Hvorfor ansetter TV 2 en dramasjef?

Mulig Christopher Haug kopi - versjon 2

TV2 oppretter en egen dramaavdeling med Christopher Haug som dramasjef.

Han har allerede en stund blitt omtalt som TV2’s dramasjef, så ansettelsen kommer ikke som noen bombe. Han er ifølge TV2 hentet inn for å spisse kanalens satsning på tv-drama. Serier som Meglerne, Det tredje øyet og Frikjent har kommet som et resultat av denne satsingen. Og snart kommer Hashtag, en ny humorserie om bloggverdenen; finalesesongen av Dag; samt Maniac og høstens store drama Okkupert, basert på en idé av Jo Nesbø (les vårt intervju med Okkupert-produsent Gudny Hummelvoll om den omfattende produksjonen).

I et intervju med Rushprint sa Haug nylig at konkurransen med NRK Drama var viktig og ansporet til den sterke satsingen.

– Jeg tror det at vi har kommet på banen også skjerper NRKs satsing. Det er ikke sånn at vi skal motprogrammere drama – tvert imot. Vi har en dialog med NRK. Tv-drama er viktig, og det er mye bedre at vi støtter hverandre enn at vi går i direkte konkurranse. Men det er klart, vi ønsker å ha de beste seriene. Jeg tror dette er en veldig positiv situasjon for norsk tv-drama. Det er en sunn konkurranse for bransjen, det er flere steder å henvende seg, og man kan produsere flere prosjekter innen flere ulike sjangere – snarere enn at det bare skal være to årlige produksjoner på NRK.

I likhet med NRK Drama ønsker han å sette manus enda sterkere i fokus. Men TV2 vil ikke satse på å utvikle showrunnere. På den måten representerer ikke satsingen noe nytt.

– Jeg mener forfatterne er essensielle – det er de som har kommet med historien, og de må leve og ånde for det de lager. Samtidig er det viktig å huske at tv-drama er et samarbeid. Det skal ikke være én person – i form av en showrunner – som styrer alt. Men det er viktig å lytte til forfatteren. Per i dag produserer vi ting som ser enormt flotte ut – det er ikke der det skorter når vi sammenligner seriene våre med de internasjonale. Derimot er det et stort potensial for at vi kan bli bedre på manus. Da må manus behandles på en annen måte enn det ofte har blitt frem til nå. Forfatterens visjon skal lyse igjennom i alle ledd i en produksjon.

  • Haug tiltrer som dramasjef 1. august.

Hvorfor ansetter TV 2 en dramasjef?

Mulig Christopher Haug kopi - versjon 2

TV2 oppretter en egen dramaavdeling med Christopher Haug som dramasjef.

Han har allerede en stund blitt omtalt som TV2’s dramasjef, så ansettelsen kommer ikke som noen bombe. Han er ifølge TV2 hentet inn for å spisse kanalens satsning på tv-drama. Serier som Meglerne, Det tredje øyet og Frikjent har kommet som et resultat av denne satsingen. Og snart kommer Hashtag, en ny humorserie om bloggverdenen; finalesesongen av Dag; samt Maniac og høstens store drama Okkupert, basert på en idé av Jo Nesbø (les vårt intervju med Okkupert-produsent Gudny Hummelvoll om den omfattende produksjonen).

I et intervju med Rushprint sa Haug nylig at konkurransen med NRK Drama var viktig og ansporet til den sterke satsingen.

– Jeg tror det at vi har kommet på banen også skjerper NRKs satsing. Det er ikke sånn at vi skal motprogrammere drama – tvert imot. Vi har en dialog med NRK. Tv-drama er viktig, og det er mye bedre at vi støtter hverandre enn at vi går i direkte konkurranse. Men det er klart, vi ønsker å ha de beste seriene. Jeg tror dette er en veldig positiv situasjon for norsk tv-drama. Det er en sunn konkurranse for bransjen, det er flere steder å henvende seg, og man kan produsere flere prosjekter innen flere ulike sjangere – snarere enn at det bare skal være to årlige produksjoner på NRK.

I likhet med NRK Drama ønsker han å sette manus enda sterkere i fokus. Men TV2 vil ikke satse på å utvikle showrunnere. På den måten representerer ikke satsingen noe nytt.

– Jeg mener forfatterne er essensielle – det er de som har kommet med historien, og de må leve og ånde for det de lager. Samtidig er det viktig å huske at tv-drama er et samarbeid. Det skal ikke være én person – i form av en showrunner – som styrer alt. Men det er viktig å lytte til forfatteren. Per i dag produserer vi ting som ser enormt flotte ut – det er ikke der det skorter når vi sammenligner seriene våre med de internasjonale. Derimot er det et stort potensial for at vi kan bli bedre på manus. Da må manus behandles på en annen måte enn det ofte har blitt frem til nå. Forfatterens visjon skal lyse igjennom i alle ledd i en produksjon.

  • Haug tiltrer som dramasjef 1. august.
MENY