Eufori for norsk film

Omberg3Lite.jpg– Vi ønsker å være en distributør som er avhengig av den norske filmen, ikke den utenlandske, forteller Kjetil Omberg i Euforia Film. Med norske sjangerfilmer som Rovdyr og Rød Snø representerer distributøren noe nytt i norsk film. 

Omberg3Stort.jpg

– Vi ønsker å være en distributør som er avhengig av den norske filmen, ikke den utenlandske, forteller Kjetil Omberg i Euforia Film. Med norske sjangerfilmer som Rovdyr og Rød Snø representerer distributøren noe nytt i norsk film.

– Vi fikk organisasjonsnummer først i dag, men har vært i drift siden 1. september, forteller Kjetil Omberg, daglig leder i Euforia Film. Det nyetablerte distribusjonsselskapet har hatt ansvar for lanseringen av Rovdyr og setter nå i gang med zombie-filmen Rød snø. De har som hovedmål å satse på norske filmer, og håper å distribuere fire norske filmer i året. Men ettersom produksjoner gjerne tar tid, ser de seg dessuten nødt til også å investere i internasjonale produksjoner. Derfor har de tatt på seg å spre Rambo i Norge, og i mars kommer den amerikanske independentfilmen Lars and The Real Girl av Craig Gillespie.

Rambo var litt en tilfeldighet og har vel lite med en bevisst profilering å gjøre. Men vi fikk tilbud om å distribuere den og med 80-tallsnostalgien i bakhodet, takket vi ja, sier Omberg.

Til tross for den brede, kommersielle profilen er Omberg åpen for alle slags filmer.

– Vi er interessert i alle slags filmer, så lenge de er morsomme å jobbe med og vi ser et potensial i dem.

Han mener Euforia har et godt grunnlag for å kunne gi bedre oppfølging av de norske filmene enn de større distributørene.

– Vi har lang erfaring i bransjen og føler vi har stor kunnskap om norsk filmproduksjon. Som et lite selskap, med kun tre ansatte, har vi trolig gode forutsetninger for å følge opp produksjonene og produsentene. Vi skal ha tid til å være med hele veien, fra manusutvikling til gjennomføring av markedsstrategiene, og ønsker å være co-produsenter i prosjektene. Økonomisk har vi det også greit. Vi eies av Storm Group og samarbeidet med investor Lars Hellebust gjør oss nå i stand til å gå inn i store filmprosjekter. Og selv om denne relasjonen kan være fordelaktig, har vi ingen forpliktende rolle knyttet til produksjonsselskapet Storm Studios. At vi er et lite selskap, skal bare være en fordel, se bare til musikkbransjen, der er det mange eksempler på at små selskaper kan bidra til suksesshistorier.

Omberg har jobbet med norsk film i mange år og har erfart at filmene ikke blir tilstrekkelig prioritert.

– De små distributørene, som Oro Film, som både min kollega Vibeke og jeg har jobbet i, har rett og slett ikke hatt nok penger til å være med på de store produksjonene. Distribusjonsselskapene har ofte valget mellom enten å bli en underleverandør til de internasjonale produksjonsselskapene, eller kjøpe filmer på det internasjonale markedet – noe som er svært vanskelig. Begge disse alternativene forplikter dermed de utenlandske filmene, noe som igjen tar oppmerksomheten bort fra en eventuell norsk satsning. Vi ønsker å være en distributør som er avhengig av den norske filmen, ikke den utenlandske.

Han mener det er en utfordring generelt at det er en enorm mengde filmer, i tillegg til at det er hard konkurranse om folks tid. Men norsk film har noen fordeler.

– Norsk film har den fordelen av at vi som distributør har muligheten til å være med å forme produktet, både hva gjelder selve filmen og i forhold til markedsføringen. Dessuten har norsk films popularitet de senere årene og regjeringens satsning gjort det morsommere enn noensinne å distribuere norsk film.

Han mener norsk filmproduksjon har endret seg mye de siste årene – og at nye endringer er underveis.

– Fra å ha en sentralisert produksjon på Jar, til å komme fra mange hold – med aktører som ikke har så mye erfaring. Det virker å finnes en større selvtillit og sterkere vilje til å lage film, samme hva, men det har altså kommet til mange filmskapere uten et stort apparat i ryggen, som dermed har behov for hjelp til å komme seg ut på markedet.

Så hva tror Omberg er årsaken til suksessen med filmer som Kill Buljo og Rovdyr?

– Mye handler nok om at man har jobbet mer langsiktig med slike produksjoner. Dessuten representerer begge disse filmene noe nytt, de er ikke akkurat "mainstream" og traff nok hver sin nerve. Kill Buljo fikk voldsom oppslutning i Nord-Norge og er et eksempel på hvordan filmer laget utenfor Oslo kan mobilisere publikum i distriktene. Med Rovdyr hadde vi en vellykket markedsføringskampanje, samtidig som skrekkfilm er en ytterst populær sjanger, internasjonalt som i Norge. Skrekkfilmen og sjangerfilmen er relativ sjelden i norsk film, og jeg tror det er befriende for folk at vi nå har et bredere filmtilbud, avslutter Kjetil Omberg, på vei til Tønsberg for å inspisere blodferske Rød Snø -effekter.

