Vestnorsk film på hugget

SOSSvartskærLite.jpgEn viktig forutseting for å realisere premiereklare S.O.S Svartskjær på Vestlandet var Filmfondet FUZZ. – Vi kan støtte alle produksjoner som legges til regionen, også internasjonale, forutsatt av at de rekrutterer deler av staben lokalt, forteller Lars Marøy. 

SOSSvartskærStort.jpg


En viktig forutsetning for å realisere premiereklare S.O.S Svartskjær på Vestlandet var Filmfondet FUZZ. – Vi kan støtte alle produksjoner som legges til regionen, også internasjonale, forutsatt av at de rekrutterer deler av staben lokalt, forteller Lars Marøy.

– Både filmene Switch og SOS Svartskjær skulle egentlig spilles inn andre steder, men Voss og Øygardene ble valgt fordi disse stedene var bedre egnet, sier daglig leder i Filmfondet FUZZ, Lars Marøy. Mens Switch hovedsaklig skulle spilles inn i Hemsedal var Oslofjorden tenkt som den opprinnelige location for SOS Svartskjær.

– Vi tok initiativ til en befaring på Voss, og Switch-produsentene falt for landsbyen der oppe. Det var planlagt en ukes innspilling på Voss, men det endte så med at omtrent halve innspillingen av Switch ble lagt dit, sier Marøy som dessuten tror at FUZZ spilte en viktig rolle for at hele Varg Veum – produksjonen ble lagt til Bergen.

– Vi bidro med fem millioner og jeg tror dette var avgjørende for at man har fått til en produksjon på dette nivået i Bergen, og ikke i Oslo, som da ville krevd utstrakt bruk av studio. Et annet spørsmål er dessuten om Gunnar Staalesen ville sagt ja under slike forutsetninger, sier Marøy.

FUZZ har til hensikt å stimulere filmproduksjonen på Vestlandet, og fordeler både private og offentlige midler til produksjoner som legges til regionen. Nytt av i år er dessuten at FUZZ kan bruke de statlige midlene til å støtte spillefilmproduksjoner, forutsatt at disse produksjonene ikke allerede har mottat støtte av Norsk Filmfond. Med mål om å gi støtte til fem spillefilmer i året, der minst en av dem produseres av et vestnorsk produksjonsselskap, tror Marøy at Fuzz kan bidra til å fremme mangfold i filmrepertoaret.

– Vi kan bidra med frisk kapital fra lokale, private investorer i tillegg til de offentlige midlene. Å legge en produksjon til Vestlandet er generelt dyrere enn å produsere for eksempel i Oslo, men denne forskjellen kan vi altså bidra til å utligne ved å gi støtte til produsenter som ønsker å legge produksjonene sine her. Slik bidrar vi til å stimulere filmmiljøet lokalt, samtidig som det muliggjør et mangfold av historier, når handlingen kan utspille seg nye steder.

– Vi kan støtte alle produksjoner som legges til regionen, også internasjonale, forutsatt av at de rekrutterer deler av staben lokalt (helst halvparten) og dessuten legge igjen minimum det dobbelte av støtten av i form av produksjonsutgifter de har lokalt.

– Vi merker stor interesse fra produsenter i Oslo, og er for tiden i dialog om to spillefilmprosjekt som med høy sannsynlighet vil bli realisert i løpet av året. Dessuten er vi i forhandlinger med noen utenlandske produsenter.

Marøy fremhever at det mest spennende for FUZZ er den gryende spillefilmproduksjonen i deres egen region, og han gleder seg til å følge med på flere nye langfilmprosjekt, blant annet fra det nyetablerte Kong Film og Alligator Film.

– Vårt bidrag på en million var nok utslagsgivende for at det veletablerte selskapet Alligator Film, ved Jan Aksel Angeltveit (Villmark) nå kan sette i gang med sin andre spillefilm Skjult. De fått støtte fra Filmfondet etter markedsvurdering, og vår støtte var trolig viktig for å få tilstrekkelig egenkapital. En viktig oppgave for FUZZ er å skaffe privat kapital til filmproduksjon. Den private andelen av fondet utgjorde over fem millioner og i år får dessuten FUZZ TV2 og Eventyrkanalen med på laget.

Marøy medgir at det ikke bare er lett å skaffe privat kapital til filmproduksjon.

– Å investere i film er nytt for de fleste og det er lite sannsynlig at våre investorer ville gitt støtte til enkeltproduksjoner uavhengig av oss. FUZZ kan bidra til å skape trygghet da vi kjenner bransjen godt og følger opp hvert prosjekt. .

Marøy er optimistisk med tanke på regional filmproduksjon i fremtiden, og ser frem til etableringen av det nye Filminstituttet.

– Vi har allerede fått signaler fra Nina Refseth om stor vilje til å satse mer på filmproduksjon i hele landet, at samtlige regioner skal ivaretas. En slik uttalt velvilje er lovende, og essensiell for at alle i bransjen skal kunne nå målsetningen om å lage flest og best mulig filmer i dette landet, avslutter Lars Marøy i FUZZ.


