Kulturministeren åpner TIFF-konferansen – med fokus på filmmeldingen

tiff_outdoor

Her er det endelige programmet til åpningskonferansen i Tromsø mandag 12. januar.

ÅPNINGSKONFERANSE: Radisson Blu, mandag 12. Januar

Ordstyrer Kjetil Lismoen, redaktør Rushprint

11.00–12.00 Registrering

12.00 Velkommen ved Line Miriam Sandberg, fylkesråd for næring, kultur og helse i Troms.

12.05 Utfordringer og mål for filmområdet

Kulturminister Thorhild Widvey om filmmeldingen og framtidig norsk filmpolitikk

12.20 Kriterier for bærekraftige filmselskaper

Basert på internasjonal erfaring presenterer Jonathan Olsberg, styreleder Olsberg SPI, kriterier for at film­ selskaper skal være levedyktige. Hva bør myndigheter vektlegge? Hva bør selskaper tenke på selv?

12.35 Et tilskuddsapparat for framtiden

Hvordan kan tilskuddsapparatet sikre kvalitet, mangfold, publikumsoppslutning og en bærekraftig bransje? Paneldiskusjon med John M. Jacobsen (Børning, Kampen om tungtvannet), Maria Ekerhovd (Mot naturen, Her er Harold), Ingvil Giske (Flink pike). Moderator: Stine Helgeland, NFI

Det vil bli åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen.

13.20 Hvordan kan lovgivning styrke filmbransjen?

John McVay, Chief Executive PACT, forteller om hvordan nye rettighetslover har styrket de uavhengige tv­ produsentene i England. Hva skjer når strømmetjenester skal reguleres?

13.35 Den belgiske modellen?

Jean­Francois Furnémont, partner i Wagner Hatfield, vil presentere den belgiske modellen hvor nettleverandører av video­on­demand og strømmetjenester bidrar til finansiering av filmproduksjon. Er dette en modell vi kan bruke i Norge?

13.50–14.20 Kaffepause

14.20 Blockbuster – en ny forretningsmodell for VOD?

I forhold til DVD’en, tjener filmbransjen alt for lite på strømming og video­on­demand. Casper Hald fra TDC Group Danmark, presenterer nye forretningsmodeller for å øke publikums betalingsvilje.

14.30 Åpen framtid?

Hva bør regjerningen ta med seg av løsninger som er lansert idag? Hva bør bransjen ta med seg? Hva er glemt? Paneldiskusjon med: Terje Gaustad, førsteamanuensis BI, Vibeke Skistad, distributør Euforia film, Asle Vatn, produsent og styreleder i Virke Produsentforeningen.

14.55: Kulturminister Thorhild Widvey oppsummerer

15.00 Hva skjer i Nord-Norge?

Jostein Ryssevik, Ideas2evidence, presenterer en ny rapport om filmbransjen i Nord­Norge, og kommer med anbefalinger for veien videre.

15.20 Hva bør skje i Nord-Norge?

Paneldiskusjon: Trud Berg, Filmfond Nord, Kjetil Jensberg, FilmCamp og Tor Vadseth, Nordnorsk Filmsenter kommenterer rapporten som er lagt fram.

Det vil bli åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. 15.45: Kommentar fra Kulturminister Thorhild Widvey

15.50 Avrunding ved Kjetil Lismoen

Kulturministeren åpner TIFF-konferansen – med fokus på filmmeldingen

tiff_outdoor

Her er det endelige programmet til åpningskonferansen i Tromsø mandag 12. januar.

ÅPNINGSKONFERANSE: Radisson Blu, mandag 12. Januar

Ordstyrer Kjetil Lismoen, redaktør Rushprint

11.00–12.00 Registrering

12.00 Velkommen ved Line Miriam Sandberg, fylkesråd for næring, kultur og helse i Troms.

12.05 Utfordringer og mål for filmområdet

Kulturminister Thorhild Widvey om filmmeldingen og framtidig norsk filmpolitikk

12.20 Kriterier for bærekraftige filmselskaper

Basert på internasjonal erfaring presenterer Jonathan Olsberg, styreleder Olsberg SPI, kriterier for at film­ selskaper skal være levedyktige. Hva bør myndigheter vektlegge? Hva bør selskaper tenke på selv?

12.35 Et tilskuddsapparat for framtiden

Hvordan kan tilskuddsapparatet sikre kvalitet, mangfold, publikumsoppslutning og en bærekraftig bransje? Paneldiskusjon med John M. Jacobsen (Børning, Kampen om tungtvannet), Maria Ekerhovd (Mot naturen, Her er Harold), Ingvil Giske (Flink pike). Moderator: Stine Helgeland, NFI

Det vil bli åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen.

13.20 Hvordan kan lovgivning styrke filmbransjen?

John McVay, Chief Executive PACT, forteller om hvordan nye rettighetslover har styrket de uavhengige tv­ produsentene i England. Hva skjer når strømmetjenester skal reguleres?

13.35 Den belgiske modellen?

Jean­Francois Furnémont, partner i Wagner Hatfield, vil presentere den belgiske modellen hvor nettleverandører av video­on­demand og strømmetjenester bidrar til finansiering av filmproduksjon. Er dette en modell vi kan bruke i Norge?

13.50–14.20 Kaffepause

14.20 Blockbuster – en ny forretningsmodell for VOD?

I forhold til DVD’en, tjener filmbransjen alt for lite på strømming og video­on­demand. Casper Hald fra TDC Group Danmark, presenterer nye forretningsmodeller for å øke publikums betalingsvilje.

14.30 Åpen framtid?

Hva bør regjerningen ta med seg av løsninger som er lansert idag? Hva bør bransjen ta med seg? Hva er glemt? Paneldiskusjon med: Terje Gaustad, førsteamanuensis BI, Vibeke Skistad, distributør Euforia film, Asle Vatn, produsent og styreleder i Virke Produsentforeningen.

14.55: Kulturminister Thorhild Widvey oppsummerer

15.00 Hva skjer i Nord-Norge?

Jostein Ryssevik, Ideas2evidence, presenterer en ny rapport om filmbransjen i Nord­Norge, og kommer med anbefalinger for veien videre.

15.20 Hva bør skje i Nord-Norge?

Paneldiskusjon: Trud Berg, Filmfond Nord, Kjetil Jensberg, FilmCamp og Tor Vadseth, Nordnorsk Filmsenter kommenterer rapporten som er lagt fram.

Det vil bli åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. 15.45: Kommentar fra Kulturminister Thorhild Widvey

15.50 Avrunding ved Kjetil Lismoen

MENY