horn, som har vært innleid på flere av Zwart arbeids prosjekter, blant annet Lange flate baller-filmene.

Og forklarer dette med at Zwart arbeid er en langt viktigere aktør i regionen.

– Gjennom Lange flate baller 1 og 2 har Zwart arbeid lagt igjen godt over 10 millioner kroner i regionen. Siden 2000 har vi i tillegg generert 30 millioner kroner til regionen gjennom reklame.

At Medieparken AS nå skal fungere som et filmfond, tror han er en god løsning.

– Med dette går Medieparken inn i en ny rolle. At selskapet skal gå over til å driftes som et filmfond, med de mulighetene for co-produksjon som det medfører, tror jeg er er uproblematisk. Jeg tror helt ærlig at vi vil klare å være like aktive i Østfoldregionen og Fredrikstad i tiden som kommer, men det fordrer at kommune og de bevilgende myndigheter følger opp, sier han.

Styreleder i Produsentforeningen, Sveinung Golimo, sier at han på vegne av Produsentforeningen håper at omleggingen av Medieparken ikke vil gjøre produksjonsmiljøet i Fredrikstad skadelidende.

Han påpeker imidlertid at det er veldig vanskelig å drive et produksjonsselskap i Norge, og det er på ingen måte enklere i distriktene. Likevel mener han det er det vanskelig å sammenlikne Medieparken med andre produksjonsselskaper.

-I utgangspunktet var den konstruksjonen som Medieparken la opp til litt spesiell, fordi de har mottatt statlig støtte i tillegg til å opptre som produsent. Det har av enkelte blitt sett på som problematisk. Sånn sett kan det være ryddigere at de opptrer som et fond og eventuelt som leverandør i forhold til studio og andre tjenester, på lik linke med Filmcamp og Norsk Filmstudio.

– Jeg håper at Medieparken også i tiden som kommer vil kunne stimulere til aktivitet i regionen, legger han til.

Ideen bak Medieparken var et ønske om å samle de kreative ressursene i det audiovisuelle miljøet i Fredrikstad. I 2001 gikk Hyperlinkto AS, Zwart Arbeid AS og Stein Georg Lillemoen sammen og opprettet Medieparken AS.


MENY