Foto: S.O.S. Svartskjær

Vestnorsk film på hugget

SOSSvartskærLite.jpgEn viktig forutseting for å realisere premiereklare S.O.S Svartskjær på Vestlandet var Filmfondet FUZZ. – Vi kan støtte alle produksjoner som legges til regionen, også internasjonale, forutsatt av at de rekrutterer deler av staben lokalt, forteller Lars Marøy. 

SOSSvartskærStort.jpg


En viktig forutsetning for å realisere premiereklare S.O.S Svartskjær på Vestlandet var Filmfondet FUZZ. – Vi kan støtte alle produksjoner som legges til regionen, også internasjonale, forutsatt av at de rekrutterer deler av staben lokalt, forteller Lars Marøy.

– Både filmene Switch og SOS Svartskjær skulle egentlig spilles inn andre steder, men Voss og Øygardene ble valgt fordi disse stedene var bedre egnet, sier daglig leder i Filmfondet FUZZ, Lars Marøy. Mens Switch hovedsaklig skulle spilles inn i Hemsedal var Oslofjorden tenkt som den opprinnelige location for SOS Svartskjær.

– Vi tok initiativ til en befaring på Voss, og Switch-produsentene falt for landsbyen der oppe. Det var planlagt en ukes innspilling på Voss, men det endte så med at omtrent halve innspillingen av Switch ble lagt dit, sier Marøy som dessuten tror at FUZZ spilte en viktig rolle for at hele Varg Veum – produksjonen ble lagt til Bergen.

– Vi bidro med fem millioner og jeg tror dette var avgjørende for at man har fått til en produksjon på dette nivået i Bergen, og ikke i Oslo, som da ville krevd utstrakt bruk av studio. Et annet spørsmål er dessuten om Gunnar Staalesen ville sagt ja under slike forutsetninger, sier Marøy.

FUZZ har til hensikt å stimulere filmproduksjonen på Vestlandet, og fordeler både private og offentlige midler til produksjoner som legges til regionen. Nytt av i år er dessuten at FUZZ kan bruke de statlige midlene til å støtte spillefilmproduksjoner, forutsatt at disse produksjonene ikke allerede har mottat støtte av Norsk Filmfond. Med mål om å gi støtte til fem spillefilmer i året, der minst en av dem produseres av et vestnorsk produksjonsselskap, tror Marøy at Fuzz kan bidra til å fremme mangfold i filmrepertoaret.

– Vi kan bidra med frisk kapital fra lokale, private investorer i tillegg til de offentlige midlene. Å legge en produksjon til Vestlandet er generelt dyrere enn å produsere for eksempel i Oslo, men denne forskjellen kan vi altså bidra til å utligne ved å gi støtte til produsenter som ønsker å legge produksjonene sine her. Slik bidrar vi til å stimulere filmmiljøet lokalt, samtidig som det muliggjør et mangfold av historier, når handlingen kan utspille seg nye steder.

– Vi kan støtte alle produksjoner som legges til regionen, også internasjonale, forutsatt av at de rekrutterer deler av staben lokalt (helst halvparten) og dessuten legge igjen minimum det dobbelte av støtten av i form av produksjonsutgifter de har lokalt.

– Vi merker stor interesse fra produsenter i Oslo, og er for tiden i dialog om to spillefilmprosjekt som med høy sannsynlighet vil bli realisert i løpet av året. Dessuten er vi i forhandlinger med noen utenlandske produsenter.

Marøy fremhever at det mest spennende for FUZZ er den gryende spillefilmproduksjonen i deres egen region, og han gleder seg til å følge med på flere nye langfilmprosjekt, blant annet fra det nyetablerte Kong Film og Alligator Film.

– Vårt bidrag på en million var nok utslagsgivende for at det veletablerte selskapet Alligator Film, ved Jan Aksel Angeltveit (Villmark) nå kan sette i gang med sin andre spillefilm Skjult. De fått støtte fra Filmfondet etter markedsvurdering, og vår støtte var trolig viktig for å få tilstrekkelig egenkapital. En viktig oppgave for FUZZ er å skaffe privat kapital til filmproduksjon. Den private andelen av fondet utgjorde over fem millioner og i år får dessuten FUZZ TV2 og Eventyrkanalen med på laget.

Marøy medgir at det ikke bare er lett å skaffe privat kapital til filmproduksjon.

– Å investere i film er nytt for de fleste og det er lite sannsynlig at våre investorer ville gitt støtte til enkeltproduksjoner uavhengig av oss. FUZZ kan bidra til å skape trygghet da vi kjenner bransjen godt og følger opp hvert prosjekt. .

Marøy er optimistisk med tanke på regional filmproduksjon i fremtiden, og ser frem til etableringen av det nye Filminstituttet.

– Vi har allerede fått signaler fra Nina Refseth om stor vilje til å satse mer på filmproduksjon i hele landet, at samtlige regioner skal ivaretas. En slik uttalt velvilje er lovende, og essensiell for at alle i bransjen skal kunne nå målsetningen om å lage flest og best mulig filmer i dette landet, avslutter Lars Marøy i FUZZ.


Foto: S.O.S. Svartskjær

MENY