Eufori for norsk film

Omberg3Lite.jpg– Vi ønsker å være en distributør som er avhengig av den norske filmen, ikke den utenlandske, forteller Kjetil Omberg i Euforia Film. Med norske sjangerfilmer som Rovdyr og Rød Snø representerer distributøren noe nytt i norsk film. 

Omberg3Stort.jpg

– Vi ønsker å være en distributør som er avhengig av den norske filmen, ikke den utenlandske, forteller Kjetil Omberg i Euforia Film. Med norske sjangerfilmer som Rovdyr og Rød Snø representerer distributøren noe nytt i norsk film.

– Vi fikk organisasjonsnummer først i dag, men har vært i drift siden 1. september, forteller Kjetil Omberg, daglig leder i Euforia Film. Det nyetablerte distribusjonsselskapet har hatt ansvar for lanseringen av Rovdyr og setter nå i gang med zombie-filmen Rød snø. De har som hovedmål å satse på norske filmer, og håper å distribuere fire norske filmer i året. Men ettersom produksjoner gjerne tar tid, ser de seg dessuten nødt til også å investere i internasjonale produksjoner. Derfor har de tatt på seg å spre Rambo i Norge, og i mars kommer den amerikanske independentfilmen Lars and The Real Girl av Craig Gillespie.

Rambo var litt en tilfeldighet og har vel lite med en bevisst profilering å gjøre. Men vi fikk tilbud om å distribuere den og med 80-tallsnostalgien i bakhodet, takket vi ja, sier Omberg.

Til tross for den brede, kommersielle profilen er Omberg åpen for alle slags filmer.

– Vi er interessert i alle slags filmer, så lenge de er morsomme å jobbe med og vi ser et potensial i dem.

Han mener Euforia har et godt grunnlag for å kunne gi bedre oppfølging av de norske filmene enn de større distributørene.

– Vi har lang erfaring i bransjen og føler vi har stor kunnskap om norsk filmproduksjon. Som et lite selskap, med kun tre ansatte, har vi trolig gode forutsetninger for å følge opp produksjonene og produsentene. Vi skal ha tid til å være med hele veien, fra manusutvikling til gjennomføring av markedsstrategiene, og ønsker å være co-produsenter i prosjektene. Økonomisk har vi det også greit. Vi eies av Storm Group og samarbeidet med investor Lars Hellebust gjør oss nå i stand til å gå inn i store filmprosjekter. Og selv om denne relasjonen kan være fordelaktig, har vi ingen forpliktende rolle knyttet til produksjonsselskapet Storm Studios. At vi er et lite selskap, skal bare være en fordel, se bare til musikkbransjen, der er det mange eksempler på at små selskaper kan bidra til suksesshistorier.

Omberg har jobbet med norsk film i mange år og har erfart at filmene ikke blir tilstrekkelig prioritert.

– De små distributørene, som Oro Film, som både min kollega Vibeke og jeg har jobbet i, har rett og slett ikke hatt nok penger til å være med på de store produksjonene. Distribusjonsselskapene har ofte valget mellom enten å bli en underleverandør til de internasjonale produksjonsselskapene, eller kjøpe filmer på det internasjonale markedet – noe som er svært vanskelig. Begge disse alternativene forplikter dermed de utenlandske filmene, noe som igjen tar oppmerksomheten bort fra en eventuell norsk satsning. Vi ønsker å være en distributør som er avhengig av den norske filmen, ikke den utenlandske.

Han mener det er en utfordring generelt at det er en enorm mengde filmer, i tillegg til at det er hard konkurranse om folks tid. Men norsk film har noen fordeler.

– Norsk film har den fordelen av at vi som distributør har muligheten til å være med å forme produktet, både hva gjelder selve filmen og i forhold til markedsføringen. Dessuten har norsk films popularitet de senere årene og regjeringens satsning gjort det morsommere enn noensinne å distribuere norsk film.

Han mener norsk filmproduksjon har endret seg mye de siste årene – og at nye endringer er underveis.

– Fra å ha en sentralisert produksjon på Jar, til å komme fra mange hold – med aktører som ikke har så mye erfaring. Det virker å finnes en større selvtillit og sterkere vilje til å lage film, samme hva, men det har altså kommet til mange filmskapere uten et stort apparat i ryggen, som dermed har behov for hjelp til å komme seg ut på markedet.

Så hva tror Omberg er årsaken til suksessen med filmer som Kill Buljo og Rovdyr?

– Mye handler nok om at man har jobbet mer langsiktig med slike produksjoner. Dessuten representerer begge disse filmene noe nytt, de er ikke akkurat "mainstream" og traff nok hver sin nerve. Kill Buljo fikk voldsom oppslutning i Nord-Norge og er et eksempel på hvordan filmer laget utenfor Oslo kan mobilisere publikum i distriktene. Med Rovdyr hadde vi en vellykket markedsføringskampanje, samtidig som skrekkfilm er en ytterst populær sjanger, internasjonalt som i Norge. Skrekkfilmen og sjangerfilmen er relativ sjelden i norsk film, og jeg tror det er befriende for folk at vi nå har et bredere filmtilbud, avslutter Kjetil Omberg, på vei til Tønsberg for å inspisere blodferske Rød Snø -effekter.

MENY