Strid om Beatles-filmen

Rønning og Sandberg 768

Det har brutt ut strid mellom hovedprodusenten på Beatles-filmen, Jørgen Storm Rosenberg, og de kreative produsentene Joachim Rønning og Espen Sandberg. De to profilerte regissørene skulle som kjent ha regi på filmen, men forlot den til fordel for andre prosjekter og har siden vært tilknyttet som kreative produsenter.

Dagbladet melder om en strid som har pågått i kulissene som har resultert i en stevning fra Rønning og Sandberg.

Duoen mener de har blitt utestengt fra filmarbeidet, selv om de ifølge avtalen skulle være produsenter med «et særlig kreativt ansvar». I et brev Rønnings og Sandbergs advokat skrev i mars i år går det fram at Storm Rosenberg mener de to har vært for lite til stede under arbeidet.

Dette stiller Rønning og Sandberg seg «uforstående til, særlig i lys av at selskapets deres faktisk har vært stengt ute av prosjektet siden oktober 2013», heter det i brevet. Rønning og Sandberg mener at de har vært stengt ute av arbeidet med filmen siden oktober i fjor, og at de ikke får sin rettmessige eierandel i og kreditering på det ferdige produktet.

Ifølge et brev fra advokat Stine Helen Pettersen til Norsk Filminstitutt hadde de to flere innvendinger mot filmen da de omsider fikk se den 24. januar i år. Men da var det ifølge advokaten for seint å gjøre noe med filmen.

«Dette var kun dager før testvisningen, så selv om Rønning og Sandberg hadde en rekke innvendinger og endringsforslag, var det i praksis minimale muligheter til å påvirke klippen», heter det i advokatens brev.

Jørgen Storm Rosenberg, Beatles-filmens hovedprodusent, tilbakeviser overfor Dagbladet at Rønning og Sandberg ikke har fått anledning til å komme med innspill til den ferdige filmen.

– Når man er i en kreativ prosess ønsker man selvfølgelig innspill som kan gjøre filmen bedre. Og det er slike innspill Rønning og Sandberg har kommet med. Selv vil jeg ikke kalle endringsforslagene deres «omfattende», sier han.

Les hele saken

Strid om Beatles-filmen

Rønning og Sandberg 768

Det har brutt ut strid mellom hovedprodusenten på Beatles-filmen, Jørgen Storm Rosenberg, og de kreative produsentene Joachim Rønning og Espen Sandberg. De to profilerte regissørene skulle som kjent ha regi på filmen, men forlot den til fordel for andre prosjekter og har siden vært tilknyttet som kreative produsenter.

Dagbladet melder om en strid som har pågått i kulissene som har resultert i en stevning fra Rønning og Sandberg.

Duoen mener de har blitt utestengt fra filmarbeidet, selv om de ifølge avtalen skulle være produsenter med «et særlig kreativt ansvar». I et brev Rønnings og Sandbergs advokat skrev i mars i år går det fram at Storm Rosenberg mener de to har vært for lite til stede under arbeidet.

Dette stiller Rønning og Sandberg seg «uforstående til, særlig i lys av at selskapets deres faktisk har vært stengt ute av prosjektet siden oktober 2013», heter det i brevet. Rønning og Sandberg mener at de har vært stengt ute av arbeidet med filmen siden oktober i fjor, og at de ikke får sin rettmessige eierandel i og kreditering på det ferdige produktet.

Ifølge et brev fra advokat Stine Helen Pettersen til Norsk Filminstitutt hadde de to flere innvendinger mot filmen da de omsider fikk se den 24. januar i år. Men da var det ifølge advokaten for seint å gjøre noe med filmen.

«Dette var kun dager før testvisningen, så selv om Rønning og Sandberg hadde en rekke innvendinger og endringsforslag, var det i praksis minimale muligheter til å påvirke klippen», heter det i advokatens brev.

Jørgen Storm Rosenberg, Beatles-filmens hovedprodusent, tilbakeviser overfor Dagbladet at Rønning og Sandberg ikke har fått anledning til å komme med innspill til den ferdige filmen.

– Når man er i en kreativ prosess ønsker man selvfølgelig innspill som kan gjøre filmen bedre. Og det er slike innspill Rønning og Sandberg har kommet med. Selv vil jeg ikke kalle endringsforslagene deres «omfattende», sier han.

Les hele saken

MENY